Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ»

ата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ – 42933291

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Україна, 02147, м. Київ, вул. Сверстюка Євгена, буд. 6д, кв. 193А, телефон 0667301730
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планова діяльність, її характеристика.
В рамках планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ» (скорочено – ТОВ «ПВК Україна») є монтаж обладнання та експлуатація цеху з виробництва олив та мастил з поліпшеними властивостями за готовою рецептурою на промисловому майданчику за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Таценки, вул. Лісна, 76В. В якості сировини передбачається використання нафтопродуктів, продукція – оливи нафтові індустріальні, трансмісійні, моторні, консерваційні, мастила відповідно технічних умов. Технологічний процес проходитиме без хімічного перетворення.
Технічна альтернатива 1.
На проммайданчику передбачається монтаж стаціонарного обладнання комплексу для виробництва мастил за заданою рецептурою шляхом змішування в закритих реакторах, а також системи наземних резервуарів для зберігання сировини та готової продукції.
Технічна альтернатива 2.
Аналогічна технічній альтернативі 1 за винятком системи зберігання сировини та продукції. Передбачається монтаж підземного зберігання мастил у резервуарах..
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність буде здійснюватися на території орендованого проммайданчика за адресою: Обухівський район, с. Таценки, вул. Лісна, 76В, що складається з двох земельних ділянок. Кадастровий номер земельної ділянки № 1: 3223110104:02:001:0127, площа – 0.25 га, приватна власність, призначення: 11.01 – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, категорія: Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Кадастровий номер земельної ділянки № 2: 3223110104:02:001:0141, площа – 0.5 га, приватна власність, призначення: 11.01 – Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, категорія: Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, орендатор – ТОВ «ПВК Україна».
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася у зв’язку з наявністю проммайданчика для розміщення обладнання та за причин відсутності іншої земельної ділянки в даному районі, що є прийнятною для провадження даної планованої діяльності.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у: створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даного адміністративного району; надходження податків до бюджету; забезпечення регіональних підприємств якісною продукцією.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжини, площа, обсяг виробництва тощо)
Планована діяльність буде здійснюватися в межах існуючої земельної ділянки площею 7500 м2. На проммайданчику передбачається монтаж стаціонарного обладнання для виробництва мастил за заданою рецептурою шляхом змішування в закритому реакторі без хімічного перетворення. До складу обладнання входять: 2 закритих реактора по 2 м3 та 2 закритих реактора по 16 м3, підігрівач, що працює на дизпаливі, електричний підігрівач термомасла, система насосів для переміщування сировини та готової продукції по трубопроводам та системи резервуарів для зберігання сировини та готової продукції.
В якості сировини передбачається використання нафтопродуктів (потреба – 150 т/місяць), виготовлення продукції – оливи нафтові індустріальні, трансмісійні, моторні, рослинні, консерваційні, мастила відповідно технічних умов у кількості – 150 т/місяць.
Режим роботи – 8 год/день, 251 днів/рік. Кількість робочих місць – 15.
Проммайданчик підключено до централізованих мереж електропостачання. Опалення адміністративного приміщення передбачається електричне, для аварійного енергозабезпечення передбачається встановлення дизель-генератора. Водопостачання: Використання води на виробничі потреби не передбачається. Для питних потреб буде використовуватись привозна бутильована вода, водопостачання на власні господарсько-побутові потреби підприємства передбачається з існуючої свердловини (паспорт свердловини № 1 ДП «Радпол», с. Таценки Обухівського району Київської області) в обсязі до 3 м3/добу. Вода з існуючої свердловини для централізованого водопостачання населення, а також для лікувальних та оздоровчих потреб використовуватися не буде. Водовідведення – автономне, вигріб з подальшою передачею стічних вод спеціалізованому підприємству згідно з договором.
Планове розміщення будівель та споруд обумовлено функціональним призначенням, мінімальною довжиною інженерних мереж, вимогами санітарно-гігієнічних і протипожежних норм.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно чинного Законодавства України, включаючи Водний кодекс України, Закони України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», норми НАПБ А.01.001-2014.
Санітарні – не допускати перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел згідно до наказу Мінприроди від 27.06.2006 р. № 309 та допустимих рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Планувальні обмеження – в межах існуючої ділянки. Встановлення санітарно-захисної зони та дотримання меж санітарно-захисної зони і стану шумового режиму згідно Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (наказ МОЗ України від 19.06.1996 р. за №173).
щодо територіальної альтернативи 2
Територіальна альтернатива 2 не розглядається за причин відсутності іншої земельної ділянки в даному районі, що є прийнятною для провадження даної планованої діяльності. Планована діяльність буде здійснюватися на території існуючого проммайданчика з існуючою інфраструктурою та інженерними мережами.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає планування майданчику під монтаж обладнання з дотриманням нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та споруд. Дотримання проектних рішень, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи. Дотримання меж санітарно-захисної зони, рівня шуму та ГДК забруднюючих речовин на межі житлової забудови.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1, крім додаткових заходів, пов’язаних із запобіганням забрудненню ґрунтів внаслідок встановлення підземних резервуарів.
щодо територіальної альтернативи 1
Інженерна підготовка території включає системне планування ділянки розміщення об’єкта та облаштування елементів під необхідні об’єкти для експлуатації системи інженерних будівель та споруд.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку з відсутністю територіальної альтернативи 2.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:
– клімат і мікроклімат: процес планованої діяльності не супроводжується значними виділеннями тепла, вологи, газів, що мають парниковий ефект, і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і мікроклімат прилеглої місцевості.
– повітряне середовище: забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони;
– водне середовище: з урахуванням вжиття передбачених організаційно-технічних і природоохоронних заходів вплив незначний, в рамках функціонування майданчика не передбачається скид стічних вод до підземних та поверхневих водних об’єктів;
– вплив на ґрунт та земельні ресурси: механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій;
– природно-заповідний фонд, пам’ятки архітектури, історії та культури (як об’єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту й інші елементи техногенного середовища : в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;
– рослинний світ: прямі загрози, які могли сприяти порушенню ґрунтового та рослинного покриву, мінімальні або відсутні;
– тваринний світ: вплив опосередкований за рахунок викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря. Вплив характеризується як допустимий;
– навколишнє соціальне середовище (населення): носить позитивний аспект (позитивний вплив на місцеву економіку; залучення інвестицій в економіку району). Впровадження планової діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому;
– навколишнє техногенне середовище: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації;
– відходи: процес утворення та поводження з відходами регулюється вимогами Закону України «Про відходи».
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічні технічній альтернативі 1, за винятком більш значного впливу на ґрунти, пов’язаного з додатковими земляними роботами та додатковим ризиком забруднення ґрунтів та ґрунтових вод.
щодо територіальної альтернативи 1
В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно п. 4 ч. 3 ст. 3 та п.14 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 р. та Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається
Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації.
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, 01004, м. Київ, вул. Басейна 1/2А,
email: dep_eco@koda.gov.ua , тел. (044) 279-01-58, Ткаліч Ганна Іванівна
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Коментарі