Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛИСТОПАД 2019 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

КИЇВ. У листопаді систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії. У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14 постах. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 6811 проб атмосферного повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у листопаді загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на десяти постах він характеризувався, як високий, на трьох – як підвищений, на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка (див. рис.).

Загалом по місту у листопаді відмічались підвищені середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту та фенолу – на рівні 2,3 ГДКс.д., формальдегіду – 1,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,9 ГДКс.д. (таблиці 1, 2).

Протягом місяця середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. лише на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) та ПСЗ № 11 (пр.Перемоги) в 1,1 раза, на інших постах вони становили 0,5-0,8 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,1-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. майже на всіх постах міста. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 2,6-2,7 ГДКс.д. зафіксовані на площах Бессарабській, Перемоги (ПСЗ №6), Деміївській (ПСЗ № 20), вулиці Довженка (ПСЗ № 2) та проспекті Перемоги; ще на восьми постах середньо-місячні концентрації були у межах 1,3-2,3 ГДКс.д., на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 0,3 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,1-0,6 ГДКс.д. та 0,1-0,8 ГДКм.р. відповідно.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші середньомісячні кон-центрації відмічені на вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 4,0 ГДКс.д., Бессарабській площі – 3,6 ГДКс.д., проспекті Перемоги і Деміївській площі – 3,3 ГДКс.д., вулиці Інженера Бородіна (ПСЗ № 4) – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 1,8-2,8 ГДКс.д., на ПСЗ № 5 – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,5 ГДКм.р. зафіксовано на Бессарабській площі. Ще на дев’яти постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0-1,4 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на вулиці Каунаській – 42,3%; загалом по місту вона становила 7,6% (в минулому місяці – 11,3%).

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 0,8 ГДКс.д., максимальний – 0,2 ГДКм.р.
Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,001-0,002 мг/м3, максимальні – 0,003-0,004 мг/м3 (0,4-0,5 ГДКм.р.).

Середньомісячні концентрації фенолу на шести постах спостережень були на рівні 2,0-2,7 ГДКс.д., максимальні – 0,9-1,2 ГДКм.р. Більш високий вміст фенолу зафіксовано на Оболонському проспекті (ПСЗ № 17), вулицях Каунаській та Олександра Довженка.
Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7-2,0 раза.

Середньомісячні концентрації формальдегіду на рівні 2,0 ГДКс.д. були зафіксовані на площах Бессарабській, Деміївській та проспекті Перемоги, а в районі проспекту Науки вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,1-0,4 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фтористого водню – на 5 постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у листопаді було повітря в районі вулиці Каунаської, де рівень забруднення характеризувався як високий. Дещо менше, але на рівні «високого» було забруднене повітря в районі Оболонського проспекту, вулиці Олександра Довженка (поблизу метро «Шулявка»), Бессарабської площі, вулиці Семена Скляренка, проспекту Перемоги, Деміївської площі, вулиці Академіка Стражеска, бульвару Лесі Українки, площі Перемоги.

Підвищеним рівнем забруднення характеризувалось повітря на вулицях Попудренка, Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та район Гідропарку поблизу мосту метро та автомагістралі. На проспекті Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії) повітря характеризувалось низьким рівнем забруднення.

Загалом у листопаді, порівняно з попереднім місяцем, спостерігалось зниження середнього вмісту діоксиду і оксиду азоту, оксиду вуглецю, формальдегіду та деяке підвищення вмісту діоксиду сірки.

У порівнянні з листопадом 2018 р. загальний рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився. Зафіксовано зростання вмісту діоксиду сірки та фенолу, зниження – вмісту формальдегіду та окислів азоту.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у листопаді проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів. У місті Бровари через поломку приладу не визначався вміст оксиду вуглецю.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,6 ГДКс.д., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.
Порівняно з жовтнем 2019 р. рівень забруднення повітря діоксидом сірки та оксидом вуглецю дещо знизився. Порівняно з листопадом 2018 р. рівень забруднення повітря завислими речовинами знизився, діоксидом азоту – підвищився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., завислих речовин і діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з попереднім місяцем рівень забруднення повітря міста не змінився. Порівняно з листопадом минулого року вміст діоксиду азоту в повітрі підвищився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівнянні з жовтнем поточного року у повітрі міста дещо підвищився вміст діоксиду сірки, знизився вміст діоксиду азоту. Порівняно з листопадом 2018 року дещо знизився вміст оксиду вуглецю, підвищився – діоксиду сірки.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., завислих речовин і оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з жовтнем поточного року вміст діоксиду азоту дещо підвищився, оксиду вуглецю – знизився, завислих речовин та діоксиду сірки – майже не змінився. Порівняно з листопадом 2018 р.рівень забруднення повітря міста майже не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 1,1 0,6 0,8 1,1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8
Дiоксид сiрки 1,8 2,6 1,6 1,9 0,3 2,6 2,7 1,7 2,0 2,6 1,3 2,3 2,6 2,2 1,6 1,9 1,2
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4
Дiоксид азоту 2,0 2,0 1,8 3,0 0,3 2,5 3,6 2,0 4,0 3,3 1,8 2,5 3,3 2,8 2,8 2,3 2,5
Оксид азоту 0,8 1,0 0,8 1,0
Фенол 2,0 2,7 2,0 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 0,7
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
Хлористий водень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Формаль-дегiд 1,7 1,7 1,7 0,7 1,7 2,0 1,7 1,7 2,0 1,7 1,7 2,0 1,7 2,0 1,7 2,0

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018
Завислі речовини 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,3 0,7 0,3 0,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8 1,6
Дiоксид азоту 1,0 1,0 0,7 1,4 0,2 1,4 1,5 0,9 1,4 1,3 0,7 1,0 1,4 1,0 1,6 1,5 1,3
Оксид азоту 0,2 0,3 0,2 0,4
Сiрко-водень 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4
Фенол 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,1 1,5 1,2 0,5
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Хлористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,9
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018 1 2 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018
Завислі речовини 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,2 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,0 1,8 0,7 0,6 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018
Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,0 1,1 1,0 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4
Діоксид азоту 2,0 1,8 1,8 0,7 0,6 0,6

м. Українка (ПСЗ № 1 – вул. Зв’язку)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018 жовтень 2019 листопад 2019 листопад 2018
Завислі речовини 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,6 0,3 0,2 0,8 0,3 0,4
Діоксид азоту 1,8 2,0 2,0 0,7 0,6 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі