ДО УВАГИ ПІДПРИЄМЦІВ МІСТА, ПОВ’ЯЗАНИХ З ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ!

312

Повідомляємо, що Урядом прийнято постанову від 26.07.2018 №607, якою внесено зміни до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №803, та встановлено, що сертифікація та оцінювання готелю здійснюється органами із сертифікації, акредитованими для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) в установленому законом порядку.

Абзацом другим статтею 1 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» визначено, що акредитація органів з оцінки відповідності – засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

Відповідно до Положення про Національне агентство акредитації України, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2017 №161, національним органом з акредитації є Національне агентство з акредитації України (далі НААУ).
Перелік органів із сертифікації, акредитованих НААУ для виконання робіт із сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання), розміщено на офіційному сайті НААУ (https://naau.org.ua).

Згідно з частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про туризм» забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Враховуючи вищевикладене, інформуємо власників готелів, які здійснюють свою діяльність на території Обухівської міської ради щодо змін, які відбулись у процедурі встановлення категорій готелям та необхідності обов’язкового отримання свідоцтва про встановлення категорії.

Управління економіки виконавчого
комітету Обухівської міської ради