Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Податковий період у виробників сільськогосподарської продукції, які відмовились від застосування «особливого» річного періоду

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу України податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємства календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, зокрема, крім виробників сільськогосподарської продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 01 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року.

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50 % загальної суми доходу – абз. 2 п.п. 137.4.1 п. 137.4 ст. 137 ПКУ.

Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) – продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1 – 24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання – п.п. 14.1.234 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Річний податковий (звітний) період встановлюється для таких платників податку, зокрема:
-платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
– виробників сільськогосподарської продукції;
– платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 млн. грн. При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи.

Виробники сільськогосподарської продукції, які для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств відмовилися від застосування «особливого» річного періоду:з 01 липня минулого звітного року по 30 червня поточного звітного року, визначають податковий (звітний) період за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток підприємств.

Якщо річний дохід виробників сільськогосподарської продукції від будь-якої діяльності (за вирахування непрямих податків) перевищує 40,0 млн. грн., то податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Якщо ж такий дохід не перевищує 40,0 млн. грн., то такі платники застосовують річний податковий (звітний) період, який починається з 01 січня по 31 грудня поточного звітного року.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Про розрахунок граничного обсягу доходу для ФОП – платників ЄП третьої групи для подальшого перебування на ЄП після скасування воєнного стану

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що суб’єкти господарювання – платники ЄП ІІІ групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування зі сплати єдиного податку за ставкою 2 %, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених п.п. 9.9 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України та автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Тобто, платники ІІІ групи, що сплачували єдиний податок по 31березня 2022 року за ставкою 5 % та перейшли з 01 квітня 2022 року на ставку 2 %, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану повертаються знову на сплату єдиного податку за ставкою 5 % з дотриманням обмеження в обсязі доходу, одержаного протягом календарного року, що повинен не перевищувати 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року – не більше 7 585 500 грн.

При цьому дохід, отриманий у період застосування особливостей оподаткування, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не впливає на застосування спрощеної системи оподаткування надалі з урахуванням усіх обмежень, встановлених для ФОП – платників ЄП ІІІ групи.

Звертаємо увагу, що повернення до попередніх ставок єдиного податку (системи оподаткування) відбувається автоматично, без подання заяви.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

На період до припинення/скасування воєнного стану на території України зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених пунктом 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Зокрема, відповідно до п.п.69.9. п.69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім:
– дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, сплати податків та зборів платниками податків;
– строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
– строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податкових обов’язків

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.07.2022 № 225 .

Платник податків у разі неможливості виконання податкового обов’язку, у тому числі щодо своєї філії, представництва чи відокремленого та іншого структурного підрозділу, не пізніше 30 вересня 2022 року подає до контролюючого органу заяву про відсутність такої можливості (крім виконання обов’язку щодо реєстрації акцизних накладних та/або подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового, та/або подання заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними тощо), разом із вичерпним переліком документів (копій документів), інформації, передбачених Переліками документів, затвердженими Наказом № 225.

Таке правило застосовується до платників податків, які станом на 06 вересня 2022 року мають можливість подати до контролюючого органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків.

Щодо платників податків, у яких після 06 вересня 2022 року з’явилася можливість подати до контролюючого органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків, застосовуються такі правила: за відсутності у платника, в тому числі щодо своєї філії, представництва чи відокремленого та іншого структурного підрозділу, можливості подати таку заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію у визначені строки (не пізніше 30 вересня 2022 року), платник подає заяву та відповідні документи (копії документів), інформацію одночасно з набуттям можливості виконання одного із податкових обов’язків (реєстрації ПН, подання звітності, сплати невиконаного податкового зобов’язання, тощо) таким платником, передбачених ПКУ або іншим законодавством, контроль за виконанням якого покладено на контролюючий орган, але не пізніше 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей у платника податків.

До платників податків, які на 06 вересня 2022 року та після цієї дати виконували податкові обов’язки, але у зв’язку із військовою агресією РФ втратили можливість їх виконувати, застосовуються такі правила:
– платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, які виконували податкові обов’язки, але у зв’язку із військовою агресією РФ втратили можливість виконувати податкові обов’язки, вживають заходи, щодо подання заяви та відповідних документів, у термін протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення можливостей платника податків подати до контролюючого органу заяву та документи (копії документів), інформацію про відсутність можливості виконання податкових обов’язків.

