ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В КИЄВІ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ГРУДЕНЬ 2018 РОКУ

340

КИЇВ. У грудні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії. У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14 постах. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень. Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у грудні загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на двох постах він характеризувався, як низький, на одному – як підвищений, на одинадцяти – як високий. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що на них визначалась лише одна домішка.

Загалом по місту у грудні відмічались підвищені середньомісячні концентрації чотирьох забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту – на рівні 2,5 ГДКс.д., формальдегіду – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,2 ГДКс.д., оксиду азоту – 1,0 ГДКс.д. (таблиці 1, 2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин на ПСЗ № 7 (Бессарабська площа) становили 1,3 ГДКс.д., на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – 1,0 ГДКс.д., на інших постах були на рівні 0,7-0,9 ГДКс.д. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст діоксиду сірки на постах і загалом по місту у грудні, як і в минулому місяці, був на рівні 1,0-1,5 ГДКс.д., за винятком району ПСЗ № 5 (пр. Науки, 37), де середньомісячна концентрації становила 0,4 ГДКс.д. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки зафіксовані на Бессарабській та Деміївській площах – 1,5 ГДКс.д., на проспектах Перемоги і Оболонському (ПСЗ № 17) – 1,4 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,1-0,2 ГДКм.р.

Найбільші середньомісячні концентрації оксиду вуглецю на рівні 0,7-0,9 ГДКс.д. зафіксовані в районах Бессарабської площі, проспекту Перемоги та Деміївської площі (ПСЗ № 20). На інших постах середньомісячні концентрації були у межах <0,1-0,6 ГДКс.д. Максимальні концентрації оксиду вуглецю на рівні 1,4 ГДКм.р. зафіксовано на вулицях Межигірській (ПСЗ № 10) та Попудренка (ПСЗ № 3), 1,2 ГДКм.р. – на площі Перемоги (ПСЗ № 6), 1,0 ГДКм.р. – на Бессарабській площі та проспекті Перемоги. На інших постах максимальні концентрації були у межах – 0,2-0,8 ГДКм.р.

Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші з них відмічені: на вулиці Скляренка (ПСЗ № 21) – 3,5 ГДКс.д., на площах Бессарабській, Перемоги і вулиці Попудренка – 3,3 ГДКс.д., на проспекті Перемоги і вулиці Каунаській (ПСЗ № 9) – 3,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,0-2,8 ГДКс.д., на проспекті Науки – 0,3 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,2-1,3 ГДКм.р. зафіксовано на проспекті та площі Перемоги, вулицях Попудренка і Каунаській. Ще на восьми постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,0 – 1,1 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р.

з діоксиду азоту спостерігалась на вулицях Попудренка і Скляренка – 20% і 16% відповідно; загалом по місту вона становила 4,4% (в минулому місяці – 3,1%).
Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,0 ГДКс.д., максимальний – 0,3 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,001 мг/м3, максимальні – 0,002 мг/м3 (0,3 ГДКм.р.).
Середньомісячні концентрації формальдегіду майже на всіх 13-ти постах, де проводились спостереження, перевищували рівень ГДКс.д. у 1,7-2,7 раза.

Середньомісячні концентрації формальдегіду на рівні 2,7 ГДКс.д. були зафіксовані на Бессарабській та Деміївській площах, проспекті Перемоги, вулиці Скляренка. В районі проспекту Науки вміст формальдегіду був найнижчим і досягав 0,7 ГДКс.д.

Максимальні концентрації цієї домішки були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Вміст аміаку визначався на 9-ти постах, хлористого водню – на 7, фенолу – на 6, фтористого водню – на п’яти постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.
За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у грудні був район Бессарабської площі, де рівень забруднення повітря характеризувався як високий (див. рис.). Високим рівнем забруднення повітря характеризувались також проспект Перемоги, вулиця Семена Скляренка, площі Деміївська та Перемоги, вулиці Каунаська та Попудренка, Оболонський проспект, вулиці Академіка Стражеска, Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка) та бульвар Лесі Українки.

В районі Гідропарку фіксувався підвищений рівень забруднення повітря. Низьким забрудненням повітря характеризувались вулиця Інженера Бородіна (район ДВРЗ) та проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Порівняно з листопадом цього року рівень забруднення повітря в Києві дещо підвищився, за рахунок невеликого зростання вмісту формальдегіду.

