Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ЩОМІСЯЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ЗАБРУДHЕHHЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ У МІСТІ КИЇВ ТА МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ЛИСТОПАД 2020 РОКУ

КИЇВ. У листопаді систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського на 16 стаціонарних постах (ПСЗ)*. На ПСЗ №№ 10, 13 спостереження проводились не в повному обсязі через відключення їх від електроенергії. У повітрі визначалось 20 забруднювальних домішок, з них основні: оксид вуглецю – на 16-ти постах, завислі речовини, діоксид азоту та діоксид сірки – на 14 постах. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Всього за місяць було відібрано і проаналізовано 6506 проб атмосферного повітря.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК)** речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) рівень забруднення у листопаді загалом по місту характеризувався, як високий. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на десяти постах він характеризувався, як високий, на трьох – як підвищений, на одному – як низький. На двох постах ІЗА не розраховувався тому, що визначалась лише одна домішка (див. рис.).

Загалом по місту у листопаді відмічались підвищені середньомісячні концентрації п’яти забруднювальних речовин (другого та третього класу небезпеки): діоксиду азоту – на рівні 2,8 ГДКс.д., формальдегіду і діоксиду сірки – 1,7 ГДКс.д.,оксиду азоту та фенолу – 1,3 ГДКс.д. (таблиці 1, 2).

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень ГДКс.д. на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) в 1,1 раза, на ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) – були на рівні 1,0 ГДКс.д. На інших постах середній вміст завислих речовин був у межах 0,5-0,9 ГДКс.д. Максимальні разові концентрації завислих речовин коливались у межах 0,1-0,4 ГДКм.р.
Вміст діоксиду сірки перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах міста, крім ПСЗ № 5 (пр. Науки). Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду сірки на рівні 2,0-2,2 ГДКс.д. зафіксовані на площах Бессарабській, Перемоги (ПСЗ №6), Деміївській (ПСЗ № 20), Оболонському проспекті (ПСЗ № 17) та вулиці Каунаській (ПСЗ № 9); ще на восьми постах середньомісячні концентрації були у межах 1,6-1,9 ГДКс.д., на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 0,4 ГДКс.д. Максимальні концентрації на постах міста становили 0,3-0,5 ГДКм.р.

Середньомісячні та максимальні разові концентрації оксиду вуглецю на постах і загалом по місту не перевищували рівнів відповідних санітарно-гігієнічних нормативів і були в межах 0,1-0,6 ГДКс.д. та 0,1-1,0 ГДКм.р. відповідно. Лише на вулиці Семена Скляренка (ПСЗ № 21) зафіксовано максимальну концентрацію на рівні 1,5 ГДКм.р.
Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями перевищував рівень ГДКс.д. на всіх постах, крім ПСЗ № 5. Найбільші середньомісячні концентрації відмічені на вулиці Скляренка – 4,3 ГДКс.д., Бессарабській площі – 4,0 ГДКс.д., Оболонському проспекті і вулиці Каунаській – 3,5 ГДКс.д. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був у межах 2,3-3,3 ГДКс.д., на ПСЗ № 5 – 0,5 ГДКс.д. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,9 ГДКм.р. зафіксовано на вулиці Академіка Стражеска (ПСЗ № 1).

Ще на одинадцяти постах максимальний вміст діоксиду азоту досягав 1,1-1,5 ГДКм.р. Найбільша кількість випадків перевищення ГДКм.р. з діоксиду азоту спостерігалась на Бессарабській площі – 26% та вулиці Скляренка – 22,6%; загалом по місту вона становила 8,3% (в минулому місяці – 7,3%).

Середньомісячний вміст оксиду азоту (визначався лише на ПСЗ № 20) становив 1,3 ГДКс.д., максимальний – 0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,004-0,005 мг/м3. Максимальні концентрації досягали 0,009-0,010 мг/м3 (1,1-1,3 ГДКм.р.). Всього з сірководню у листопаді зафіксовано 6 випадків перевищення ГДКм.р., що становило 5% від загальної кількості спостережень за цією домішкою.

