Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Інформація КПОМР “Обухівтеплотрансбуд” про намір змінити тарифи

Шановні споживачі !
Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» повідомляє про намір встановити тарифи на транспортування теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів на
2023-2024 р.р.

Відповідно до Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р. (зі змінами та доповненнями) витрати на покриття втрат в теплових мережах включаються лише до тарифів на транспортування теплової енергії, після чого виробнику теплової енергії компенсуються витрати, пов’язані з виробництвом теплової енергії, що втрачаються в теплових мережах.

Тарифи на транспортування теплової енергії формуються:
– з урахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів,що перебувають у власності ліцензіата;
– без урахування витрат на утримання те ремонт центральних теплових пунктів.

На даний час на підприємстві діють наступні тарифи:

Згідно рішення виконкому Обухівської міської ради №14 від 10.01.2023р
– тариф на транспортування теплової енергії, виробленої ПрАТ «Енергія» для населення(без
витрат на обслуговування ЦТП) – 563,91 грн./Гкал (без ПДВ)
– тариф на транспортування теплової енергії,виробленої ПрАТ «Енергія» для населення
( з витратами на обслуговування ЦТП) – 587,17грн./Гкал (без ПДВ)
– тариф на транспортування теплової енергії виробленої ПрАТ «Енергія» для бюджетних
установ -770,85 грн. /Гкал (без ПДВ)
– тариф на транспортування теплової енергії виробленої ПрАТ «Енергія» для інших
споживачів -1276,89 грн. /Гкал (без ПДВ)

При розрахунку планових тарифів на 2023-2034 р.р. зміна основних складових:

      Тариф 2021-2022р.р   Тариф 2022-2023р.р.           % (+,-)
середньозважена заробітна плата -2670 грн. Середньозважена заробітна плата – 2684грн.          +   0,05
середньозважений  тариф на електроенергію – 4,01539 грн./кВт середньозважений  тариф на електроенергію-5,59759

грн./кВт

         + 39,4 %

Збільшилася вартість виробництва теплової енергії для категорій споживачів, крім інших споживачів, що збільшило витрати на покриття втрат в теплових мережах при зменшенні обсягів транспортування теплової енергії на 13 відсотків.

Втрати в теплових мережах по відношенню до попереднього тарифу збільшилися:
для населення з 384,21 грн/Гкал до 489,54 грн./Гкал
для бюджетних установ -591,15 грн./Гкал до 729,63 грн./гкал,
для інших споживачів зменшилися з 1097,19 грн./Гкал до 729,63 грн./Гкал.

Планування витрат при формуванні планових тарифів на 2023-2024 роки здійснювалося із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів,норм оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників попередніх періодів.

При розрахунках економічно обґрунтованих тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими(розподільними) тепловими мережами:
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія»для населення
(без врахування витрат на утримання ЦТП)-694,22 грн/Гкал ( без ПДВ);
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія»для населення
(з врахуванням витрат на утримання ЦТП)- 711,58 грн/Гкал ( без ПДВ);
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для бюджетних
організацій (без врахування витрат на утримання ЦТП) – 934,31грн/Гкал ( без ПДВ)
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для бюджетних
організацій (з врахуванням витрат на утримання ЦТП) – 951,67грн/Гкал ( без ПДВ)
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для інших споживачів
(без врахування витрат на утримання ЦТП) -934,31 грн/Гкал ( без ПДВ)
-тариф на транспортування теплової енергії для ПрАТ «Енергія» для інших споживачів
(з врахуванням витрат на утримання ЦТП) -951,67 грн/Гкал ( без ПДВ)

Порівняння діючих та запланованих тарифів

Тариф 2022-2023р.р (без ПДВ) Тариф 2023-2024р.р. (без ПДВ) % (+,-)
для населення (без утримання ЦТП) -563,91 гр./Гкал для населення (без утримання ЦТП) – 694,22 гр./Гкал +23,1
для населення (з утриманням ЦТП) -587,17 гр./Гкал для населення (з утриманням ЦТП) – 711,58 грн./Гкал +21,2
для бюджетних установ (без утримання ЦТП) –

770,85грн./Гкал

для бюджетних установ(без утримання ЦТП) -934,31грн./Гкал +21,2
для бюджетних установ (з утриманням ЦТП)

не розроблявся

для бюджетних установ (з утриманням ЦТП) -951,67 грн/Гкал

 

для  інших споживачів(без утримання ЦТП) –

-1276,89 грн./Гкал

для  інших споживачів(без утримання ЦТП) -934,31грн./Гкал.

 

-36,7%
для  інших споживачів(з утриманням ЦТП) –

не розроблявся

для  інших споживачів( з утриманням ЦТП) –

-951,67 грн./Гкал

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради«Обухівтеплотрансбуд» без врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2023-2024 р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  бюджетних установ
  тис.грн

      на  

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 496,408 159,42
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 97,813 31,41
1.1.1 витрати на електроенергію 73,706 23,67
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 24,107 7,74
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 261,931 84,12
1.3 інші прямі витрати 108,956 34,99
1.3.1 амортизаційні відрахування 105,833 33,99
1.3.2 інші прямі витрати 3,123 1,00
1.4 загальновиробничі витрати 27,708 8,9
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 23,70 7,61
1.4.2 інші витрати 4,008 1,29
2 Адміністративні витрати 112,173 36,03
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 102,691 32,98
2.2 інші витрати 9,482 3,05
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 608,581 195,45
6 Витрати на покриття втрат 2271,826 729,63
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 28,725 9,23
7.1 податок на прибуток 4,382 1,41
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 24,343 7,82
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 2909,14  
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   934,31
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 3113,68  
10.1 теплової енергії інших власників 3113,68
10,2 теплової енергії власним споживачам

