Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ФІЛІЯ “КИЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ФІЛІЯ “КИЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛІСИ УКРАЇНИ”(Філія ” КИЇВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ” ДП ” ЛІСИ УКРАЇНИ “), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 45113540, юридична та поштова адреса 08114, Київська обл., Бучанский р-н, с. Стоянка, вул. Лісна, 15, фактична адреса:Обухівське лісництво (08703, Київська область, Обухівський район, м. Обухів, вул. Б. Хмельницького, 24),+380971907497, email: kievskiy_leshoz@ukr.net, повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта.Дозвіл отримується у зв’язку із зміною організаційно-правової форми підприємстваз метою дотримання вимог природоохоронного законодавства, а саме отримати право експлуатувати обладнання, з якого надходять викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Основним видом економічної діяльності підприємства є лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Дана діяльність проводиться за межами промислового майданчика, присутня на майданчикудіяльність згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» оцінцівпливу на довкілля не підлягає.

На підприємстві наявні виробництва: 120103 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати).Джерелом утворення забруднюючих речовин є водогрійний котелЖК-1 потужністю 38 кВт. На підприємстві наявно 1 організоване та 1 пересувне джерело викиду.

Джерелами викидаються наступні забруднюючі речовини (т/рік; г/с):Азоту (1) оксид (N₂O) – 0,001480;-,Вуглецю діоксид – 38,095;-, Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,011694;0,043166, Оксид вуглецю – 0,041144; 0,145921, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом –0,012387; 0,043948, Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,016605;-, Метан – 0,001845;-.

Підприємство не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, викиди від обладнання не перевищують граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин і дозволених обсягів викидів, у рекомендаціях стосовно розробки заходів щодо їхнього скорочення не має потреби. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін після публікації до Київської обласній військовій адміністрації за адресою: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1; тел. +380442868411, e-mail: zvern@koda.gov.ua.

Коментарі