Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Обгрунтування зміни тарифу ПП«Обухівміськвторресурси» на послуги з поводження з побутовими відходів на території Обухівської міської ради

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. № 2189 – VІІІ, Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 р. за № 1010 зміна тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами зумовлено рядом факторів.

Відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130 «Про затвердження Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», ПП«Обухівміськвторресурси» доводить до відома споживачів  послуги з поводження з побутовими відходів на території Обуховської  міської ради  наступну інформацію.

  1. Загальний розмір тарифу для кожного виду побутових відходів та його структура (планові витрати за елементами, прибуток, податок на додану вартість):

Тверді побутові відходи

№ п/п Планові статті витрати Операції поводження з побутовими відходами
Захороненняння Перевезення
грн. на рік грн. на 1 м3 грн. на рік грн. на 1 м3
1. Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. 1832072,97 28,47 1502888,94 21,21
1.1 ПММ   1123560,29 15,85
1.2 Матеріали для ремонту засобів механізації   379328,65 5,35
1.3 Послуги сторонніх організацій(захоронення) 1832072,97 28,47
2. Прямі витрати на оплату праці   2897667,31 40,89
3. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників   637466,81 8,99
4. Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

 

  956111,89 13,49
5. Інші витрати   1582561,05 22,32
6. Загальновиробничі витрати   291905,15 4,12
  Разом виробнича собівартість: 1832072,97 28,47 7868600,94 111,02
7 Адміністративні витрати   698150,49 9,86
8 Витрати на збут 372813,01 5,26
  Повна собівартість  : 1832072,97 28,47 8939564,44 126,13
9. Обсяг  м3 на рік усього у т.ч. : 64351 70874,1
  Населення 49015,70 53984,3
  Бюджетні установи та організації 207,04 228,02
  Інші споживачі 15128,26 16661,78
10 Рентабельність , у т.ч.

(плановий прибуток)

15 % 0 15 % 0
  Населення 15% 0 15% 0
  Бюджетні установи та організації 15% 0 15% 0
  Інші споживачі 15% 0 15% 0
11. Собівартість з рентабельністю, у т.ч. 1832072,97 28,47 10178504,09

 

143,61

 

  Населення 1395476,98 28,47 7752901,26 143,61
  Бюджетні установи та організації 5894,43 28,47 32746,86 143,61
  Інші споживачі 430701,56 28,47 2392855,85 143,61
12. Податок на додану вартість, у т.ч. 366414,59 5,17 2035700,82 28,72
  Населення 279095,40 5,17 1550591,05 28,72
  Бюджетні установи та організації 1178,89 5,17 6548,73 28,72
  Інші споживачі 86140,30 5,17 478561,04 28,72
13. Тариф розрахунковий для  2198487,56 34,16 12214204,91 172,32
  Населення 1674572,38 34,16 9302574,58 172,32
  Бюджетні установи та організації 7073,32 34,16 39292,41 172,32
  Інші споживачі 516841,86 34,16 2907637,92 172,32
14 Тариф середній для планового обсягу 2198487,56 31,02 12214204,91 172,32
Населення 1674572,38 31,02 9302574,58 172,32
Бюджетні установи та організації 7073,32 31,02 39292,41 172,32
Інші споживачі 516841,86 31,02 2907637,92 172,32

Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:

Операції поводження

з побутовими відходами

Категорія споживачів Сума,

грн./м3 (з ПДВ)

Перевезення Населення 172,32
Бюджетні установи та організації 172,32
Інші споживачі 172,32
Захоронення Населення 31,02
Бюджетні установи та організації 31,02
Інші споживачі 31,02
РАЗОМ Населення 203,34
Бюджетні установи та організації 203,34
Інші споживачі 203,34

 

У порівняні з діючим розмір планового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів зросте на:


п/п
Вид послуги Відсоток зростання планового тарифу, %
Населення Бюджетні установи Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності
1 Вивезення побутових відходів  54 54 54

 

