Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

У зменшення податку на прибуток зараховуються сплачені за митним кордоном України податки

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що суми податку на прибуток, отриманий з іноземних джерел, сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. Зарахуванню підлягає сума податку, що розрахована за правилами, встановленими Податковим кодексом України – п.п. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 ПКУ .

Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні платником податку протягом відповідного періоду.

У зменшення податкових зобов’язань не підлягають зарахуванню такі податки, сплачені в інших країнах:
– податок на капітал/майно та приріст капіталу;
– поштові податки;
– податки на реалізацію (продаж);
– інші непрямі податки, незалежно від того, підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Звертаємо увагу, що зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку здійснюється за умови надання письмового підтвердження контролюючого органу іншої держави факту сплати податку, а також за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

При зміні версії внутрішнього програмного забезпечення необхідно подати реєстраційну заяву за ф. № 1-РРО із позначкою «Перереєстрація»

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 2 глави 3 розд. II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, у разі зміни даних щодо суб’єкта господарювання, зазначених у реєстраційному посвідченні, в тому числі й версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, суб’єкт господарювання протягом п’яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни чи інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення, подає до податкового органу за місцем реєстрації РРО заяву про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО (далі – реєстраційна заява за ф. № 1-РРО), із позначкою «Перереєстрація» де зазначає причини перереєстрації та реєстраційне посвідчення.

Реєстраційна заява ф. № 1-РРО і позначкою «Перереєстрація» оформлюється та надається до податкового органу в тому самому порядку, що і заява про реєстрацію РРО – п. 3 глави 3 розд. II Порядку № 547.

Тобто, алгоритм дій в разі зміни версії внутрішнього програмного забезпечення РРО, який повинен здійснити суб’єкт господарювання, визначений вимогами Порядку № 547.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

ФОП, яка планує одночасно провадити незалежну професійну діяльність, має подати заяву за ф. 1-ЄСВ з позначкою «Зміни»

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізична особа, зареєстрована як підприємець, та при цьому розпочинає незалежну професійну діяльність, має подати до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни».

Взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється на підставі заяви про взяття на облік платника єдиного внеску за формою № 1-ЄСВ, яка подається протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

При зміні даних про платника єдиного внеску до контролюючого органу подається заява за ф. № 1-ЄСВ з приміткою «Зміни». До заяви додаються завірені копії документів, що зазнали змін.

Зареєстрована як підприємець фізична особа, яка також провадить незалежну професійну діяльність, обліковується у контролюючому органі як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Таку ознаку встановлюють на підставі поданих до контролюючого органу за місцем проживання заяви за формою № 1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та копії документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або відомостей (даних) відповідного уповноваженого органу чи реєстру, яким забезпечується реєстрація незалежної професійної діяльності, або заяви та документів.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Податкова звітність з рентних та місцевих податків і зборів у платників, які ліквідуються/реорганізуються

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 49.18.8 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України платник податків який ліквідується чи реорганізується (у тому числі до закінчення податкового (звітного) періоду), декларації з рентної плати, екологічного податку, місцевих податків і зборів може подавати за податковий (звітний) період, на який припадає дата ліквідації чи реорганізації, до закінчення такого звітного періоду.

Нагадуємо, що відповідно до п. 10.1 ст. 10 ПКУ, до місцевих податків належать
– податок на майно
– єдиний податок.

До місцевих зборів належать:
– збір за місця для паркування транспортних засобів;
– туристичний збір.

Податок на майно складається з:
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
– транспортного податку;
– плати за землю.

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

ФО – сільськогосподарські товаровиробники для визначення об’єкта оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. «ж» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000 (далі – Класифікатор), та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Зазначена норма поширюється також і на платників єдиного податку ІІІ групи з особливостями оподаткування, визначеними п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Фізичні особи, які займаються сільськогосподарською діяльністю, передбаченою класифікацією видів економічної діяльності з урахуванням Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, мають у володінні, користуванні або розпорядженні землі сільськогосподарського призначення чи сільськогосподарських тварин, володіють та використовують будівлі, споруди, віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, відносяться до сільськогосподарських товаровиробників з метою визначення об’єкта оподаткування згідно з п.п. «ж» п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України.

Таким чином, для таких платників не є об’єктом оподаткування будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Класифікатора, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Господарські операції, здійснені платниками за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 % від доходу, не є контрольованими

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що господарські операції є контрольованими, якщо відповідають умовам встановленим п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України.

При цьому, оскільки господарські операції, здійснені платниками податку за періоди перебування на єдиному податку ІІІ групи з використанням особливих умов оподаткування та сплаті єдиного податку за ставкою 2 % від доходу, не впливають на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, то такі операції не є контрольованими і не враховуються при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій – 10 млн. гривень.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Доходи/витрати ФОП загальної системи оподаткування від продажі касового апарату

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що продаж касового апарату, який відноситься до основного засобу, збільшує дохід фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування на суму вартості проданого об’єкта (але не менше залишкової вартості), визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку.

