Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Соціальні допомоги

Право громадян на своєчасність призначення та виплату державних соціальних допомог в умовах реформи системи соціального захисту населення


Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

 • Заява (затверджена Наказом Міністерства соц. політики України № 96 від 22.02.2012 р.)
 • Копія паспорта (при собі мати оригінал)
 • Копія ідентифікаційного коду (при собі мати оригінал)
 • Копія трудової книжки (при собі мати оригінал)
 • Копія свідоцтва про народження дітей (при собі мати оригінали)
 • Довідка про склад сім`ї
 • Довідка про доходи осіб, які звернулися за призначенням ДСДМС за попередніх 6 місяців
 • Довідка про нарахування та виплату аліментів
 • Довідка з управління праці за місцем реєстрації щодо перебування на обліку
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога на дітей одиноким матерям

 • Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)
 • Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)
 • Ідентифікаційний номер (оригінал)
 • Оригінал та свідоцтва про народження дитини
 • Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини
 • Довідка про проживання дитини з матір’ю, видана за місцем проживання сім’ї
 • Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклування

 • Заява опікуна чи піклувальника (затверджена Наказом Міністерства соц. політики України від 22.02.2012 р. за № 96)
 • Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)
 • Ідентифікаційний номер
 • Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою
  батьківського піклування
 • Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал)
 • Довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування)
 • Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник
 • Довідка з навчального закладу дитини
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

 • Довідка з жіночої консультації
 • Довідка з центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна
 • Довідка з Пенсійного фонду України ( за місцем реєстрації ) про те, що жінка, яка є фізичною особою-підприємцем, перебуває (не перебуває) на обліку в органах Пенсійного фонду України та не бере участь на добровільних засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
 • Довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається
 • Особи, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, подають рішення про усиновлення чи встановлення опіки
 • Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

ДСД інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

 • Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)
 • Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)
 • Ідентифікаційний номер (оригінал)
 • Оригінал та копія свідоцтва про народження дитини-інваліда
 • Довідка про місце проживання інваліда з дитинства або дитини-інваліда чи копія паспорта інваліда з дитинства або дитини-інваліда з відомостями про постійне місце проживання
 • Довідка про місце проживання батьків, усиновителів, опікуна, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про постійне місце проживання
 • Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності, або медичний висновок
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

 • Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)
 • Паспорт або інший документ, який засвідчує особу (оригінал)
 • Ідентифікаційний номер (оригінал)
 • Заява про згоду надавати соціальні послуги
 • Висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги
 • Копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів
 • Паспорт або інший документ, що посвідчує особу (особи, яка потребує надання соціальних послуг)
 • Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом, при собі мати оригінал)
 • Висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постій-ного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Одноразова допомога при народженні дитини

 • Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)
 • Копія паспорта (при собі мати оригінал)
 • Ідентифікаційний номер (копія та оригінал)
 • Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінал)
 • Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення про встановлення опіки
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати
 • Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

 • Заява (затверджена Наказом Міністерства соц.політики України від 22.02.2012 р. за № 96)
 • Копія свідоцтва про народження дитини (при собі мати оригінали)
 • Рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину
 • Довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення
 • Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) дитини
 • Довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) одержувача
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

 • Паспорт (заявника та псих.хворого)
 • Довідка про доходи
 • Ідентифікаційний номер (копія та оригінал)
 • Довідка про склад сім`ї
 • Висновок ЛКК, що потребує постійного догляду
 • Довідка МСЕК
 • Копія пенсійного посвідчення
 • Копія трудової книжки
 • Відкритий рахунок у банку на соціальні виплати