Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Як нараховується та сплачується єдиний внесок ФОП- платниками єдиного податку?

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що фізичні особи – підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (далі – ФОП) самостійно визначають для себе базу нарахування єдиного внеску (далі – ЄВ), але місячна сума нарахованого ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць та не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом України №2464-УІ.

Яка сума мінімального страхового внеску на місяць?

Мінімальний страховий внесок на місяць визначається як добуток встановленого розміру ЄВ (22%) та місячного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом:

у 2020 мінімальний страховий внесок з ЄВ становить 4723 х 22% = 1039,06 грн., квартальна сума дорівнює 3117,18 грн. (1039,06 х 3).

Яка максимальна база нарахування Єдиного внеску?

Максимальна база нарахування ЄВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати. У 2020 – це 70845грн.

Тобто, максимальний страховий внесок у 2020 – 15 585,90 грн.

Яку звітність подавати?

ФОП, незалежно від обраної ними системи оподаткування, подають до контролюючого органу за місцем реєстрації «Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого ЄСВ» за формою Додатка 5 (далі – Звіт).

Коли подавати звіт?

Один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік.

Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання Звіту вважається перший після нього робочий день.

Таким чином, граничним терміном подання ФОП Звіту за 2019 рік є 10 лютого 2020 року.

Як подавати звітність?

У будь-який зручний спосіб на вибір платника:
– особисто або уповноваженою на це особою;
– надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
– засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Коли сплачувати?

ФОП – платники ЄП мають сплачувати ЄВ, нарахований за календарний квартал до 20 числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Також ФОП можуть сплачувати ЄВ авансовими платежами до 20 числа кожного місяця поточного кварталу. Суми ЄВ, сплачені авансовими платежами, врахуються платникам при остаточному розрахунку, який здійснюється ними за календарний квартал до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

Тобто, граничний термін сплати ЄВ для ФОП – це 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

Якщо останній день строку сплати ЄВ припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

Де знайти бюджетні рахунки?

На субсайті ГУ ДПС у Київській області за посиланням https://kyivobl.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

Всі новації у податковому законодавстві та основні вимоги застосування норм Податкового кодексу України доступні також на нашій офіційній сторінці у Facebook https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast/

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі