ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ПРО СТАН ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛЮТИЙ 2020 РОКУ

318

КИЇВ. У лютому систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ № 10 та №13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії. Для визначення забрудненості повітря за місяць було відібрано і проаналізовано 6698 проб.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14-ти постах.

Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у лютому по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одному посту він характеризувався, як низький, на трьох – як підвищений, на десяти – як високий. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у лютому середньомісячні концентрації чотирьох забруд-нювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 2,5 рази, фенолу – у 2,0 рази, формальдегіду – у 1,7 рази, діоксиду сірки – у 1,6 рази (табл. 1, 2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,1 раза, на інших постах середньомісячні концентрації завислих речовин були на рівні 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,2 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 2,1-2,2 ГДКс.д. зафіксовані на площах Бессарабській, Перемоги (ПСЗ № 6), Деміївській (ПСЗ № 20), на проспекті Перемоги (ПСЗ № 11) та вулиці Олександра Довженка (ПСЗ № 2); на інших постах середній вміст був у межах 1,2-1,9 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,0-0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю не перевищували гранично допустимих рівнів і були у межах 0,1-0,6 ГДКс.д. Найвища разова концентрація оксиду вуглецю зафіксована 19 лютого на проспекті Перемоги – 1,1 ГДКм.р; на інших постах міста максимальний вміст оксиду вуглецю був на рівні – 0,2 – 0,6 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Найбільш високі середньомісячні концентрації цієї домішки відмічені на двох постах міста: на Бессарабській площі та вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 3,5 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 1,8-3,0 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст діоксиду азоту на рівні 1,4 ГДКм.р. зафіксовано на вулиці Інженера Бородіна; 1,2 ГДКм.р. – на Бессарабській площі, вулицях Каунаській та Семена Скляренка (ПСЗ № 21); на інших постах максимальні концентрації були у межах 0,7-1,1 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,1 ГДКм.р. Всього з діоксиду азоту у лютому відмічено 44 випадки перевищення ГДКм.р. (4,5 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою). Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. зафіксована на Бессарабській площі та вулиці Каунаській – 26% та 16% відповідно.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002 мг/м3, максимальні – 0,003-0,004 мг/м3 (0,4-0,5 ГДКм.р.).

Середньомісячні концентрації фенолу на семи постах спостережень були на рівні 1,7-2,0 ГДКс.д., максимальні – 1,0-2,2 ГДКм.р. Більш високий максимальний вміст фенолу зафіксовано на вулиці Семена Скляренка.

Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. Найвищий середній вміст формальдегіду на рівні 2,0 ГДКс.д. відмічався на Деміївській площі, найнижчий – в районі проспекту Науки – 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,3 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фенолу – на 6, фтористого водню – на 5-ти, оксиду азоту – на одному посту. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

Найбільш забрудненим повітрям у лютому відзначались Деміївська площа та вулиця Каунаська, де рівень забруднення характеризувався як високий (див.рис). Дещо менше, але на рівні високого забруднення характеризувались також вулиці Семена Скляренка, Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), Бессарабська площа, Оболонський проспект, проспект Перемоги та площа Перемоги, бульвар Лесі Українки, вулиця Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела).
В районах вулиць Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та на Гідропарку фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з минулим місяцем рівень забруднення повітря в Києві дещо знизився: відмічалось зниження середньомісячного вмісту фенолу, діоксиду азоту, оксиду азоту, діоксиду сірки.

У порівнянні з лютим 2019 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря підвищився: зафіксовано значне зростання вмісту фенолу, підвищення вмісту діоксиду сірки; поряд з цим знизився вміст діоксиду азоту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у лютому проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту), та вміст важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.

У порівнянні з минулим місяцем рівень забруднення атмосферного повітря майже не змінився. Порівняно з лютим минулого року середньомісячний вміст діоксиду азоту дещо підвищився, інших домішок – майже не змінився.

БРОВАРИ.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,5 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,6 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р. (табл.3).

У порівнянні з січнем 2020 р. та лютим 2019 р. забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту та діоксидом сірки знизилось, іншими доміщками –залишилось на тому ж рівні.

ОБУХІВ.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., завислих речовин, оксиду вуглецю та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.

Загалом у лютому, порівняно з попереднім місяцем, рівень забруднення атмосферного повітря не змінився. У порівнянні з лютим 2019 р. спостерігалось зниження середнього вмісту діоксиду азоту, дещо менше – оксиду вуглецю та завислих речовин. Вміст діоксиду сірки не змінився.

УКРАЇНКА.

Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,8 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.

У порівнянні з минулим місяцем дещо знизився рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом сірки.

Порівняно з лютим минулого року вміст забруднювальних домішок у повітрі міста майже не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 січень 2020 лютий 2020 лютий 2019
Завислі речовини 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 0,5 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7
Дiоксид сiрки 1,4 2,2 1,6 1,7 0,2 2,2 2,2 1,5 1,9 2,2 1,2 1,9 2,1 1,9 1,8 1,6 1,4
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0,2 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,3
Дiоксид азоту 2,3 2,5 2,3 3,0 0,3 3,0 3,5 2,8 3,5 3,0 1,8 2,8 3,0 3,0 2,8 2,5 3,3
Оксид азоту 0,8 1,0 0,8 1,0
Фенол 1,7 2,0 1,7 2,0 1,7 2,0 2,0 2,3 2,0 0,4
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5
Хлористий водень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Формаль­дегiд 1,5 1,7 1,7 0,7 1,7 1,7 1,3 1,7 1,7 1,3 1,7 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва
(в кратності максимально разових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 січень 2020 лютий 2019 лютий 2019
Завислі речовини 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 1,1 0,3 0,2 0,5 0,6 0,5 1,0 1,1 3,7
Дiоксид азоту 1,0 1,1 0,9 1,4 0,1 1,1 1,2 1,1 1,2 1,1 0,7 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 3,7
Оксид азоту 0,2 0,3 0,2 0,3
Сірко­водень 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6
Фенол 1,2 1,5 1,3 1,0 1,0 1,5 2,2 1,1 2,2 0,3
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Хлористий водень 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,4 0,9 0,9
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль­дегiд 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,8

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 січень 2020 лютий 2020 лютий 2019 1 2 січень 2020 лютий 2020 лютий 2019
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 2,3 2,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
січень

2020

лютий

2020

лютий

2019

січень

2020

лютий

2020

лютий

2019

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Діоксид сірки 0,7 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
Діоксид азоту 1,8 1,5 1,8 0,6 0,6 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
січень

2020

лютий

2020

лютий

2019

січень

2020

лютий

2020

лютий

2019

Завислі речовини 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 0,6
Діоксид сірки 1,1 1,1 1,1 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,8 2,0 0,6 0,6 0,7

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
січень

2020

лютий

2020

лютий

2019

січень

2020

лютий

2020

лютий

2019

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,9 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8 0,8

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі