Змінено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»

2 жовтня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 897, якою внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», а саме:

Компенсація не може бути більшою за сплачену батьками «муніципальній няні» вартість послуги з догляду.

Конкретизовано максимальну кількість дітей, за якими одночасно може здійснювати догляд фізична особа-підприємець/юридична особа:

• муніципальна няня, яка є фізичною особою-підприємцем (КВЕД 97.00 та/або 88.91),може здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду з дітьми з багатодітної сім’ї;

• муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД 85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною «муніципальною нянею».

Компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, за винятком:

• осіб, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;

• осіб, які здійснюють догляд за дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги;

• осіб, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

• якщо один або двоє із батьків не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи.

Компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається отримувачам такої послуги, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Слід зазначити, що новоприйнятою постановою встановлено, що для продовження виплати компенсації послуги «муніципальна няня» одержувачам такої компенсації необхідно в місячний термін з дня набрання її чинності (до 02.11.2020) підтвердити своє право на подальше її отримання шляхом подання до управління соціального захисту населення необхідних підтверджуючих документів, залежно від підстав:

• документів, що підтверджують зайнятість обох батьків;

• довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги у разі потреби) ;

• медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);

• довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

У разі не підтвердження права на отримання компенсації послуги «муніципальна няня», її виплата буде припинена, починаючи з 01 листопада 2020 року.

 

Виплата житлової субсидії на опалювальний період 2020-2021 років

У зв’язку з настанням опалювального сезону 2020-2021років та з метою зменшення напруги під час звернення громадян за наданням субсидії у цей період, управління соціального захисту населення нагадує мешканцям міста про порядок звернення за призначенням житлової субсидії та умови її автоматичного перерахунку без додаткового звернення.

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, та розраховується на всіх членів домогосподарства. Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім’ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

При розрахунку житлової субсидії з початку опалювального періоду середньомісячний сукупний дохід членів домогосподарства враховується за і та ІІ квартали поточного року.

Для призначення житлової субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до управління соціального захисту населення відповідну заяву та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Дані заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики.

Слід зауважити, що для домогосподарств, які одержували житлову субсидію у опалювальному періоді 2019-2020 років, продовження виплати такої субсидії на опалювальний період 2020-2021 років здійснюється в автоматичному режимі без звернення громадян.

Виняток становлять домогосподарства, яким субсидію на опалювальний період 2019-2020 років було призначено за рішенням комісії, у зв’язку з наявністю у складі сім’ї непрацюючих працездатних осіб: осіб, які надають соціальні послуги; перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою (що підтверджується висновком ЛКК); є алко- або наркозалежними; на момент призначення житлової субсидії сплатили (або за них сплачено) єдиний соціальний внесок протягом двох місяців підряд перед днем звернення.

Для подачі документів на призначення субсидії за адресою: м.Обухів вул.Каштанова,13 існує можливість попереднього запису на прийом за телефонами: 6-42-20; 6-42-30

 

Нове в законодавстві! Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

25 вересня поточного року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859, якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

• Компенсація на догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та являються:
– особами з інвалідністю І групи;
– дітьми з інвалідністю;
– громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
– невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
– дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність.

• Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року (2027 грн.), в якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та середньодушовим сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви.

• До складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включаються: чоловік, дружина, діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання і не мають власних сімей; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю. До складу сім’ї фізичної особи, яка надає соціальні послуги не включаються особи, які перебувають на повному державному утримання, та непрацездатні особи.

• Для отримання компенсації фізичною особою, яка надає соціальні послуги до управління соціального захисту населення подаються наступні документи:
– заява про згоду надавати соціальні послуги на непрофесійній основі;
– заява про надання компенсації;
– заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
– копія ідентифікаційного номера;
– копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання догляду на непрофесійній основі);
– декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї). У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;
– копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);
– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень;
– висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребуює трансплантації органа, потребує паліативної допомоги.

• Особою, яка потребує надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

• Компенсація призначається з місяця звернення за нею терміном на 12 місяців.

Слід зауважити, що дана постанова застосовується з 01 січня 2020 року для осіб, які звернуться за призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, протягом 60 календарних днів із дня опублікування (до 25.10.2020 року).

Коментарі