Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради (надалі – Управління) є виконавчим органом міської ради, що утворюється рішенням Обухівської міської ради відповідно до законодавства України, підзвітне і підконтрольне їй, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Міністерства соціальної політики України.

Управління є виконавчим органом Обухівської міської ради з забезпечення реалізації державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції (надалі –АТО) та членів сімей загиблих учасників АТО, їх родин, а також соціального захисту багатодітних та малозабезпечених сімей та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Управління проводить свою діяльність на принципах адресності та соціальної справедливості, доступності та відкритості, гуманності, комплексності, у відповідності до Політики і цілей у сфері якості Обухівської міської ради.

Управління в своїй діяльності керується Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Податковим кодексом України, рішеннями Верховної Ради України, актами Міністерства юстиції України, Державної міграційної служби, рішеннями Київської обласної ради, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Обухівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно – правовими актами.

Основні завдання Управління

Основними напрямками роботи Управління є:
– сприяння по впровадженню та підтримка в актуальному стані системи менеджменту якості в Управлінні, постійне підвищення її результативності та прозорості;
– поліпшення та підвищення задоволеності заявників; надання якісних послуг;
– забезпечення надійного та результативного функціонування процесів, які відбуваються в Управлінні;
– реалізація державної політики щодо забезпечення державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій для населення, розроблення та координація міських програм та заходів з питань соціальної політики;
– задоволення очікувань та потреб місцевої громади в отриманні соціальних допомог та державних соціальних гарантій через надання якісних і доступних послуг для громадян;
– створення сприятливого середовища для працівників та відвідувачів Управління, покращення добробуту громадян;
– забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, оплату праці, а також щодо нормування та стимулювання праці, умов праці;
– удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;
– проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної політики на місцевому рівні, регулювання соціально-трудових відносин;
– додержання законодавства при наданні адресної соціальної допомоги вразливим верствам населення, у тому числі малозабезпеченим та багатодітним сім’ям;
– додержання законодавства при проведенні соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування;
– додержання законодавства у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення;
– додержання законодавства у сфері надання соціального захисту ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій та окремих категорій громадян;
– забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, які приймали участь в АТО та членів сімей загиблих учасників АТО;
– здійснення відповідно до закону нагляду за додержанням вимог законодавства у сфері пенсійного законодавства;
– додержання законодавства у сфері посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
– сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території та питань життєдіяльності на її території;
– суттєве покращення соціального обслуговування та надання якісних послуг отримувачів усіх видів соціальних допомог з максимальною зручністю та мінімальними затратами безпосередньо за місцем проживання.

Затверджена гранична чисельність працівників Управління у кількості 34 штатні одиниці.

Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.

Фінансування Управління у 2018 році здійснювалось за рахунок місцевого бюджету, субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету, слідуючими бюджетними програмами:

0810160  «Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення»: затверджено – 6196,9 тис. грн., касові видатки – 6136,0 тис.грн.

0813010 « Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу,послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот»: затверджено – 68335,0 тис.грн., касові видатки – 68334,3 тис.грн.

0813020 «Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу»: затверджено – 82,0 тис.грн., касові видатки – 70,6 тис.грн.

0813030 «Надання пільг з оплати послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян»: затверджено – 1406,4 тис.грн., касові видатки – 1390,1 тис.грн.

0813040  «Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям»: затверджено – 29087,0 тис.грн., касові видатки – 28142,4 тис.грн.

0813080 «Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам , які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю  1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку»: затверджено – 9326,0 тис.грн., касові видатки – 9228,5 тис.грн.

0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування »: затверджено – 1196,6 тис.грн., касові видатки – 1136,6 тис.грн.

0813160 «Надання соціальних гарантій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»: затверджено – 142,1 тис.грн., касові видатки – 138,0 тис.грн.

 0813190 «Соціальний захист ветеранів війни та праці»: затверджено – 436,8 тис.грн., касові видатки – 426,1 тис.грн.

0813210 «Організація та проведення громадських робіт»: затверджено – 23,6 тис.грн., касові видатки – 23,6 тис.грн.

 0813220 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства»: затверджено – 5125,2 тис.грн., касові видатки – 5123,4 тис.грн.

0813240 «Інші заклади та заходи»: затверджено – 5058,0 тис.грн., касові видатки – 4754,4 тис.грн.

Затверджено кошторисом на 2018 рік (зі змінами) 126415,6 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом – 121290,4 тис. грн.. за спеціальним фондом – 5125,2 тис. гривень.
Використано протягом 2018 року (касові видатки) – 129904,0 тис. грн., в тому числі: за загальним фондом – 119780,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 5123,4 тис. гривень.
Використання бюджетних коштів у Управління у звітному періоді здійснювалось відповідно до кошторису, плану асигнувань із загального та спеціального фонду , затверджених в установленому порядку.

Фінансові операції Управління здійснювались через реєстраційні рахунки, відкриті в Управлінні Державної казначейської службі України у м.Обухові.

Детальна інформація щодо виконання бюджету та результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм Управління представлена у формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, а саме:
– інформація про бюджет за бюджетними програмами;
– інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм.

Публічне представлення інформації про бюджет відбудеться 05.03.2019 року в 14.00 в приміщенні Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради за адресою м. Обухів, вул. Каштанова 13 корпус 1.

Начальник управління                                                               Н.ЦИГАНОК
Головний бухгалтер                                                                   Л.РАДЧЕНКО

Коментарі