ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ, ОСІБ ЯКІ ПРОВАДЯТЬ НЕЗАЛЕЖНУ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЧЛЕНІВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА!

1114

Методичні рекомендації щодо заповнення річних звітів (Додаток 5) за 2018 рік

ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства зобов’язані подавати самі за себе Звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність, крім ФО – підприємців, у тому числі ті, які обрали спрощену систему, та члени фермерського господарства, які звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

ФО – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік;

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають самі за себе Звіт один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом для них є календарний рік.

Члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються у річній звітності, що подається до 01 травня року за результатами фінансового року.

Заповнимо разом кожний реквізит додатка 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску , який складається із двох таблиць.

При заповненні таблиць необхідно враховувати наступне:

У Таблицях вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами – підприємцями, які нараховують єдиний внесок на суми доходу (прибутку), отриманого від їх  діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

Титульний листок:

Реквізит 1: Звіт за – проставляємо рік за який подається звіт.

Реквізит 2: Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності)  та/або номер паспорта страхувальника – проставляємо ідентифікаційний номер або серію та номер паспорта.

Реквізити: Прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та телефон – заповнюються особисті дані фізичної особи.

Реквізит 3: Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт – заповнюється чотирьох значне число яке відповідає коду територіального органу ДФСУ де зареєстрована фізична особа.

Реквізит 4: Код основного виду економічної діяльності – відображається код основного виду економічної діяльності підприємства, відповідно до реєстраційних документів.

Реквізит 5: Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску – зазначається дата звернення до органів ДФС або державного реєстратора.

Реквізит 6: Тип платника та період перебування (місяць) – статус фізичної особи та система оподаткування та період з якого по який місяць особа перебувала чи змінювала статуси.

Реквізит 7: Тип форми – позначка “Х”: вноситься у клітинку   відповідного варіанту:

початкова або ліквідаційна або призначення пенсії.

Пам’ятаємо: Звіт подається з позначкою «початкова», коли за певний звітний місяць форма подається вперше. Протягом року в разі призначення пенсії подається Звіт з позначкою “призначення пенсії” за період до дати формування заяви на призначення пенсії, при цьому тип форми “початкова” не зазначається.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми “ліквідаційна”.

У разі виявлення помилки у Звіті до закінчення строку подання цього Звіту повторно формується та подається у повному обсязі.

Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт, поданий до закінчення строків подання звітності, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.

Реквізит 8: Перелік таблиць звіту – проставляється галочка на проти того звіту який подається.

Нижня частина титульного листка заповнюється спеціалістами органів ДФСУ.

Заповнюємо Таблицю 1 Звіту «Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування »

Таблиця заповнюється та подається фізичними особами – підприємцями незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника – проставляємо ідентифікаційний номер або серію та номер паспорта.

Прізвище, ім’я, по батькові – зазначаються дані особи.

У графі 1 «Місяць» – зазначається місяць за який сплачено суму доходу та сума єдиного внеску;

У графі 2 «Код категорії ЗО» – зазначається код застрахованої особи, який береться із Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (Додаток 2 до Порядку). Для фізичних осіб обертається один із кодів:  код ЗО «4» – Члени колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, які обрали особливий спосіб оподаткування; код ЗО «5» – Фізичні особи – підприємці, які сплачують внески від суми доходу (прибутку), отриманого від цієї діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб; код ЗО «6» – Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування (фіксований податок, єдиний податок); код ЗО «9» –  Особи, які забезпечують себе роботою самостійно, займаються адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу безпосередньо від цієї діяльності.

У графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» – платники відображають фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе.

Суми чистого доходу за відповідний місяць повинні відповідати сумам чистого доходу, зазначеному у Книзі обліку доходів та витрат платника.

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування відображають суму чистого доходу за відповідний місяць яка відповідає сумі чистого доходу у Книзі обліку доходів та витрат платника. Фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування суму доходу визначають самостійно, звертаємо Вашу увагу, що графа 3 повинна відповідати графі 4 при цьому самовизначена сума не може бути меншою ніж мінімальний розмір заробітної плати та не більший за максимальну граничну величину.

Пам’ятаємо: Фізичні особи – підприємці, та  особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності єдиний соціальний внесок нараховується – на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Фізичні особи підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування нараховують єдиний соціальний внесок – на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У графі 4 «Сума доходу на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини» – відображається дохід, зазначений у графі 3 але в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

При цьому, слід зазначити, що у графі 3 таблиці 1 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.

У графі 5 «Розмір єдиного внеску» – відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” для обов’язкової сплати.

У графі 6 «Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 4 х гр. 5)” відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця.

Пам’ятаємо: Суми доплат до мінімального страхового внеску у Таблиці не відображаються.

Заповнюємо Таблицю 2 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»

Таблиця 5  призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 2 не формується та не подається.

У графі 1 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника» – проставляємо ідентифікаційний номер або серію та номер паспорта.

Прізвище, ім’я, по батькові – зазначаються дані особи.

У графі 2 «Звітний рік» – зазначається рік за який подається інформація;

У графі 3 «Тип форми» – проставляється позначка “Х”: вноситься у клітинку   відповідного варіанту: початкова або призначення пенсії. Початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше.

У графі 4«Місяць» – зазначається місяць в якому була підстава для обліку спец стажу.

У графі 5 «Код підстави для обліку спецстажу» – Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду,  що складається з чотирьох частин, який вибирається із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб.

Восьми-розрядний код складається з чотирьох частин. За  Законом України  “Про пенсійне  забезпечення ” кодування здійснюється у такому  порядку:

Ідентифікатор нормативно–правового документа — три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;

стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;

пункт статті Закону —  одна літера, зокрема “працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць”, вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є  норми, які  визначають  специфічні  умови  спеціального стажу, то до виділеної частини пункту  додається  відповідний  порядковий  номер в  пункті. Таким  чином, у нашому  прикладі код  підстави буде мати  вигляд  ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).

У графі 6 «Початок періоду (день)» – зазначається перше число місяця у форматі «01», якщо застрахована особа працювала за особливих умов у попередніх звітних періодах, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа розпочала роботу за особливих умов у звітному періоді, то зазначається день початку такої роботи.

У графі 7 «Закінчення періоду (місяць)» – зазначається останнє число місяця у форматі «31», якщо застрахована особа  працювала за особливих умов протягом звітного періоду або день припинення діяльності чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

У графі 8 «Кількість днів» – зазначається кількість днів у місяці, протягом яких особа працювала за особливих умов.

У графі 9 «Кількість годин, хвилин» – зазначається кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному  місяці для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу

У графі 10 «Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години, хвилини)» – зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в графах 8 та 9 тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному  місяці для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

У графі 11 «Ознака/сезон» – вказується один з кодів  ознаки “сезон” залежно від  прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві  з сезонним характером  праці.

Код  1 – повністю в межах місяця; код 2 – не завершення в межах місяця; код 3 – завершення в межах місяця.

Коментарі