При цьому така фізична особа має право включити до складу витрат залишкову вартість реалізованого об’єкта основних засобів.

У разі безоплатної передачі придбаного касового апарату (основного засобу) ФОП загальної системи оподаткування має право включити до складу витрат звітного періоду суму залишкової вартості такого об’єкта, яка виникла на кінець місяця, в якому відбувається така передача.

Водночас, у разі безоплатної передачі касового апарату (основного засобу), отриманого ФОП на загальній системі оподаткування безкоштовно, така фізична особа зобов’язана включити до складу доходу суму залишкової вартості об’єкта, що безоплатно передається.

Нагадаємо, що порядок оподаткування доходів фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування встановлено ст. 177 Податкового кодексу України.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

У разі втрати чи пошкодження ліцензії видається дублікат

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що статтею 3 Закону України від 19 .12.1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами і передбачено що у разі втрати чи пошкодження ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом 7-ми робочих днів видає такому суб’єкту господарювання дублікат ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії.

За видачу дубліката ліцензії справляється плата у розмірі 780,0 грн., яка зараховується до місцевих бюджетів – ст. 4 Закону № 481.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Коли проводиться опломбування РРО ЦСО

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до Порядку опломбування реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547, опломбування реєстраторів розрахункових операцій здійснюється центрами сервісного обслуговування (далі-– ЦСО):
– після персоналізації РРО перед його реєстрацією в контролюючому органі;
– після ремонту РРО, що потребував доступу до внутрішніх вузлів РРО;
– при заміні засобу контролю РРО;
– після перевірки РРО на відповідність конструкторсько – технологічній та програмній документації виробника;
– при прийнятті на сервісне обслуговування РРО, який раніше обслуговувався в іншому ЦСО;
– за рішенням контролюючого органу. Опломбування РРО може здійснюватись посадовою особою контролюючого органу при проведенні ним перевірки на відповідність конструкції та програмного забезпечення РРО документації виробника.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Податкова вимога та податкова застава

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Податкова вимога надсилається платнику податків, який має податковий борг, разом із детальним розрахунком суми податкового боргу не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов’язання.

Податкова вимога повинна містити відомості про факт виникнення податкового боргу та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов’язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис активів, які відповідно до законодавства можуть бути предметом податкової застави, а також про можливі дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога не надсилається (не вручається), а заходи, спрямовані на погашення (стягнення) податкового боргу, не застосовуються, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує ста вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 3060,0грн.. У разі збільшення загальної суми податкового боргу до розміру, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) податкову вимогу такому платнику податків.

Строки давності, визначені п. 102.4 ст. 102 ПКУ для стягнення податкового боргу, розпочинаються у такому випадку не раніше дня виникнення податкового боргу у сумі, що перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадуємо, що право податкової застави виникає:
– у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
– у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу;
– у випадку, визначеному в п. 100.11 ст. 100 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Право податкової застави не застосовується, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує сто вісімдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 3060,0грн.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Документи, які ФО подає до контролюючого органу для отримання пільги щодо сплати земельного податку

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізична особа, яка має підстави для отримання пільг у частині сплати земельного податку, подає до податкового органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої з земельних ділянок, що знаходяться у її власності (якщо особа має у власності декілька земельних ділянок) заяву довільної форми про застосування пільги та документи, які посвідчують її право на пільгу:
– посвідчення особи з інвалідністю І або ІІ групи,
– пенсійне посвідчення (за віком),
– посвідчення батьків багатодітної сім’ї (які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років),
– посвідчення «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС»,
– посвідчення особи, на яку поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
– посвідчення «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1- 3 категорія),
– договір оренди землі, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Зазначені документи фізична особа має надати до 01 травня поточного року, – у такому разі пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги.

У разі подання фізичною особою заяви про застосування пільги після 01 травня поточного року, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Якщо закінчення терміну 365 календарних днів для подання повідомлення в разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН припадає на період дії воєнного стану, то перебіг строку зупиняється

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що в разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) платник має право подати копії документів та письмові пояснення для підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації ПН/РК.

Строки подання копій документів і письмових пояснень до податкового органу – 365 календарних днів, які настають за датою виникнення податкового зобов’язання, що відображене в ПН/РК.

Законом України від 15.03.2022 №2120-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» внесено зміни та доповнення до ПКУ, так, новим пунктом 102.9 статті 102 ПКУ встановлено, що на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Таким чином, якщо закінчення строку 365 календарних днів, встановленого для подання платником, у разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, повідомлення про надання пояснення, припадає на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, то такий перебіг строку зупиняється.

Нагадуємо, що Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2019 за № 1245/34216.

Залишаємось на зв’язку:
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі