Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

КП «Обухівводоканал» інформує

Шановні споживачі!

Комунальне підприємство «Обухівводоканал» Повідомляє про намір підвищити тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення у зв’язку зі  зростанням цін на електроенергію,матеріали,послуги організацій та інші  складові тарифів. Тариф  на послуги  водопостачання та водовідведення установлений та введений в дію з 01.11.2021року Обухівською міською радою, формувався в цінах  станом на  серпень місяць 2020 року. Рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради №195 від 04 липня 2023 року було скореговано тариф по ціні трьох складових, а саме електроенергію, ПММ та гіпохлорит всі інші витрати залишилися  на рівні цін 2020 року.

В структурі тарифів електроенергія займає 39,6% вартості послуг на водопостачання. Ціна на електроенергію зростає кожного місяця. Так ріст ціни на електроенергію  на теперішній час становить 23,7%, тобто в діючому тарифі  ціна на електроенергію -5,20414грн./кВт.год.; на даний час  ціна на електроенергію -6,43791грн./кВт.год.
– Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб та рівня мінімальної заробітної плати,відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік», мінімальна заробітна плата   -42%,прожитковий мінімум -30%.
Крім того,є ще ряд складових,які суттєво вплинули на собівартість послуг водопостачання та водовідведення,а саме:
– зросли ціни на матеріали та послуги більше 100%;
– на реактиви по хімбаканалізу -120%;
– на ПММ,а саме суттєво зросла   ціна на газ на даний час 27,708 грн.  ріст становить 43,1%.

Підприємство в даний час вимушене працювати збитково.

При формуванні нових тарифів на послуги на централізоване водопостачання та водовідведення ми дотримувалися всіх рекомендацій і норм відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги». Всі розрахунки економічно обґрунтованих планових тарифів на 2024 рік знаходяться на розгляді в Обухівській міській раді. На основі вище викладеного економічно обґрунтовані планові витрати на одиницю послуг підвищилися в зв’язку  із збільшенням цін на електроенергію, зростання вартості матеріалів та послуг інших організацій, підвищення прямої заробітної плати та зменшення об’ємів  реалізації водопостачання  та водовідведення.

Плановий  тариф  на централізоване водопостачання та водовідведення

Послуги Обгрунтований попередній базовий тариф з 10.07.2023 року Економічно обгрунтований плановий  тариф      % росту
Центразоване водопостачання

1 куб.м.питної води

39,07грн/куб.м. з ПДВ 51,32 грн./куб.м.

з ПДВ

 31,3%
Централізоване

водовідведення 1 ку.м. стічних вод

15,64 грн./куб.м. з ПДВ 20,05 грн./куб.м. з ПДВ 28,2%
РАЗОМ 54,71 грн./куб.м. 71,37грн. куб.м. 30,5%
Структура планових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення КП «Обухівводоканал»

п/п

Найменування показників Плановийтариф на централізоване

водопостачання

Плановий тариф на централізованеводовідведення Скорегований діючий тариф на централізоване

водопостачання

 

Скорегований діючий  тариф на централізоване водовідведення +,- до діючого тарифу

водопостачання

 

+,- до діючого тарифу

водовідведення

 

тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ тис.грн. на рік грн./мЗ
1 Виробнича собівартість в т.ч. 54689,68 39,04

,04

17576,52 14,63 42509,18 29,51 13837,62 11,37 +12180,50 +9,53 +3738,90 +3,26
1.1 Прямі матеріальні витрати, в т.ч. 29657,83 21,17 4786,54   4244274249,7  424249,73 744249,73 3,98 23394,56 16,23 4554,99 3,74 +6263,27 +4,94 +231,55 +0,24
1.1.1 електроенерпя 28453,37 20,31 463,85 0,39 22013,52 15,28 377,87 0,31 +6439,85 +5,03 +85,98

 

+0,08
1.1.2 Витрати на очищення стічних вод 0,00 0,00 3935,17 3,27 0,00 0,00 3935,17 3,23 0,00 0,00 0,00 0,04
1.1.3 Витрати на реагенти (ппохлорид,аналізи) 487,73 0,35 0,00 0,00 512,01 0,35 0,00 0,00         -24,28 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Матері ал и,запчастини,інші матеріали (ремонт) 716,73 0,51 387,52 0,32          869,03 0,60 241,95 0,20 -152,30 -0,09 +145,57 +0,12
1.2 Прямі витрати на оплату праці 11809,80 8,43 5460,96 4,55 9083,64 6,31 4514,64 3,71 +2726,16 +2,12 +946,32 +0,84
1.3 Інші витрати, в тому числі 4383,02 3,13 2377,23 1,98 3583,83      2,49 1690,44 1,39 +799,19 +0,64 +686,79     +0,59
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 2598,16 1,85 1201,41 1,00 1998,40 1,39 993,22 0,82 +599,76 +0,46 +208,19 +0,18
1.3.2 Амортизаційні відрахування 1784,86 1,28 1175,82 0,98 1585,43 1,10 697,22 0,57 +199,43 +0,18 +478,60

