Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Визначення «першого» та «наступного» порушення, пов’язаного із неналежним застосуванням РРО/ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.1 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі – Закон № 265) суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій зі створенням у паперовій та/або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця – ст. 2 Закону № 265.

При здійсненні кожної розрахункової операції суб’єкт господарювання зобов’язаний застосовувати РРО/ПРРО.

Відповідно до п.п.113.3 ст. 113 Податкового кодексу України, у разі вчинення платником податків двох або більше порушень іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) застосовуються за кожне вчинене разове та триваюче порушення окремо.

Зазначене узгоджується з судовою практикою Верховного Суду (постанова від 22.02.2022 у справі № 640/4426/19), оскільки продаж товару без застосування РРО та/або ПРРО не є триваючим порушенням, а невидача касового чеку, під час кожного продажу товару, визнається окремим порушенням, то наступне незастосування РРО та/або ПРРО при продажу товарів (наданні послуг) є окремим порушенням, тобто наступне незастосування РРО та/або ПРРО чи невидача чеку, буде вважатись повторним порушенням.

Кваліфікуючою ознакою такого правопорушення є повторність вчинення відповідного діяння, яке встановлюється у разі вчинення особою кількох правопорушень.

Отже, у разі виявлення під час перевірки СГ належним чином підтверджених фактів неодноразових порушень вимог щодо застосування РРО/ПРРО, до такого СГ застосовуються фінансові санкції, зокрема, за першу із таких операцій накладається штраф як за перше порушення, а за кожну з наступних – як за наступне порушення.
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Якщо ФОП – платник ЄП перевищив обсяг доходу, визначений для платника ЄП відповідної групи

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що відповідно до п. 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ставки єдиного податку, що встановлені пунктами 293.3 – 293.5 ст. 293 ПКУ, застосовуються із урахуванням таких особливостей:
1) платники єдиного податку І групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку ІІ або ІІІ групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

До суми перевищення такі платники зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
2) платники єдиного податку ІІ групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку ІІІ групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

До суми перевищення такі платники зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.
3) платники єдиного податку ІІІ групи (ФОП), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розд. ХIV ПКУ, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Електронний кабінет платника

Головне управління ДПС у Київській області запрошує платників податків при поданні звітності використовувати електронні сервіси, створені ДПС України для подання звітності в електронному вигляді: «Єдине вікно подання електронної звітності» та «Електронний кабінет платника».

Нагадуємо, що електронний кабінет – це сукупність інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, призначених для взаємодії між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації прав та обов’язків, визначених Податковим

Кодексом та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання цього Кодексу та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Взаємодія реалізується через:
– портальне рішення для користувачів – платників податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через мережу Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов’язкового використання спеціалізованого клієнтського застосування;
– портальне рішення для користувачів – державних органів, у тому числі контролюючих;
– програмний інтерфейс (API), що дає змогу реалізувати повноту функціоналу електронного кабінету;
– інші засоби, бази даних, реєстри, що ведуться в електронному вигляді, інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Порядок функціонування електронного кабінету визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Благодійна діяльність та благодійники

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що головні засади здійснення благодійної діяльності в Україні регулюються Законом України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» (зі змінами та доповненнями) (далі – Закон №5073).

Благодійна діяльність – це добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара – ст.1 Закону №5073.

Благодійником може виступати дієздатна фізична особа чи юридична особа приватного права, що добровільно здійснює один або декілька видів благодійної діяльності .

Благодійники спільно або індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного чи кількох її видів:
– безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;- безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
– безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
– безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
– благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
– публічний збір благодійних пожертв;
– управління благодійними ендавментами;
– виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
– проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Як ФОП на загальній системі оподаткування отримати довідку про доходи за інший, ніж річний податковий період

Головне управління ДПС у Київській області інформує платників податків, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР (далі – Закон № 393), громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, зокрема із заявою/клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання – ст.20 Закону № 393.

Пунктом 177.5 статті 177 Податкового кодексу України встановлено, що фізичні особи – підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року в строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Водночас передбачено, що фізичні особи – підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку, або переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, або перейшли із спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, подають податкову декларацію за результатами звітного року, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на (перехід із) спрощену систему оподаткування, обліку та звітності -п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ.

Платники розраховують та сплачують авансові платежі у строки, визначені п.п. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

У разі необхідності отримання довідки про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, за період інший, ніж календарний рік, ФОП загальної системи оподаткування має право подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за інший, ніж річний податковий звітний період, тобто, квартальну податкову декларацію.

Подання квартальної податкової декларації не звільняє підприємця від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для податкового звітного періоду згідно з вимогами п. 177.5 ст. 177 ПКУ – за результатами календарного року, така квартальна податкова декларація не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

Контролюючий орган повинен видати довідку про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, не пізніше п’ятнадцяти днів з дня отримання заяви.

Нагадуємо, що за результатами 2022 року ФОП (крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування) з урахуванням вимог Закону України від 15 березня 2022 року № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» подають податкову декларацію по 01 травня 2023 року включно.

Додатково інформуємо, що з 01 січня 2023 року для звітування застосовується нова форма Податкової декларації про майновий стан і доходи, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2022 № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.06.2022 за №593/37929.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

На соціальні потреби платники Київщини спрямували більше 4 млрд грн єдиного внеску

У січні-березні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 4,1 млрд грн. Темп приросту до відповідного періоду 2022 року дорівнює 34%, що у грошовому вираженні означає 1 мільярд додаткових коштів.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до абзацу першого п. 9 прим. 19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 2464, тимчасово, з 01 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом дванадцяти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону України №2464, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати єдиний внесок за себе.

При цьому такими особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому відповідно до абзацу першого п. 9 прим. 19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 2464 єдиний внесок не нараховувався, не обчислювався та не сплачувався (абзац другий п. 9 прим. 19 розд. VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 2464).

Звертаємо увагу, що в разі прийняття рішення про несплату ЄВ, страховий стаж для призначення пенсії нараховуватися не буде.

Водночас сплата ЄВ дозволить своєчасно виплачувати пенсії та інші соціальні виплати в умовах воєнного стану.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі