Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Інформація КПОМР “Обухівтеплотрансбуд” про намір змінити тарифи

Шановні споживачі !

Комунальне підприємство Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд» повідомляє про намір встановити тарифи на транспортування теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів на
2022-2023р.р.

Відповідно до Постанови КМУ № 869 від 01.06.2011р. (зі змінами та доповненнями) витрати на покриття втрат в теплових мережах включаються лише до тарифів на транспортування теплової енергії, після чого виробнику теплової енергії компенсуються витрати, пов’язані з виробництвом теплової енергії, що втрачаються в теплових мережах.

На даний час на підприємстві діють наступні тарифи:

Згідно рішення виконкому Обухівської міської ради №510 від 27.10.2021р
– тариф на транспортування теплової енергії, виробленої ПрАТ «Енергія» для населення(без
утримання ЦТП) – 419,26 грн./Гкал без ПДВ
– тариф на транспортування теплової енергії,виробленої ПрАТ «Енергія» для населення
( з утриманням ЦТП) – 441,86 грн./Гкал без ПДВ

Згідно рішення виконкому Обухівської міської ради № 555 від 24.11 2021р.встановлено
скоригований тариф на транспортування теплової енергії,виробленої ПрАТ «Енергія» для бюджетних установ – 596,05 грн./Гкал без ПДВ

Згідно рішення виконкому Обухівської міської ради № 630 від 28.12. 2021р.встановлено
скоригований тариф на транспортування теплової енергії,виробленої ПрАТ «Енергія» для
інших споживачів – 843,30 грн./Гкал без ПДВ.

При розрахунку планових тарифів на 2022-2033р.р. зміна основних складових :

      Тариф 2021-2022р.р   Тариф 2022-2023р.р.           % (+,-)
середньозважена заробітна плата -2464 грн. Середньозважена заробітна плата – 2670грн.          +   8,36
середньозважений  тариф на електроенергію – 2,61385 грн./кВт середньозважений  тариф на електроенергію – 4,01539 грн./кВт          + 53,62
вартість  ДП -23,75 грн./л вартість  ДП – 51,40  грн./л           + 216,42
вартість  А-95 -25,42 грн./л вартість  А-95 -47,66 грн./л            +87,49

Збільшилася вартість виробництва теплової енергії для всіх категорій споживачів, що збільшило витрати на покриття втрат в теплових мережах.

Збільшення обсягу використання електричної енергії на 61 відсоток в зв’язку з використанням на пункті розподілу теплової енергії №2 насосів для підвищення тиску в теплових мережах та циркуляції теплоносія, що подається на мікрорайон «Лікарня». В 2021-2022р.р. постачання теплової енергії здійснювало підприємство ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОПОСТАЧ».

Планування витрат при формуванні планових тарифів на 2022-2023 роки здійснювалося із застосуванням нормативного методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів,норм оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва з урахуванням фактичних показників попередніх періодів.

При розрахунках економічно обґрунтованих тарифів на транспортування теплової енергії магістральними і місцевими(розподільними) тепловими мережами:
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії ,виробленої ПрАТ «Енергія для бюджетних установ – 770,85грн./Гкал
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії,виробленої ПрАТ «Енергія» для
інших споживачів– 1276,89 грн./Гкал
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії ,виробленої ПрАТ «Енергія»для населення (без врахування витрат на утримання ЦТП) – 563,91грн./Гкал
– тариф на послуги з транспортування теплової енергії,виробленої ПрАТ «Енергія» для населення (з врахуванням витрат на утримання ЦТП) – 587,17грн./Гкал

Порівняння діючих та запланованих тарифів

Тариф 2021-2022р.р (без ПДВ) Тариф 2022-2023р.р. (без ПДВ) % (+,-)
для населення (без утримання ЦТП) -419,26 гр./Гкал для населення (без утримання ЦТП) – 563,91 гр./Гкал +34,5
для населення (з утриманням ЦТП) -441,86 гр./Гкал для населення (з утриманням ЦТП) – 587,17 гр./Гкал +32,9
для бюджетних установ-

596,05 грн./Гкал

для бюджетних установ-

770,85 грн./Гкал

+29,3
для  інших споживачів -843,30 грн./Гкал для  інших споживачів -1276,89грн./Гкал +51,4

Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2022-2023р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

                                                                                                                                                      без ПДВ

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  бюджетних установ
  тис.грн

      на   

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 539,00 135,56
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 100,9 25,38
1.1.1 витрати на електроенергію 81,7 20,55
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств    
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення    
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 19,2 4,83
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 279,3 70,24
1.3 інші прямі витрати 122,4 30,78
1.3.1 амортизаційні відрахування 118,1 29,70
1.3.2 інші прямі витрати 4,3 1,08
1.4 загальновиробничі витрати 36,4 9,15
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,9 7,77
1.4.2 інші витрати 5,5 1,38
2 Адміністративні витрати 143,3 36,04
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 130,3 32,77
2.2 інші витрати 13,0 3,27
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 682,3 171,60
6 Витрати на покриття втрат 2350,5 591,15
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 32,2 8,10
7.1 податок на прибуток 4,9 1,23
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти    
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)    
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 27,3 6,87
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 3065,00 770,85
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал    
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 3976,13  
10.1 теплової енергії інших власників 3976,13  
10,2 теплової енергії власним споживачам    

