Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Інформаційний запит

Кожний громадянин має право на доступ до публічної інформації, що знаходиться у володінні Обухівської міської ради, як органу місцевого самоврядування, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Подати інформаційний запит можна наступним чином:
– особисто або через уповноважену особу у загальний відділ ( кабінет №21 на другому поверсі Обухівської міської ради);
– надіслати поштою за адресою: Обухівська міська рада, вул. Київська, 10, м. Обухів, 08700;
– електронною поштою vykonkom@obcity.gov.ua або на сторінці сайту https://obcity.gov.ua/zagalniy-viddil/;
– за телефоном (04572) 5-05-30.

Запити на інформацію, що надходять на адресу міської ради та Виконавчого комітету приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у загальному відділі Виконавчого комітету Обухівської міської ради у робочі дні з 08:00 год. до 12:00 год. та з 12:45 год. до 17:00 год. (в п’ятницю до 15:45 год.), тел. (04572) 5-05-30.

Форми запитів для отримання публічної інформації:
для юридичних осіб 
для фізичних осіб 
для населення

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»;
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».

Рішення виконавчого комітету Обухівської міської ради від 16.06.2011 № 524 «Про затвердження Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Обухівської міської ради» (загрузка сканкопії документа).

Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Закон України «Про доступ до публічної інформації» стаття 21. Плата за надання інформації

1. Інформація на запит надається безкоштовно.
2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Рішення виконавчого комітету №145 від 03 березня 2020 року «Про затвердження змінених розмірів витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, яка містить документи обсягом більш як 10 сторінок у Виконавчому комітеті Обухівської міської ради та його структурних підрозділах»  https://obcity.gov.ua/dokumenti/proekti-ta-rishennya-vikonavchogo-komitetu-2020/