 

+0,41
1.4 Загальновиробничі витрати, в т.ч.числі 8839,03 6,31 4951,79 4,12 6447,15 4,48 3077,55 2,53 +2391,88

18

+1,83 +1874,24 +1,59
1.4.1 Витрати на оплату праці 3771,74 2,69 2388,00  1,99 2515,09 1,74 1577,86 1,30 +1256,65 +0,95 +810,14 +0,69
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи         829,78 0,59 525,36 0,44 553,32 0,38 347,13 0,28 +276,46 +0,21 +178,23 +0,16
1.4.3 Амортизаційні  відрахування 0,84 0,01 0,83 0,00 7,83 0,01 7,82 0,01 -6,99 0,00 -6,99 0,00
1.4.4 Витрати на податки 2427,98 1,73 0,00    0,00 1497,72 1,04 0,00 0,00 +930,26 +0,68 0,00 0,00
1.4.5 Інші витрати 1808,69 1,29       2037,60     1,69 1873,19 1,30 1144,74 0,94 -64,5 -0,01 +892,86 +0,74
2 Адміністративні витрати, в т.ч. 3508,83 2,50 1822,99 1,52

0,65

2508,14 1,74 1304,91 1,07 +1000,69 +0,76 +518,08 +0,45
2.1 Витрати на оплату праці 2571,60 1,84 1324,80 1,10 1778,35 1,23 916,13 0,75 +793,25 +0,61 +408,67 +0,35
2.2 Відрахування на соціальні заходи 565,75 0,40 291,46 0,24 391,24 0,27 201,55 0,17 +174,51 +0,13 +89,91 +0,07
2.3 Амортизаційні відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 0,001 0,84 0,001 -1,92 -0,001 -0,84 -0,001
2.4 Інші витрати 371,48 0,26 206,73 0,18 336,63 0,24 186,39 0,15 +34,85 +0,02 +20,34

34

+0,03
3 Витрати на збут в т.ч. 549,16 0,39 279,61 0,23 965,57 0,67 420,16 0,34 -416,41 -0,28 -140,55 -0,11
3.1 Витрати на оплату праці 249,37 0,18 124,72 0,10 640,49 0,44 278,70 0,23 -391,12     -0,26 -153,98 -0,13
3.2 Відрахування на сціальні заходи 54,86 0,04 27,44 0,02 140,91 0,10 61,31 0,05 -86,05 -0,06 -33,87 -0,0,3
3.3 Амортизаційніі  відрахування 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 Інші витрати 244,93 0,17 127,45 0,11 184,17 0,13 80,15 0,06 +60,76 +0,04 +47,30 +0,05
4 Інші операційні  витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Повна собівартість 58747,67 41,93 19679,12 16,38 45982,89 31,92 15562,69 12,78 +12764,78 +10,01 +4116,43 +3,60
7 Розрахунковийприбутокприаприбуток 1174,95 0,84 393,58 0,33 916,66 0,63 311,25 0,25 +258,29 +0,21 +82,33 +0,08
8 Вартість централізованого водопостачання /водовідведення тис.грн. 59922,62 20072,70 46899,55 15873,94 ++13023,07 +4198,76
9 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3 без ПДВ 42,77 16,71  

32,55

 

13,03 +10,22 +3,68
10 Тариф на централізоване водопостачання/водовідведення грн./м3   з  ПДВ 51,32 20,05 39,07 15,64 +12,26 +4,41
11 Обсяг реалізації тис.м3 1400,83 1200,82 1440,70 1217,98 -39,87 -17,16

Заміна тарифів на послуги водопостачання та водовідведення це вимушена міра не для отримання прибутків, а для стабільного цілодобового отримання якісних комунальних послуг водопостачання та водовідведення. Оголошення в повному обсязі зі структурою тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення розміщено на офіційному сайті Обухівської міської ради в розділі оголошень.(вул.Київська, 10, м.Обухів, Київської обл., 08700, e-mail: vykonkom@obcity.gov.ua) та офіційному сайті КП «Обухівводоканал» (ovkp.com.ua).Кожен споживач може ознайомитись з структурою тарифів.

Всі пропозиції та зауваження надсилайте за поштовою адресою:
08703, м.Обухів, вул.Київська, 130в та на електронну адресу voda_obuhov@ukr.net, або телефонуйте за номером 7-15-00 впродовж 7 календарних днів з дня розміщення цієї інформації, а саме до 5 січня 2024 року(включно).

КП «ОБУХІВВОДОКАНАЛ»

Коментарі