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
без врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2023-2024р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  інших споживачів
тис.грн

на

рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 373,774 159,42
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 73,647 31,41
1.1.1 витрати на електроенергію 55,497 23,67
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 18,15 7,74
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 197,225 84,12
1.3 інші прямі витрати 82,041 34,99
1.3.1 амортизаційні відрахування 79,688 33,99
1.3.2 інші прямі витрати 2,353 1,00
1.4 загальновиробничі витрати 20,861 8,9
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 17,846 7,61
1.4.2 інші витрати 3,015 1,29
2 Адміністративні витрати 84,461 36,03
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 77,322 32,98
2.2 інші витрати 7,139 3,05
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 458,235 195,45
6 Витрати на покриття втрат 1710,668 729,63
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 21,628 9,23
7.1 податок на прибуток 3,299 1,41
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 18,329’ 7,82
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 2190,552  
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   934,31
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 2344,57  
10.1 теплової енергії інших власників 2344,57
10,2 теплової енергії власним споживачам

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» без врахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2023-2024р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  населення
  тис.грн

      на  

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 4072,624 159,42
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 802,472 31,41
1.1.1 витрати на електроенергію 604,697 23,67
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 197,775 7,74
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2148,942 84,12
1.3 інші прямі витрати 893,91 34,99
1.3.1 амортизаційні відрахування 868,279 33,99
1.3.2 інші прямі витрати 25,631 1,00
1.4 загальновиробничі витрати 227,3 8,9
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 194,441 7,61
1.4.2 інші витрати 32,859 1,29
2 Адміністративні витрати 920,287 36,03
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 842,50 32,98
2.2 інші витрати 77,787 3,05
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 4992,911 195,45
6 Витрати на покриття втрат 12506,037 489,54
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 235,67 9,23
7.1 податок на прибуток 35,95 1,41
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 199,72 7,82
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 17734,83 694,22
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал    
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 25546,41  
10.1 теплової енергії інших власників 25546,41
10,2 теплової енергії власним споживачам

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів на 2023-2024р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  бюджетних установ
  тис.грн

      на  

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 19,68161 176,00
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 4,7875 42,81
1.1.1 витрати на електроенергію 3,922 35,07
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,8655 7,74
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 9,4065 84,11
1.3 інші прямі витрати 4,49321 40,17
1.3.1 амортизаційні відрахування 4,381 39,17
1.3.2 інші прямі витрати 0,11221 1,00
1.4 загальновиробничі витрати 0,9944 8,9
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,852 7,62
1.4.2 інші витрати 0,1424 1,28
2 Адміністративні витрати 4,03 36,03
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3,688 32,97
2.2 інші витрати 0,342 3,06
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 23,71161 212,03
6 Витрати на покриття втрат 81,593298 729,63
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 1,119 10,01
7.1 податок на прибуток 0,171 1,53
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 0,948 8,48
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 106,425  
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   951,67
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 111,83  
10.1 теплової енергії інших власників 111,83
10,2 теплової енергії власним споживачам

Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пункті
на 2023-2024р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  інших споживачів
тис.грн

на

рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 34,9929 176,00
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 8,5125 42,81
1.1.1 витрати на електроенергію 6,9728 35,07
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 1,5397 7,74
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 16,7238 84,11
1.3 інші прямі витрати 7,988 40,17
1.3.1 амортизаційні відрахування 7,789 39,17
1.3.2 інші прямі витрати 0,19947 1,0
1.4 загальновиробничі витрати 1,7686 8,9
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1,513 7,62
1.4.2 інші витрати 0,2556 1,28
2 Адміністративні витрати 7,162 36,03
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 6,556 32,97
2.2 інші витрати 0,606 3,06
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 42,1549 212,03
6 Витрати на покриття втрат 145,065 729,63
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 1,989 10,01
7.1 податок на прибуток 0,303 1,53
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 1,686 8,48
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 189,211  
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   951,67
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 198,82  
10.1 теплової енергії інших власників 198,82
10,2 теплової енергії власним споживачам

Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
з врахуванням витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів
на 2023-2024 р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  населення
  тис.грн

      на  

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 4066,5179 176,00
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 989,1679 42,81
1.1.1 витрати на електроенергію 810,305 35,07
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств    
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення    
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 178,8629 7,74
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1943,471 84,11
1.3 інші прямі витрати 928,311 40,17
1.3.1 амортизаційні відрахування 905,13 39,17
1.3.2 інші прямі витрати 23,181 1,00
1.4 загальновиробничі витрати 205,568 8,9
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 175,848 7,62
1.4.2 інші витрати 29,72 1,28
2 Адміністративні витрати 832,289 36,03
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 761,943 32,97
2.2 інші витрати 70,346 3,06
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 4898,8069 212,03
6 Витрати на покриття втрат 11310,323 489,54
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 231,22 10,01
7.1 податок на прибуток 35,27 1,53
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти    
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)    
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 195,95 8,48
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 16440,35  
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   711,58
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 23103,89  
10.1 теплової енергії інших власників 23103,89  
10,2 теплової енергії власним споживачам    

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за поштовою адресою:08702 м.Обухів вул..Миру,13А та на електронну адресу 5209830@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 24 листопада 2023р. (включно).З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті obcity.gov.ua.

Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд»  Микола Кравченко

 

Коментарі