Великогабаритні побутові відходи

№ п/п Планові статті витрати Операції поводження з побутовими відходами
Захороненняння Перевезення
грн. на рік грн. на 1 м3 грн. на рік грн. на 1 м3
1. Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. 76262,87 28,47 104126,07 35,81
1.1 ПММ 74351,23 25,22
1.2 Матеріали для ремонту засобів механізації 29774,84 10,09
1.3 Послуги сторонніх організацій(захоронення) 76262,87 28,47
2. Прямі витрати на оплату праці 203013,03 68,85
3. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників 44662,87 15,15
4. Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

 

33598,83 11,40
5. Інші витрати 80444,84 27,28
6. Загальновиробничі витрати 12143,83 4,12
Разом виробнича собівартість: 76262,87 28,47 477989,47 162,11
7 Адміністративні витрати 29044,41 9,85
8 Витрати на збут 15509,73 5,26
Повна собівартість  : 76262,87 28,47 522543,61 177,22
9. Обсяг  м3 на рік усього у т.ч. : 2678,7   2948,5
Населення( багатоквартирні будинки) 2678,7 2948,5
Бюджетні установи та організації 0 0
Інші споживачі 0 0
10 Рентабельність , у т.ч.

(плановий прибуток)

15 % 0 15 % 0
Населення( багатоквартирні будинки) 15% 0 15% 0
11. Собівартість з рентабельністю, у т.ч. 76262,87 28,47 595259,23 201,89
Населення( багатоквартирні будинки) 76262,87 28,47 595259,23 201,89
12. Податок на додану вартість, у т.ч. 15252,57 5,69 119051,85 40,38
Населення( багатоквартирні будинки) 15252,57 5,69 119051,85 40,38
13. Тариф розрахунковий для 91515,44 34,16 714311,08 242,26
Населення( багатоквартирні будинки) 91515,44 34,16 714311,08 242,26
14 Тариф середній для планового обсягу 91515,44 31,04 714311,08 242,26
  Населення( багатоквартирні будинки) 91515,44 31,04 714311,08 242,26

 

Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:

Операції поводження

з побутовими відходами

Категорія споживачів Сума,

грн./м3 (з ПДВ)

Перевезення Населення( багатоквартирні будинки) 242,26
Бюджетні установи та організації 0
Інші споживачі 0
Захоронення Населення( багатоквартирні будинки) 31,04
Бюджетні установи та організації 0
Інші споживачі 0
РАЗОМ Населення( багатоквартирні будинки) 273,30
Бюджетні установи та організації 0
Інші споживачі 0

У порівняні з діючим розмір планового тарифу на послуги з вивезення побутових відходів зросте на:


п/п
Вид послуги Відсоток зростання планового тарифу, %
Населення Бюджетні установи Суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності
1 Вивезення побутових відходів 49,1 0 0

 

Ремонтні побутові відходи

№ п/п Планові статті витрати Операції поводження з побутовими відходами
Захороненняння Перевезення
грн. на рік грн. на 1 м3 грн. на рік грн. на 1 м3
1. Прямі матеріальні витрати всього, у т.ч. 691,82 28,47 1141,26 40,04
1.1 ПММ   986,45 3,03
1.2 Матеріали для ремонту засобів механізації   154,81 5,43
1.3 Послуги сторонніх організацій(захоронення) 691,82 28,47
2. Прямі витрати на оплату праці   3807,48 133,60
3. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування працівників   837,65 29,38
4. Амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги

 

  325,26 11,41
5. Інші витрати   425,97 14,95
6. Загальновиробничі витрати   117,57 4,13
  Разом виробнича собівартість: 691,82 28,47 6655,19 233,52
7 Адміністративні витрати   281,16 9,86
8 Витрати на збут 150,15 5,26
  Повна собівартість  : 691,82 28,47 7086,50 248,27
9. Обсяг  м3 на рік усього у т.ч. : 24,3 28,5
  Населення 24,3 28,5
  Бюджетні установи та організації 0 0
  Інші споживачі 0 0
10 Рентабельність , у т.ч.

