Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2019 РОКУ

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

КИЇВ. У березні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ № 10 та №13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії.

У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14-ти постах.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у березні по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на одному посту він характеризувався, як низький, на п’яти – як підвищений, на восьми – як високий. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у березні середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки) перевищували ГДКс.д.: діоксиду азоту – у 3,3 раза, формальдегіду та діоксиду сірки – у 1,3 раза, оксиду азоту – у 1,2 раза (табл. 1, 2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,2 раза та на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – в 1,1 раза, на інших постах середньомісячні концентрації завислих речовин були на рівні 0,5-0,8 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, за винятком ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,3 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані: на проспекті Перемоги, площах Бессарабській, Перемоги (ПСЗ № 6) і Деміївській (ПСЗ № 20), вулиці Олександра Довженка (ПСЗ № 2) – 1,6 ГДКс.д., на Оболонському проспекті (ПСЗ № 17) та вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21) – 1,5 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,04-0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю не перевищували відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були у межах 0,1-0,8 ГДКс.д. Найвища разова концентрація оксиду вуглецю зафіксована 11 березня на площі Перемоги – 1,1 ГДКм.р., на інших постах максимальні концентрації були у межах 0,1-0,9 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Дуже високі середньомісячні концентрації цієї домішки відмічені на двох постах міста: на проспекті Перемоги та вулиці Семена Скляренка – 5,0 ГДКс.д. На вулицях Каунаській (ПСЗ № 9), Інженера Бородіна (ПСЗ № 4) та Попудренка (ПСЗ № 3) середній вміст діоксиду азоту становив 4,3-4,8 ГДКс.д., на інших постах був у межах 2,5-3,3 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,2 ГДКс.д.

Максимальний вміст діоксиду азоту на рівні 3,2 ГДКм.р. спостерігався на площі Перемоги, 2,8 ГДКм.р. – на вулиці Семена Скляренка, 2,4 ГДКм.р. – на вулиці Каунаській, 2,2 ГДКм.р. – на проспекті Перемоги, 2,0 ГДКм.р. – на вулиці Інженера Бородіна; на інших постах максимальні концентрації були у межах 0,9-1,5 ГДКм.р., на ПСЗ № 5 – 0,1 ГДКм.р. Всього з діоксиду азоту у березні зафіксовано 160 випадків перевищення ГДКм.р. (16,2 % від загальної кількості спостережень за цією домішкою).

Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. зафіксована на проспекті Перемоги, вулицях Каунаська, Інженера Бородіна, Попудренка – 57; 46; 42,3 та 40% відповідно.

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,2 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002 мг/м3, максимальні – 0,004-0,005 мг/м3 (0,5-0,6 ГДКм.р.).
Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. На вулиці Семена Скляренка був зафіксований середній вміст формальдегіду на рівні 2,3 ГДКс.д., на інших постах міста – 1,0-1,3 ГДКс.д.. Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,5 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фенолу – на 6, фтористого водню – на 5-ти постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів, за виключенням хлористого водню, максимальна концентрація якого на ПСЗ № 21 дорівнювала 1,2 ГДКс.д.

У березні найбільш забрудненим був район вулиці Семена Скляренка, де рівень забруднення повітря характеризувався, як високий. Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також проспект Перемоги, вулиця Каунаська, площі Перемоги, Деміївська і Бессарабська, Оболонський проспект та вулиця Попудренка (див.рис.).

В районах бульвару Лесі Українки, вулиць Інженера Бородіна, Олександра Довженка, Академіка Стражеска та на Гідропарку фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з лютим 2019 року рівень забруднення повітря в Києві дещо знизився, за рахунок невеликого зниження вмісту формальдегіду.

У порівнянні з березнем 2018 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря майже не змінився. Зафіксовано значне зростання вмісту діоксиду сірки, підвищення вмісту діоксиду азоту. Поряд з цим дещо знизився вміст фенолу, формальдегіду, оксиду вуглецю, хлористого водню.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у березні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту), та вміст важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКc.д., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,8 ГДКм.р., завислих речовин – 0,4 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря діоксидом азоту був вищим на ПСЗ № 2 (вул. В’ячеслава Чорновола), іншими домішками – був однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з минулим місяцем дещо підвищився рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту. Порівняно з березнем минулого року вміст діоксиду азоту підвищився, завислих речовин – знизився, інших домішок – майже не змінився.

