Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА КВІТЕНЬ 2020 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Рис. Рівні забруднення повітря на постах м. Києва за квітень 2020 р. (за ІЗА).

КИЇВ. У квітні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 13 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ № 10 та №13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії. На трьох постах спостереження були призупинені через карантин.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 13-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 11-ти постах.

Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосфери (ІЗА) рівень забруднення повітря у квітні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на двох постах він характеризувався, як дуже високий, восьми – як високий, на одному – як низький (рис.1). На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у квітні середньомісячні концентрації п’яти забрудню-вальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 4,0 рази, формальдегіду – у 2,0 рази, діоксиду сірки, фенолу та оксиду азоту – у 1,7 раза (табл. 1, 2). Середньомісячний вміст завислих речовин (пилу) був на рівні 1,0 ГДКс.д.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) у 1,7 раза, на ПСЗ № 2 (вул. Олександра Довженка) – у 1,3 раза, на ПСЗ № 3 (вул. Попудренка), ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.), ПСЗ № 9 (вул. Каунаська) – у 1,1 раза, на інших постах середньомісячні концентрації завислих речовин були на рівні 0,6-0,9 ГДКс.д. Найвищі разові концентрації завислих речовин на всіх постах міста було зафіксовано 16 квітня о 19 год. – під час пилової бурі: 2,1 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги, 1,7 ГДКм.р. – на вулиці Олександра Довженка, 1,4 ГДКм.р. – на вулиці Каунаській, 1,3 ГДКм.р. – на Бессарабській площі та Оболонському проспекті (ПСЗ № 17). Ще на трьох постах максимальні концентрації завислих речовин були у межах 1,0-1,2 ГДКм.р. Всього з завислих речовин у квітні зафіксовано 10 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 2,1 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. зафіксована на проспекті Перемоги – 6%. Треба відмітити, що таке значне зростання вмісту завислих речовин у повітрі міста та перевищення ГДКм.р. зафіксовано вперше з початку спостережень з 1965 р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,2 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 2,1-2,4 ГДКс.д. зафіксовані на проспекті Перемоги, вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21), площах Бессарабській і Деміївській (ПСЗ № 20), вулиці Олександра Довженка; на інших постах середньомісячні концентрації були у межах 1,4-1,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили ≤0,1-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимально разові концентрації оксиду вуглецю не перевищували відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були у межах 0,1-0,6 ГДКс.д. та 0,2-1,0 ГДКм.р.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,7 ГДКс.д., максимальний – 1,1 ГДКм.р. (один випадок перевищення ГДКм.р. зафіксовано 21 квітня).

Середньомісячні концентрації формальдегіду на всіх 10-ти постах, де проводились спостереження, були на рівні 1,0-2,7 ГДКс.д. Вміст формальдегіду на рівні 2,7 ГДКс.д. відмічався на вулицях Довженка та Попудренка. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Середні за місяць концентрації фенолу становили: на вулиці Скляренка – 2,3 ГДКс.д., на вулиці Довженка – 2,0 ГДКс.д., на інших 4-х постах – 1,7 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації фенолу були у межах 1,0-1,9 ГДКм.р. Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002 мг/м3, максимальні – 0,003 мг/м3 (0,4 ГДКм.р.).

Вміст аміаку визначався на 8-ми постах, хлористого водню – на 6, фтористого водню – на 4-х постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не досягали рівня відповідних санітарно гігієнічних нормативів, за виключенням хлористого водню, максимальна концентрація якого на Бессарабській площі дорівнювала 1,0 ГДКс.д.

У просторовому розподілі найбільш забрудненим повітрям у квітні відзначались проспект Перемоги (поблизу метро Святошин) та Деміївська площа, рівень забруднення на яких за ІЗА характеризувався, як дуже високий. Високим рівнем забруднення характеризувались райони вулиць Семена Скляренка, Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), Оболонського проспекту, Бессарабської площі, вулиць Каунаської, Попудренка, Академіка Стражеска та Інженера Бородіна (район ДВРЗ). Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) (див.рис.).

Порівняно з березнем 2020 р. та квітнем 2019 р. рівень забруднення повітря в Києві значно підвищився.

Відмічено зростання вмісту діоксиду азоту, фенолу, формальдегіду, оксиду азоту, завислих речовин.

Підвищенню забруднення повітря сприяли метеорологічні умови квітня, а також збільшення чисельності автомобільного транспорту, який створював додаткові «корки» на дорогах і мостах через Дніпро.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 17 20 21 березень 2020 квітень 2020 квітень 2019
Завислі речовини 0,6 1,3 1,1 0,7 0,6 1,1 1,1 1,7 0,9 0,9 0,7 0,6 1,0 0,7
Дiоксид сiрки 1,4 2,1 1,7 1,7 0,2 2,2 1,8 2,4 1,9 2,2 2,3 1,7 1,7 1,2
Оксид вуглецю 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,6 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3
Дiоксид азоту 2,8 3,3 3,0 5,0 0,5 4,8 4,3 5,8 4,3 5,8 4,3 2,7 4,0 3,5
Оксид азоту 1,7 0,9 1,7 1,5
Фенол 1,7 2,0 1,7 1,7 1,7 2,3 1,5 1,7 1,0
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Хлористий водень 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Формальдегiд 2,3 2,7 2,7 1,0 2,3 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 1,5 2,0 1,3

