Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРА» (ТОВ «ВІРА»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 31046464. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17, літера В, контактний номер телефону: 0675058285, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: s.zhidkov@brsm-nafta.ua. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: Київська область, Обухівський район, с. Дерев’яна, територія Дерев’янської сільської ради.Підприємство спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним (основний вид діяльності).

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкта ІІ групи. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство підлягає оцінці впливу на довкілля та отримало позитивний Висновок з ОВД № 05.1-10/161 від 26.10.2021.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Автозаправний комплекс призначений для прийому, зберігання та відпуску РМП та СВГ.Зберігання паливаздійснюється в підземних резервуарах. Загальна ємність резервуарного парку РМП – 80 м3, СВГ – 19,95 м3. Паливороздавальні колонки комплексні, в кількості 4 шт. Здійснюється відпуск чотирьох марок бензину, дизельного палива, дизельного палива преміум та СВГ. Річний об’єм видачі нафтопродуктів становить: бензину – 1,21 тис. т/рік, дизпалива – 1,83 тис. т/рік, СВГ – 0,18 тис. т/рік. Відомості щодо видів та обсягів викидів: оксид вуглецю – 0,0003 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,006 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,000015 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 3,00992 т/рік, метан 0,08262 т/рік, вуглецю діоксид – 0,6172 т/рік, азоту (1) оксид [N2О] – 0,00002 т/рік, сірки діоксид – 0,0006 т/рік, аміак – 0,0040 т/рік, сірководень- 0,0002 т/рік. Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо дозволу на викиди по зазначеному промисловому майданчику звертатись в Київську обласну військову адміністрацію (Київську обласну державну адміністрацію) (01196, м. Київ, площа Лесі Українки, буд. 1, телефон – (044) 286-84-11, e-mail: zag@koda.gov.ua, zvern@koda.gov.ua).

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.

Коментарі