(плановий прибуток)

15 % 0 15 % 0
  Населення 15% 0 15% 0
11. Собівартість з рентабельністю, у т.ч. 691,82 28,47 8746,17 306,88
  Населення 691,82 28,47 8746,17 306,88
12. Податок на додану вартість, у т.ч. 138,36 5,69 1749,23 61,38
  Населення 138,36 5,69 1749,23 61,38
13. Тариф розрахунковий для  830,18 34,16 10495,40 368,26
  Населення 830,18 34,16 10495,40 368,26
14 Тариф середній для планового обсягу 830,18 29,13 10495,40 368,26
Населення 830,18 29,13 10495,40 368,26

Згідно з розрахунком, загальний розмір планового тарифу на послуги з поводження з побутовими відходами (з врахуванням рентабельності та ПДВ) становитимуть:

Операції поводження

з побутовими відходами

Категорія споживачів Сума,

грн./м3 (з ПДВ)

Перевезення Населення 339,13
Бюджетні установи та організації 0
Інші споживачі 0
Захоронення Населення 29,13
Бюджетні установи та організації 0
Інші споживачі 0
РАЗОМ Населення 368,26
Бюджетні установи та організації 0
Інші споживачі 0

 

Плата за послуги з поводження з побутовими відходами для населення О в залежності від рівня благоустрою будинків буде становити:

Показник Благоустроєні багатоквартирні будинки Будинки з присадибними дільницями з використанням твердого палива
Річна норма накопичення ТПВ, м3 1,678 1,473
Річна норма накопиченяВПВ, м3 0,124
Річна норма накопиченя ремонтних ПВ, м3 0,0012
Тариф з ПДВ, грн 182,38 182,38
   Розмір плати з 1 мешканця в місяць

грн.

31,24 25,00
  1. Періодичність надання послуг

Зберігання ТПВ: утримання об’єктів зберігання ТПВ (контейнерів, контейнерних майданчиків, фарбування та дрібний ремонт), що знаходяться на балансі ПП «Обухівміськвторресурси»  з дотриманням установленими діючим законодавством порядками в межах запланованих коштів тарифом – протягом року.

Перевезення ТПВ:

Для мешканців житлових будинків державного сектору – щоденно без вихідних, згідно до затверджених графіків.

Для мешканців житлових будинків приватного сектору – 1 раз на тиждень відповідно до затверджених графіків на кожний день з переліком вулиць та кількістю будинків, маршрутних листів для кожної окремої дільниці приватного сектору.

Для бюджетних установ та організацій, інших споживачів – згідно умов укладеного  договору.

  1. Обґрунтування причин зміни тарифу.

Існуючі нині тарифи на вивезення побутових відходів були затверджені рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради 06.12.2018р за № 642  у розмірі:

Населення – приватний сектор 1 особу –  25,54 грн. за місяць з ПДВ.                     – – багатоповерхівки на 1 особу — 21,90грн. за місяць з ПДВ

– мешканців гуртожитку (1 л/місце)- 8,86 грн.за місяць з ПДВ.

  1. Бюджетні установи :– вивіз ТПВ за 1м3 – 131,75 грн. з ПДВ.

– великогабаритні відходи за 1м3 – 183,76 грн. з ПДВ.

  1. Інші споживачі – вивіз ТПВ за 1м3 – 131,75грн. з ПДВ.

– великогабаритні відходи за 1м3 – 183,76 грн. з ПДВ.

Підставою для перегляду тарифів на комунальні послуги поводженя з побутовими відходами стало: 1. Зміни в  Законі про житлово-комунальні послуги, які набули чинності з 01.05.19р.

2.Зміна  річних норм накопичення побутових відходів згідно Рішення Обухівської міської ради № 61  від 05.11.2019р. “Про затвердження  норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території Обухівської міської ради”

В результаті перегляду тарифів передбачається стабілізування фінансового стану підприємства, що збільшить надходження до місцевого бюджету та вирішить проблеми покращення технічного обслуговування транспортних засобів, які задіяні у виконанні робіт по наданню даних послуг.

Зауваження та пропозиції щодо встановлення нових тарифів з надання послуг з поводження з побутовими відходами у письмовому вигляді приймаються протягом 7 календарних  днів з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Обухівської міської ради www.obcity.gov.ua та на адресу ПП “Обухівміськвторресурси”: м.Обухів  вул. Київська, будинок 21,  тел. (04572)-7-18-67

 

Генеральний директор

ПП «Обухівміськвторресурси»                                                А.О. Полатьян

Коментарі