Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

КИЇВ. У вересні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.

Визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні – завислі речовини, діоксид сірки і діоксид азоту – на 14-ти постах, оксид вуглецю – на 16-ти. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

За вересень було відібрано та проаналізовано 7204 проби повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння результатів спостережень з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосфери (ІЗА) рівень забруднення повітря у вересні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на дев’яти постах він характеризувався, як високий, на трьох – як підвищений, на двох – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

У вересні загалом по місту середньомісячна концентрація діоксиду азоту у повітрі досягала 3,0 ГДКс.д., фенолу – 1,7 ГДКс.д., формальдегіду – 1,3 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,2 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д. (табл. 1,2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,2 раза, на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – в 1,1 раза. На інших постах середній вміст завислих речовин був у межах 0,5-0,9 ГДКс.д. Макси¬мальні разові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 1,5 ГДКс.д. зафіксовані на проспекті Перемоги, Бессарабській площі та вулиці Олександра Довженка (ПСЗ № 2); ще на восьми постах середньомісячні концентрації були у межах 1,0-1,4 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили <0,1-0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,1-0,6 ГДКс.д. та 0,3-0,6 ГДКм.р. відповідно. Лише на проспекті Перемоги та вулиці Олександра Довженка зафіксовано по одному випадку з максимальною концентрацією на рівні 1,0 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту у повітрі за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень санітарно-гігієнічних нормативів майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентрації відмічені: на вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 4,5 ГДКс.д., на Бессарабській площі – 4,0 ГДКс.д., на проспекті Перемоги, вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21), площах Перемоги (ПСЗ № 6) та Деміївській (ПСЗ № 20) – 3,8 ГДКс.д. На інших постах середньомісячні концентрації діоксиду азоту були у межах 1,8-3,5 ГДКс.д., на ПСЗ № 5 (просп. Науки, поряд з метеомайданчиком обсерваторії) – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на вулиці Каунаській становив 2,1 ГДКм.р., Бессарабській площі – 1,8 ГДКм.р., Деміївській площі – 1,7 ГДКм.р., вулиці Інженера Бородіна та проспекті Перемоги – 1,6 ГДКм.р.; ще на шести постах максимальні концентрації були у межах 1,0-1,5 ГДКм.р. Всього у вересні зафіксовано 189 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 17,8% від загальної кількості спостережень по місту (в минулому місяці – 18,1%). Найбільшу кількість перевищень зафіксовано в районі вулиць Каунаської та Семена Скляренка – 42,3% і 38,5% відповідно.

Вміст формальдегіду визначався на 13-ти постах. Найбільший середньомісячний вміст формальдегіду зафіксовано на проспекті Перемоги – 1,7 ГДКс.д. На 11-ти постах середньомісячні концентрації формальдегіду були у межах 1,0-1,3 ГДКс.д., на ПСЗ №5 – 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації формальдегіду були на рівні 0,2-0,3 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,2 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Вміст фенолу у повітрі за середньомісячними концентраціями на усіх семи постах спостережень зафіксовано на рівні 1,3-1,7 ГДКс.д., за максимальними – 0,8-1,0 ГДКм.р. Максимальні концентрації на рівні 1,0 ГДКм.р. відмічено на вулицях Олександра Довженка, Каунаській та Семена Скляренка.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002-0,003 мг/м3, максимальні – 0,004-0,005 мг/м3 (0,5-0,6 ГДКм.р.).

Вміст аміаку, хлористого водню та фтористого водню у повітрі не перевищували рівень відповідних санітарно – гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у вересні було повітря у районах Деміївської площі, вулиць Каунаської та Семена Скляренка. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також Бессарабська площа, вулиця Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»), проспекти Перемоги (район метро «Святошин») та Оболонський, площа Перемоги, бульвар Лесі Українки (див.рис.)

Повітря на вулицях Академіка Стражеска, Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) характеризувалось підвищеним рівнем забруднення.

Район Гідропарку (поблизу мосту метро та автомагістралі) і проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) характеризувались низьким рівнем забруднення повітря.

Загалом у вересні, порівняно з попереднім місяцем, рівень забруднення повітря залишився без змін. Спостерігалось підвищення середнього вмісту фенолу та зниження вмісту формальдегіду.

У порівнянні з вереснем 2019 р. загальний рівень забруднення повітря в Києві знизився. Зафіксовано суттєве зниження вмісту формальдегіду, деяке зниження вмісту фенолу та діоксиду сірки. Лише з діоксиду та оксиду азоту зафіксовано незначне підвищення середньомісячних концентрацій.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у вересні прово¬дились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари і Обухів. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів. У місті Українка спостереження не проводились через відключення поста від електроенергії.

БІЛА ЦЕРКВА. За вересень було відібрано та проаналізовано 624 проби повітря.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин у вересні становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,5 ГДКс.д. (табл.3). Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,9 ГДКм.р., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря завислими речовинами був дещо вищим на ПСЗ № 1 (вул. Леваневського), іншими домішками – однаковим на обох постах спостережень.

У порівнянні з серпнем 2020 р. дещо знизився рівень забруднення повітря діоксидом азоту. Порівняно з вереснем 2019 р. відмічено незначне зниження вмісту оксиду вуглецю.

БРОВАРИ. За вересень було відібрано та проаналізовано 312 проб повітря. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКc.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., завислих речовин і діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,1 ГДКм.р.

У порівнянні з серпнем 2020 р. рівень забруднення атмосферного повітря міста майже не змінився. Порівняно з вереснем минулого року вміст усіх забруднювальних домішок дещо знизився.

ОБУХІВ. За вересень було відібрано та проаналізовано 312 проб повітря. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКc.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., оксиду вуглецю та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.

У порівнянні з серпнем цього року рівень забруднення атмосферного повітря міста завислими речовинами підвищився. Порівняно з вереснем минулого року вміст завислих речовин у повітрі підвищився, діоксиду сірки та оксиду вуглецю – дещо знизився, діоксиду азоту – не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 1,2 0,7 0,9 1,1 0,5 0,5 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7
Дiоксид сiрки 1,0 1,5 1,0 1,1 0,2 1,4 1,5 0,8 1,2 1,5 0,8 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1,7
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
Дiоксид азоту 1,8 2,8 2,5 3,5 0,3 3,8 4,0 3,0 4,5 3,8 1,8 3,3 3,8 3,8 3,0 3,0 2,8
Оксид азоту 1,2 1,2 1,2 0,8
Фенол 1,3 1,7 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,7 2,0
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3
Амiак 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Формаль-дегiд 1,3 1,3 1,3 0,7 1,3 1,3 1,0 1,3 1,7 1,0 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 2,3

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019
Завислі речовини 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5
Дiоксид сiрки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
Оксид вуглецю 0,4 1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3 1,0 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1,0 1,0 1,3
Дiоксид азоту 1,1 1,4 1,0 1,6 0,2 1,5 1,8 1,6 2,1 1,6 0,9 1,5 1,7 1,5 2,2 2,1 2,9
Оксид азоту 0,4 0,4 0,4 0,3
Сiрко-водень 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9
Фенол 0,8 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,3
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Хлористий водень 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019 1 2 серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019
Завислі речовини 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3
Діоксид сірки 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,5 2,3 2,3 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019 серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019
Завислі речовини 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1
Діоксид сірки 0,9 0,8 1,0 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид азоту 2,0 2,0 2,3 0,8 0,8 0,8

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019 серпень 2020 вересень 2020 вересень 2019
Завислі речовини 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1
Діоксид сірки 0,9 0,9 1,1 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 1,0
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 0,8 0,8 1,1

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

Коментарі