Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування субʼєкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» (ТОВ «ПВК
Україна»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42933291

Місцезнаходження субʼєкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти субʼєкта господарювання: Україна, 02147, м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд.
6д. кв. 193А, телефон 0957569444.

Місцезнаходження обʼєкта/промислового майданчика: Київська область, Обухівський район, с. Таценки, вул. Лісна, 76В.

Мета отримання дозволу на викиди: Дозвіл на викиди оформлюється у звʼязку із початком експлуатації планованої діяльності.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Висновок з оцінки впливу на довкілля Nº 05.1-10/239 від 15.12.2023 р.

Загальний опис обʼєкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Підприємство спеціалізується на виробництві олив та мастил з поліпшеними властивостями за готовою рецептурою.. В якості сировини передбачається використання нафтопродуктів, продукція – оливи нафтові індустріальні, трансмісійні, моторні, консерваційні, мастила відповідно технічних умов. Технологічний процес проходитиме без хімічного перетворення. На проммайданчику передбачається монтаж стаціонарного обладнання комплексу для виробництва мастил за заданою рецептурою шляхом змішування в закритих реакторах, а також системи наземних резервуарів для зберігання сировини та готової продукції. Дозвіл на викид отримується для 12 джерел викидів (з них 9 – організованих, 3 неорганізованих джерел, без врахування 2 пересувних джерел):

 1. Резервуарний парк Nº 1 (Система резервуарів (10 од. по 25 м’))
 2. Резервуарний парк Nº 2 (Система резервуарів (10 од. по 25 м’))
 3. Витяжка основного цеху (4 + 2 апарати з механчним змшуючим пристроем)
 4. Нагрівач термальної олії ДСМ-125.01
 5. Дихальний клапан паливного бака нагрівача
 6. Резервуари (4 од. по 15 м’) в цеху (неорг)
 7. Лабораторія
 8. Залив в автоцистерну (неорг)
 9. Залив в автоцистерну (неорг)
 10. Котел газовий (опалення основного цеху)
 11. Котел газовий (підгрів води)
 12. Дизель-генератор GJR220

 

Відомості щодо видів та обсягів викидів: Натрію гідрокис (натр їдкий,сода каустична) – 0,00000301 т/рік, Оксид вуглецю – 0,042395 т/рік, Вуглецю діоксид – 82,194108 т/рік, Метан – 0,002891 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки,волокна) – 0,001987 т/рік, Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,090342 т/рік, Азоту(1) оксид (N20) – 0,002152 т/рік, Азотна кислота – 0,00000402 т/рік, Сірки діоксид – 0,079454 T/р1к, Сульфатная кислота (H2SO4)(сірчана кислота) – 0.0000002 т/рік, Масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.) – 0,02011902 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) – 0,044405 т/рік, Водню хлорид (соляна кислота за молекулою НСІ) – 0,0001706 т/рік. Усього для підприємства – 82,47803085 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання, перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 Nº309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України 14.01.2020 Ne 52.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Київської обласної державної адміністрації (КОДА) за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1, тел. (044) 286-84-11, 286-81-05, e-mail: doc@koda.gov.ua.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Коментарі