Середньомісячні концентрації фенолу на усіх семи постах спостережень були на рівні 1,3-1,7 ГДКс.д., максимальні – 0,8-1,0 ГДКм.р. Більш високий вміст фенолу зафіксовано на вулицях Каунаській та Семена Скляренка.

Вміст формальдегіду визначався на 13-ти постах. Найбільші середньомісячні концентрації на рівні 2,0 ГДКс.д. зафіксовані на проспекті Перемоги, площах Бессарабській та Перемоги, вулицях Каунаській і Олександра Довженка. На інших постах середньомісячні концентрації формальдегіду були у межах 1,0-1,7 ГДКс.д., на ПСЗ №5 – 0,7 ГДКс.д. Максимальні концентрації не перевищували відповідні санітарно-гігієнічні нормативи і були у межах 0,2-0,4 ГДКм.р.

Середньомісячні і максимальні концентрації аміаку, хлористого водню та фтористого водню не перевищував рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим у листопаді було повітря в районах вулиць Семена Скляренка, Каунаської, Бессарабської та Деміївської площ, де рівень забруднення характеризувався як високий.

Дещо менше, але на рівні «високого» було забруднене повітря в районі Оболонського проспекту, бульвару Лесі Українки, вулиці Олександра Довженка (поблизу метро Шулявка), площі Перемоги, проспекту Перемоги (поблизу метро Святошин), вулиці Академіка Стражеска. Підвищений рівень забруднення повітря фіксувався на вулицях Попудренка, Інженера Бородіна та на Гідропарку (район поблизу мосту метро та автомагістралі). Низьким забрудненням повітря характеризувався проспект Науки (поряд з метеомайданчиком обсерваторії).

Загалом у листопаді, порівняно з попереднім місяцем, забрудненість атмосфери дещо підвищилась. Спостерігалось деяке підвищення середнього вмісту діоксиду сірки, діоксиду азоту, формальдегіду та зниження вмісту фенолу.

У порівнянні з листопадом 2019 р. загальний рівень забруднення повітря в Києві майже не змінився. Зафіксовано підвищення вмісту окислів азоту, зниження вмісту фенолу.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря у листопаді проводились на двох постах міста Біла Церква та на одному посту в містах Бровари і Обухів.

Визначався вміст чотирьох основних домішок (завислі речовини, діоксид сірки, оксид вуглецю, діоксид азоту) та вміст важких металів. У місті Українка спостереження не проводились через відключення поста від електроенергії.

У місті Біла Церква у листопаді було відібрано і проаналізовано 600 проб, у містах Бровари та Обухів – по 300 проб повітря.

Загальний рівень забруднення повітря за ІЗА в містах Біла Церква, Бровари та Обухів оцінювався, як низький.

БІЛА ЦЕРКВА. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин становили: діоксиду азоту – 2,3 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,7 ГДКс.д., завислих речовин – 0,6 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації діоксиду азоту досягли 0,9 ГДКм.р., оксиду вуг¬лецю – 0,6 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

Рівень забруднення повітря завислими речовинами був дещо вищим на ПСЗ № 1 (вул. Леваневського), іншими домішками – майже однаковим на обох постах спостережень.

Порівняно з жовтнем 2020 р. та листопадом 2019 р. рівень забруднення повітря діоксидом сірки підвищився, іншими домішками – майже не змінився.

БРОВАРИ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 1,8 ГДКс.д., діоксиду сірки – 0,8 ГДКс.д., завислих речовин – 0,3 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,2 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., завислих речовин, оксиду вуглецю і діоксиду сірки – 0,1 ГДКм.р.

У порівнянні з попереднім місяцем рівень забруднення повітря міста не змінився. Порівняно з листопадом минулого року вміст діоксиду азоту в повітрі знизився.

ОБУХІВ. Середньомісячні концентрації основних забруднювальних речовин дорівнювали: діоксиду азоту – 2,0 ГДКс.д., діоксиду сірки – 1,2 ГДКс.д., завислих речовин – 0,5 ГДКс.д., оксиду вуглецю – 0,4 ГДКс.д. (табл.3).