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва
(в кратності максимально разових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 17 20 21 березень 2020 квітень 2020 квітень 2019
Завислі речовини 0,7 1,7 0,9 1,2 0,7 1,3 1,4 2,1 1,3 1,0 1,1 0,5 2,1 0,4
Дiоксид сiрки 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,7 0,5 0,4 1,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1,0 0,8
Дiоксид азоту 1,8 1,7 1,8 3,8 0,3 1,8 2,2 2,9 1,8 3,9 1,5 2,1 3,9 3,5
Оксид азоту 1,1 0,5 1,1 0,4
Сірко­водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
Фенол 1,0 1,9 1,0 1,0 1,2 1,5 1,9 1,9 0,5
Фтористий водень 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Хлористий водень 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8
Формальдегiд 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у квітні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари і Обухів. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. У місті Українка спостереження у квітні 2020 р. не проводились через відключення поста від електроенергії.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,5 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д., діоксиду сірки та оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації досягли: діоксиду азоту – 1,1 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,5 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. Один випадок перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту зафіксовано 9 квітня на ПСЗ № 2 (вул. В.Чорновола).

Рівень забруднення повітря забруднювальними домішками був однаковим на обох постах спостережень.

У порівнянні з минулим місяцем та квітнем минулого року підвищився рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту, дещо підвищився вміст діоксиду сірки та оксиду вуглецю.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 3,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,2 ГДКс.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 1,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р. За місяць у місті зафіксовано 9 випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту (9 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою).

У порівнянні з березнем 2020 р. та квітнем 2019 р. зріс рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту та діоксидом сірки, вміст інших домішок не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 3,5 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., оксиду вуглецю та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р. За місяць у місті зафіксовано 13 випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту (13 % від загальної кількості спостережень).

У порівнянні з березнем цього року та квітнем минулого року значно підвищився рівень забруднення повітря діоксидом азоту, підвищився вміст діоксиду сірки та завислих речовин.

Загалом, по містах Біла Церква, Бровари, Обухів у порівнянні з квітнем 2019 р. та березнем 2020 р., забруднення повітря за ІЗА підвищилось. У Обухові рівень забруднення за ІЗА характеризувався, як підвищений, у м. Біла Церква та Бровари залишився на рівні низького.

Додаткові дані по вмісту важких металів у повітрі Києва та міст Київської області за I квартал 2020 р.

Вміст важких металів визначався на семи постах у місті Києві та на одному посту у контрольованих містах області (табл.4, 5). Середній та максимальний з середньо-місячних концентрацій вміст свинцю, мангану, хрому, заліза, кадмію, міді, нікелю та цинку на всіх постах спостережень у І кварталі 2020 року був на рівні 0,0-0,1 ГДКс.д. Лише у січні та лютому на ПСЗ № 21 м. Києва середньомісячна концентрація кадмію становила 0,2 ГДКс.д.

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 бере-зень 2020 кві-тень 2020 кві-тень 2019 1 2 бере-зень 2020 кві-тень 2020 кві-тень 2019
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Діоксид сірки 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Діоксид азоту 2,5 2,5 2,3 2,5 2,0 0,9 1,0 0,8 1,1 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
березень 2020 квітень 2020 квітень 2019 березень 2020 квітень 2020 квітень 2019
Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Діоксид сірки 0,7 1,2 0,9 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5
Діоксид азоту 1,8 3,0 2,0 0,7 1,7 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
березень 2020 квітень 2020 квітень 2019 березень 2020 квітень 2020 квітень 2019
Завислі речовини 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2
Діоксид сірки 1,1 1,4 0,7 0,7 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4
Діоксид азоту 1,8 3,5 1,8 0,6 1,8 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Таблиця 4. Рівень забруднення повітря міста Києва важкими металами у I кварталі 2020 р.

Назва забрудню­вальної речовини Середні концентрації за I квартал

 по постам спостережень,  

у кратності  ГДКс.д.

Максимальні із середньомісячних концентрацій 

за I квартал  по постам спостережень,

у кратності ГДКс.д.

ПСЗ №4 ПСЗ №7 ПСЗ №8 ПСЗ №9 ПСЗ №11 ПСЗ № 20 ПСЗ № 21 По місту ПСЗ №4 ПСЗ №7 ПСЗ №8 ПСЗ №9 ПСЗ №11 ПСЗ № 20 ПСЗ № 21 По місту
Свинець 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Манган 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблиця 5. Рівень забруднення повітря міст Київської області важкими металами у I кварталі 2020 р.

Назва забрудню-вальної речовини Середні концентрації за I квартал

по постам спостережень, у кратності ГДК

Максимальні із середньомісячних концентрацій

за I квартал  по постам спостережень,

у кратності ГДК

м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка м. Біла Церква м. Бровари м. Обухів м. Українка
Свинець 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Манган 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
Хром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Залiзо 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Кадмiй 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мiдь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Нiкель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Цинк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Центральна геофізична обсеpватоpія
імені Бориса Срезневського

Коментарі