У порівнянні з груднем 2017 р. загальний рівень забруднення атмосферного повітря також підвищився. Зафіксовано значне зростання вмісту діоксиду сірки (майже втричі), деяке підвищення вмісту формальдегіду, одночас вміст діоксиду азоту та оксиду азоту дещо знизився.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у грудні проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари, Обухів, Українка. Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст восьми важких металів.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,0 ГДКc.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,5 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,7 ГДКм.р., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,4 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
Рівень забруднення повітря був однаковим на обох постах спостережень.
У порівнянні з листопадом 2018 р. вміст забруднювальних домішок у повітрі міста залишився на тому ж рівні. Порівняно з груднем 2017 р. рівень забруднення повітря оксидом вуглецю та діоксидом сірки дещо підвищився, іншими домішками – не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,5 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,7 ГДКс.д., завислих речовин та оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуг-лецю – 0,4 ГДКм.р., завислих речовин – 0,2 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.
У порівнянні з листопадом 2018 р. та з груднем 2017 р. вміст діоксиду азоту дещо знизився, інших домішок – майже не змінився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,1 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,3 ГДКс.д., завислих речовин – 0,1 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,6 ГДКм.р., оксиду вуглецю, завислих речовин і діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівнянні з листопадом 2018 р. у повітрі міста дещо підвищився вміст діоксиду сірки, знизився – оксиду вуглецю та завислих речовин. Порівняно з груднем 2017 р. рівень забруднення повітря діоксидом сірки і діоксидом азоту підвищився, завислими речовинами та оксидом вуглецю – знизився.

УКРАЇНКА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,0 ГДКс.д., завислих речовин – 0,4 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,1 ГДКс.д. (табл.3).
Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю, завислих речовин та діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.
У порівнянні з листопадом 2018 р. та груднем 2017 р. у повітрі міста дещо підвищився вміст діоксиду сірки, знизився – діоксиду азоту і оксиду вуглецю. Вміст завислих речовин в повітрі міста майже не змінився.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК) за грудень 2018 року по постах і в порівнянні з груднем 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 0,8 0,9 1,0 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8
діоксид сірки 1,2 1,3 1,2 1,1 0,4 1,3 1,5 1,2 1,2 1,4 1,0 1,4 1,5 1,3 1,2 0,4
оксид вуглецю 0,3 0,4 0,5 0,3 0,0 0,5 0,9 0,4 0,4 0,4 0,8 0,1 0,2 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5
діоксид азоту 2,8 2,3 3,3 2,5 0,3 3,3 3,3 2,5 3,0 3,0 2,0 2,3 2,8 3,5 2,5 3,0
оксид азоту 1,0 1,0 1,2
фенол 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
фтористий водень 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
хлористий водень 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
аміак 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
формальдегід 2,0 2,0 2,0 0,7 2,3 2,7 1,7 2,3 2,7 1,7 2,3 2,7 2,7 2,3 2,0

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК) за грудень 2018 року по постах і в порівнянні з груднем 2017 року.

  Номери постів спостережень за забрудненням  (ПСЗ) по місту
Домішки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 2018 2017
завислі речовини 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
діоксид сірки 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
оксид вуглецю 0,4 0,4 1,4 0,6 0,2 1,2 1,0 0,4 0,6 1,4 1,0 0,2 0,4 0,8 0,8 0,6 1,4 1,0
діоксид азоту 1,0 1,0 1,3 1,0 0,2 1,2 1,1 1,0 1,3 1,2 0,7 1,0 1,1 1,1 1,3 1,2
оксид азоту 0,3 0,3 0,3
сірководень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
фенол 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0
фтористий водень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
хлористий водень 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7
аміак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
формальдегід 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК) за грудень 2018 року по постах і в порівнянні з груднем 2017 року.

м. Біла Церква

  Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Домішки Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
  1 2 2018 2017 1 2 2018 2017
Завислі речовини 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид сірки 0,5 0,5 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Діоксид азоту 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7 0,7 0,7 0,7

м. Бровари (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,3 0,3 0,2 0,2
Діоксид сірки 0,7 0,8 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,4 0,4
Діоксид азоту 1,5 1,8 0,6 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,1 0,5 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,1 0,7 0,2 0,1
Оксид вуглецю 0,3 0,7 0,2 0,4
Діоксид азоту 1,8 1,5 0,6 0,5

м. Українка (ПСЗ № 1)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
  2018 2017 2018 2017
Завислі речовини 0,4 0,4 0,2 0,2
Діоксид сірки 1,0 0,8 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,1 0,5 0,2 0,4
Діоксид азоту 1,8 2,0 0,7 0,7

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ 
імені БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

Коментарі