Максимальні концентрації становили: діоксиду азоту – 0,7 ГДКм.р., оксиду вуглецю – 0,5 ГДКм.р., завислих речовин – 0,3 ГДКм.р., діоксиду сірки – 0,2 ГДКм.р.

У порівнянні з жовтнем поточного року у повітрі міста дещо знизився вміст діоксиду азоту, вміст інших домішок суттєво не змінився. Порівняно з листопадом 2019 року дещо підвищився вміст завислих речовин та діоксиду азоту.

Таблиця 1. Середньомісячні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності середньодобових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 жовтень 2020 листопад 2020 листопад 2019
Завислі речовини 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 1,1 0,6 0,9 1,0 0,5 0,5 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7
Дiоксид сiрки 1,6 1,9 1,7 1,9 0,4 2,1 2,2 1,8 2,0 1,8 1,6 2,0 2,0 1,8 1,3 1,7 1,9
Оксид вуглецю 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3
Дiоксид азоту 3,0 2,5 2,3 3,3 0,5 3,3 4,0 3,0 3,5 3,3 2,3 3,5 3,3 4,3 2,5 2,8 2,3
Оксид азоту 1,3 1,2 1,3 0,8
Фенол 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 1,3 1,7 1,5 1,3 1,3
Фтористий водень 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4
Хлористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
Амiак 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Формаль-дегiд 1,3 2,0 1,3 0,7 2,0 2,0 1,7 2,0 2,0 1,0 1,7 1,7 1,7 1,3 1,7 1,7

Таблиця 2. Максимальні концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі Києва (в кратності максимально разових ГДК).

Домішки Номеpи постiв спостеpеження забpуднення (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 17 20 21 жовтень 2020 листопад 2020 листопад 2019
Завислі речовини 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4
Дiоксид сiрки 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,5 0,4 0,3 0,7 1,0 0,4 0,3 0,4 0,5 1,5 1,7 1,5 0,8
Дiоксид азоту 1,9 1,3 1,5 1,5 0,2 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 0,9 1,3 1,2 1,5 2,1 1,9 1,5
Оксид азоту 0,4 0,4 0,4 0,2
Сiрко-водень 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 0,5
Фенол 0,8 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 1,2 1,0 1,2
Фтористий водень 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Хлористий водень 0,6 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5
Амiак 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Формаль-дегiд 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

Таблиця 3. Середньомісячні і максимальні концентрації забруднювальних речовин у містах Київської області (в кратності середньодобових та максимально разових ГДК).

м. Біла Церква (ПСЗ №1 – вул. Леваневського, ПСЗ № 2 – вул. В.Чорновола)

 

 

Домішки

Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
Номери постів (ПСЗ) По місту Номери постів (ПСЗ) По місту
1 2 жов-

тень 2020

листо-пад 2020 листо-пад 2019 1 2 жов-тень 2020 листо-пад 2020 листо-пад 2019
Завислі речовини 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,6 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4
Діоксид азоту 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8

м. Бровари (ПСЗ № 1 – вул. С.Петлюри)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
жовтень 2020 листопад 2020 листопад 2019 жовтень 2020 листопад 2020 листопад 2019
Завислі речовини 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1
Діоксид сірки 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0,1
Оксид вуглецю 0,2 0,2 0,1 0,1
Діоксид азоту 1,9 1,8 2,0 0,7 0,7 0,6

м. Обухів (ПСЗ № 1 – вул. Миру)

Домішки Середньомісячні концентрації Максимальні концентрації
жовтень 2020 листопад 2020 листопад 2019 жовтень 2020 листопад 2020 листопад 2019
Завислі речовини 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1
Діоксид сірки 1,1 1,2 1,1 0,3 0,2 0,2
Оксид вуглецю 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3
Діоксид азоту 2,2 2,0 1,8 0,9 0,7 0,6

Дані з вмісту важких металів за попередній квартал та схеми міст з розташуванням постів спостережень вміщуються тільки в бюлетені за перший місяць кожного кварталу.

Центральна геофізична обсеpватоpія
ім. Бориса Срезневського

 

 

Коментарі