 Структура тарифу на транспортування теплової енергі
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2022-2023р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»
без ПДВ

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  інших споживачів
тис.грн

на

рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 284,5 135,54
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 53,1 25,30
1.1.1 витрати на електроенергію 43,1 20,53
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств    
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення    
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 10,0 4,77
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 147,4 70,22
1.3 інші прямі витрати 64,8 30,87
1.3.1 амортизаційні відрахування 62,4 29,73
1.3.2 інші прямі витрати 2,4 1,14
1.4 загальновиробничі витрати 19,2 9,15
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 16,3 7,77
1.4.2 інші витрати 2,9 1,38
2 Адміністративні витрати 75,7 36,06
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 68,8 32,78
2.2 інші витрати 6,9 3,28
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 360,2 171,60
6 Витрати на покриття втрат 2303,01 1097,19
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 17,0 8,10
7.1 податок на прибуток 2,6 1,24
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти    
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)    
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 14,4 6,86
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 2680,21 1276,89
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал    
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 2099,01  
10.1 теплової енергії інших власників 2099,01  
10,2 теплової енергії власним споживачам    

Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2022-2023р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»

( без витрат на обслуговування обладнання ЦТП) 

                                                                                                                                                     без ПДВ

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  населення
  тис.грн

      на   

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 7609,0 135,56
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 1421,7 25,33
1.1.1 витрати на електроенергію 1153,3 20,55
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств    
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення    
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 268,4 4,78
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3942,3 70,24
1.3 інші прямі витрати 1731,2 30,84
1.3.1 амортизаційні відрахування 1667,3 29,70
1.3.2 інші прямі витрати 63,9 1,14
1.4 загальновиробничі витрати 513,8 9,15
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 436,0 7,77
1.4.2 інші витрати 77,8 1,38
2 Адміністративні витрати 2022,7 36,04
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1839,7 32,78
2.2 інші витрати 183,0 3,26
3 Інші  операційні витрати    
4 Фінансові витрати    
5 Повна собівартість 9631,7 171,60
6 Витрати на покриття втрат 21565,5 384,21
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 454,5 8,10
7.1 податок на прибуток 69,3 1,24
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти    
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції)    
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 385,2 6,86
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 31651,7 563,91
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал    
10 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 56128,66  
10.1 теплової енергії інших власників 56128,66  
10,2 теплової енергії власним споживачам    

 Структура тарифу на транспортування теплової енергії
Комунального підприємства Обухівської міської ради «Обухівтеплотрансбуд»
на 2022-2023р.р. виробленої ПрАТ «Енергія»
(з урахуванням витрат на обслуговування обладнання ЦТП)

                                                                                                                                                    без ПДВ

 

№з/п

 

Найменування  показників

Для  населення
  тис.грн

      на   

      рік

грн/Гкал

 

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість вт.ч. 28,8 23,26
1.1 прямі матеріальні витрати ут.ч. 28,8 23,26
1.1.1 витрати на електроенергію 28,8 23,26
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших  підприємств 0,00 0,00
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00
1.1.4 матеріали,запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.3 інші прямі витрати 0,00 0,00
1.3.1 амортизаційні відрахування 0,00 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 0,00 0,00
1.4 загальновиробничі витрати 0,00 0,00
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
1.4.2 інші витрати 0,00 0,00
2 Адміністративні витрати 0,00 0,00
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00
2.2 інші витрати 0,00 0,00
3 Інші  операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 0,00 0,00
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток ут.ч 0,00 0,00
7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденти 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва(виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (обігові кошти 4%) 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 28,8 23,26
9 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал   563,91
10 Тариф на транспортування теплової енергії з рахуванням витрт на утримання ЦТП  грн./Гкал   587,17
11 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ,Гкал, у т.ч. 1238,06  
11.1 теплової енергії інших власників    
11.2 теплової енергії власним споживачам    

Питання, пропозиції та зауваження щодо вищенаведених тарифів на послуги з транспортування теплової енергії направляти КПОМР «Обухівтеплотрансбуд» за поштовою адресою: 08702 м. Обухів вул. Миру, 13А та на електронну адресу 5209830@ukr.net впродовж 7 календарних днів з дати розміщення цієї інформації, а саме до 3січня 2023 р. (включно). З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сайті obcity.gov.ua.

 

Директор КПОМР «Обухівтеплотрансбуд»                                                                                                                                                            Микола Кравченко

Коментарі