Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля

Дата:
(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)

Реєстраційний номер 5694
(реєстраційний номер справи про
оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності)

Оголошення
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність.

Зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на території Копачівської сільської ради Обухівської територіальної громади Обухівського району Київської області

Планована діяльність полягає у зміні цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 7,8399 га, що знаходиться у приватній власності ТОВ «СОБІ», на землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення згідно ст. 19 Земельного Кодексу України (Код КВЦПЗ 11.01 – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами – під будівництво цегляного заводу).

Необхідність в зміні цільового призначення даної земельної ділянки виникла у зв’язку з планованим розміщенням заводу з виробництва цегли та інших будівельних матеріалів у безпосередній близькості до двох кар’єрів з видобутку глини та суглинку Копачівського родовища та Ділянки Східна Копачівського-1 родовища, що забезпечуватимуть підприємство сировиною для виготовлення цегли та керамічних блоків.

ТОВ «СОБІ» планує розміщення заводу з виробництва цегли та інших будівельних матеріалів потужністю першої лінії 30-60 млн. шт. цегли на рік. В подальшому планується довести потужність виробництва шляхом будівництва другої лінії до 60-120 млн. шт. на рік, будівництва ліній виробництва керамічної черепиці (до 10 млн. штук) та інших будівельних матеріалів. До складу проектованого цегляного заводу будуть входити наступні будівлі та споруди: цех підготовки сировини; цех готової продукції; адміністративно-побутовий корпус; ремонтний цех; складські приміщення; пункт охорони; пожежні резервуари; очисні споруди господарсько-побутових стічних вод; очисні споруди дощової каналізації; майданчик для відпочинку; автостоянка для легкових та вантажних автомобілів.

Планована діяльність враховує усі наявні територіальні та екологічні обмеження, зокрема, проведення робіт тільки в межах земельної ділянки, забезпечення нормативних розмірів санітарно-захисних зон, необхідність зняття та збереження рослинного шару ґрунту, організація операцій щодо управління відходами, дотримання встановлених екологічних нормативів впливу на довкілля і т.і.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОБІ»
Код згідно з ЄДРПОУ 16476986
Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 4
Телефон: (044) 483-05-05
________________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону).

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки,
тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна
________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки відповідно до ст. 20 Земельного Кодексу України, що видається Обухівською міською радою Київської області
________________________________________________________________________________________________________________________
(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
Громадські слухання (перші) відбудуться
_________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться
_________________________________________________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua,
контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна
________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, адресу, телефон та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,
03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua,
контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна
________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)
(вказати назву органу, поштову та електронну адресу, телефон та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 230 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе в робочі часи у приміщенні Обухівської міської ради за адресою: 08700, Україна, Київська область, м. Обухів, вул.Київська,10 , контактна особа – Клочко Сергій Миколайович,(04572)5-02-46,(044)365-03-20 vykonkom@obcity.gov.ua.

_____________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}

 

Коментарі