БРОВАРИ.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,9 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д.
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,5 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р. (табл.3).
У порівнянні з минулим місяцем рівень забруднення атмосферного повітря діоксидом азоту дещо підвищився, іншими домішками – майже не змінився. Порівняно з березнем 2018 р. забруднення атмосферного повітря залишилось на тому ж рівні.

ОБУХІВ.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,0 ГДКс.д., оксиду вуглецю та завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівняно з попереднім місяцем у повітрі міста дещо знизився вміст усіх забруднювальних домішок. У порівнянні з березнем 2018 р. спостерігалось суттєве зниження середнього вмісту оксиду вуглецю, підвищення – діоксиду сірки. Вміст завислих речовин та діоксиду азоту не змінився.

УКРАЇНКА.
Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: оксиду вуглецю – 2,5 ГДКс.д., діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
У березні у місті було зафіксовано один випадок високого забруднення (ВЗ – вище 5 ГДКм.р.) атмосферного повітря оксидом вуглецю: 19-го березня о 19 годині зафіксовано разову концентрацію 5,5 ГДКм.р.
Максимальні концентрації інших домішок становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р., завислих речовин – 0,1 ГДКм.р.
Загалом, у березні, порівняно з попереднім місяцем та березнем 2018 р. спостерігалось суттєве підвищення середнього вмісту оксиду вуглецю. Вміст інших забруднювальних речовин не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 лютий 2019 бере-зень 2019 бере-зень 2018
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,7 1,2 0,6 0,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8
Дiоксид сiрки 1,3 1,6 1,3 1,3 0,3 1,6 1,6 1,4 1,4 1,6 1,1 1,5 1,6 1,5 1,4 1,3 0,5
Оксид вуглецю 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,5
Дiоксид азоту 2,5 2,8 4,3 4,5 0,2 4,3 3,0 3,3 4,8 5,0 3,3 3,0 3,3 5,0 3,3 3,3 3,0
Оксид азоту 1,2 1,0 1,2 1,3
Фенол 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 1,0
Фтористий водень 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Формаль­дегiд 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,3 1,0 1,3 1,3 1,0 1,3 1,3 2,3 1,6 1,3 1,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва
(в кратності максимально разових ГДК).

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 лютий 2019 бере-зень 2019 бере-зень 2018
Завислі речовини 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4   0,4   0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3   0,3   0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 0,3 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,2 0,2 0,3 0,1 1,1 0,9 0,4 0,5 0,7 0,6 0,1 0,1 0,7 0,7 0,5 3,7 1,1 1,6
Дiоксид азоту 1,1 1,3 1,5 2,0 0,1 3,2 0,9 1,1 2,4   2,2   1,2 1,0 1,2 2,8 3,7 3,2 3,3
Оксид азоту                             0,3   0,3 0,3 0,3
Сірко­водень     0,6 0,6                       0,5 0,6 0,6 0,4
Фенол 0,3 0,4           0,4 0,4         0,4   0,4 0,3 0,4 0,4
Фтористий водень           0,2 0,2   0,2           0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
Хлористий водень   0,6 0,7 0,6   0,7 0,5       0,7         1,2 0,9 1,2 1,9
Амiак 0,1   0,1 0,1   0,1     0,1   0,1     0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль­дегiд 0,3 0,2 0,3   0,2 0,3 0,3 0,2 0,4   0,3   0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,5 0,4

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 лютий 2019 бере-зень 2019 бере-зень 2018 1 2 лютий 2019 бере-зень 2019 бере-зень 2018
Завислі речовини 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,3 2,1 2,3 2,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  лютий

2019

березень

2019

березень

2018

лютий

2019

березень

2019

березень

2018

Завислі речовини 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,9 0,8 0,1 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2
Діоксид азоту 1,8 2,0 2,0 0,6 0,7 0,7

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  лютий

2019

березень

2019

березень

2018

лютий

2019

березень

2019

березень

2018

Завислі речовини 0,4 0,3 0,3 0,6 0,2 0,4
Діоксид сірки 1,1 1,0 0,8 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,4 0,3 1,7 0,4 0,4 1,0
Діоксид азоту 2,0 1,8 1,8 0,7 0,7 0,7

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  лютий

2019

березень

2019

березень

2018

лютий

2019

березень

2019

березень

2018

Завислі речовини 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,3 2,5 0,5 0,3 5,5 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,0 2,0 0,8 0,7 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

Коментарі