Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

До відома потенційних орендарів

З 01 лютого 2020 року вступив в силу Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (надалі Закон), який регулює правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності.

Відповідно до статті 2 вказаного Закону передача в оренду майна, що перебуває у комунальній власності, здійснюється органами місцевого самоврядування.

Орендарями за цим Законом можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (крім передбачених частиною четвертою статті 4 Закону).

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, включаючи особливості передачі його в оренду (далі – Порядок передачі майна в оренду) визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, та здійснює контроль за її реалізацією (п. 2 ст.5 Закону).

Відповідно до статті 13 Закону об’єкти комунальної власності передаються в оренду за результатами проведення аукціону виключно в ЕТС, у тому числі аукціону, предметом якого є право на продовження договору оренди об’єкта згідно із статтею 18 цього Закону.

Право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону передбачено статтею 15 Закону.

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Тобто, без проведення аукціону можуть бути продовжені договори, які:

  • укладені та продовжуються вперше, за умови, якщо строк оренди за такими договорами становить п’ять років або менше;
  • укладені без проведення аукціону з установами, організаціями, передбаченими частиною першою статті 15 цього Закону;
  • укладені без проведення аукціону з підприємствами, установами, організаціями, передбаченими частиною другою статті 15 цього Закону відповідно до вимог статті 15 цього Закону, крім випадків, передбачених абзацами одинадцятим та дванадцятим частини другої статті 15 цього Закону;
  • укладені з підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, додатковий перелік яких може бути визначений представницькими органами місцевого самоврядування згідно із законодавством.

Інформація щодо об’єктів оренди майна комунальної власності Обухівської міської об’єднаної територіальної громади, надання об’єктів в оренду, продовження існуючих договорів оренди висвітлена і в подальшому буде постійно висвітлюватися на сайті міської ради в розділі «Комунальне майно».

Щодо отримання детальної інформації з питань оренди комунального майна Обухівської міської об’єднаної територіальної громади можна звертатися до управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради: електронна пошта – ekonom_obuchivmeria@ukr.net; тел. (045 72) 5-02-22.

Управління економіки виконавчого
комітету Обухівської міської ради

Коментарі