Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЗАГРОДСЬКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ (ФОП ЗАГРОДСЬКИЙ О.В.) повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря

Реєстраційний номер облікової картки платника податків – 3350912016.

Місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 08753, Київська обл., Обухівський р-н, с. Германівка, вул. Незалежності, будинок 46; тел.: 0984820765; е-mail: zagrodskiy@icloud.com

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 08753, Київська обл., Обухівський р-н, с. Германівка, вул. Богдана Хмельницького, 68.

Мета отримання дозволу на викиди: визначення обсягів забруднюючих речовин (ЗР) та отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту: свиноферми ФОП ЗАГРОДСЬКИЙ О.В. яка відноситься до другої групи об’єктів за складом Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів , в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Відомості про наявність висновку з ОВД, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає процедурі. Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній, оскільки згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність підприємства не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта. ФОП ЗАГРОДСЬКИЙ О.В. спеціалізується на розведенні свиней (згідно КВЕД 01.46). На об’єкті знаходиться 5 джерел викидів (витяжна вентиляція свинарника, гноєзбірник, зерновий млин, склад для зберігання корму та труба твердопаливного котла). Вирощування свиней відбувається в одному свинарнику, який дозволяє одночасно утримувати не більше 100 одиниць голів.

Основними технологічними процесами, що супроводжуються викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря є: утримання свиней, процес виготовлення та зберігання корму, гноєзбірник та опалення свинарника за допомогою твердопаливного теплогенератора Макагротех ТГУ-600 (25 кВт), який працює на дровах.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Загальна річна кількість забруднюючих речовин на майданчику складає: 23,096709 т/рік, в тому числі парникові гази – 13,296017 т/рік. Потенційні викиди від стаціонарного джерела викидів: метилмеркаптан – 0,0392 т/рік; мiкроорганiзми i мiкроорганiзми-продуценти – 6,1577 т/рік; альдегід пропіоновий – 0,00349 т/рік; кислота капронова – 0,00194 т/рік; диметилсульфід – 0,00388 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,302 т/рік, сірководень – 0,434 т/рік, вуглецю оксид – 1,808 т/рік, диметиламін – 0,0155 т/рік, фенол – 0,000582 т/рік, аміак – 1,0086 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,0258 т/рік, діоксиду вуглецю – 13,268 т/рік, азоту (І) оксид (N2O) – 0,000517 т/рік та метан – 0,0275 т/рік.

Об’єкт відноситься до 2 групи за ступенем впливу об’єкту на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин ватмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.

Адреса держадміністрації з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: до Київської обласної державної адміністрації (КОДА) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11, 286-81-05, e-mail: doc@koda.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій – протягом 30 календарних днів з моменту виходу повідомлення.

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Коментарі