Заяви та документи подаються в електронній формі, шляхом надсилання через Електронний кабінет, або у паперовій формі, шляхом подання до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу, або надсилання поштою з повідомленням про вручення.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

З 01 січня 2023 року СГ, що здійснюють діяльність у населених пунктах з чисельністю понад 25,0 тис. осіб, мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані товари/послуги

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022 року №894 «Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги)» з 01 січня 2023 року змінюються вимоги до порядку здійснення розрахунків за продані товари/послуги з використанням спеціальних платіжних засобів.

З 01 січня 2023 року суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25,0 тис. осіб (крім ФОП – платників єдиного податку І групи, торговців, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну/виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції), повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари/послуги, включаючи товари/послуги, реалізація яких здійснюється дистанційно.
Чинним законодавством передбачено адміністративну відповідальність за порушення вищевказаних вимог.

Про факти відмови у розрахунку банківською карткою громадяни можуть повідомляти на чат-бот ДПС «StopViolationBot» в месенджері Telegram п.

Інформація, що надходить до чат-боту, досліджується та перевіряється працівниками податкових органів, у випадку підтвердження інформації вживаються заходи реагування, в тому числі податкові перевірки.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Взяття на облік платника податків в контролюючому органі за неосновним місцем обліку

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що обов’язок платника податків обліковуватись у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) встановлено п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу України.

Для взяття на облік за неосновним місцем обліку, платник податків подає до відповідного контролюючого органу Заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП (далі – заява за ф. №17-ОПП).

Заява за ф. № 17-ОПП може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Взяття на облік за неосновним місцем обліку здійснюється також на підставі:
– повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою № 20-ОПП, та якщо у такому повідомленні платник податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходженням відповідного об’єкта оподаткування;
– заяви для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність за формою № 5-ОПП, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця.

У такому разі платник податків звільняється від обов’язку подання до контролюючого органу заяви за ф. № 17-ОПП.

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків визначено розд. VII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 1588).

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Діяльність з розведення свiйської птиці, перепелiв i страусів, виробництво м’яса свiйської птицi не дає права СГ перебувати на єдиному податку ІУ групи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що Законом України вiд 30.11.2021 року №1914-IX «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актів Украiни щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень» внесено змiни до Податкового кодексу, якi набрали чинності з 01.0l .2022 року.

Зокрема, визначено що не можуть бути платниками єдиного податку ІУ групи суб’єкти господарювання, дiяльнiсть яких згiдно з КВЕД-2010 вiдноситьqя до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i cтpayciв) та 10.12 (виробництво м’яса свiйської птицi) – абз. 2 п.п. 29I.5 прим.1.1 пунктy 291.5 прим.1 cтатті 291 ПКУ.

Отже, СГ, якi одночасно з iншими видами сiльськогосподарської дiяльностi здiйснюють дiяльнiсть згiдно з КВЕД-2010, яка вiдноситься до класiв 01.47 (розведення свiйської птицi), 01.49 (в частинi розведення та вирощування перепелiв i cтpayciв) та 10.12 (виробництво м’яса свiйської птицi) не можуть набути або пiдтвердити статус платника єдиного податку ІУ групи на 2022 piк.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

ФОП загальної системи оподаткування декларує в річній декларації доходи від підприємницької діяльності та інші доходи з джерелом походження з України а також іноземні доходи

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізичні особи – підприємці в річній податковій декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності також повинні зазначати інші доходи з джерелом походження з України, а також іноземні доходи, та відомості про суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого на доходи від підприємницької діяльності в розмірах, визначених відповідно до законодавства.

Форму податкової декларації та Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи затверджено наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 №783).

У відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис) вказуються такі відомості:
1) відомості про нерухоме/рухоме майно, що перебуває у власності платника станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7 – автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно;
2) кожний об’єкт майна відображається платником окремо із зазначенням у графі:
1 – коду рядка;
2 – номера категорії об’єктів;
3 – місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;
4 – року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна);
5 – загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);
6 – значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;
7 – відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою «х»).

Таким чином, у річній податковій декларації ФОП на загальній системі оподаткування зазначає поряд з доходами від підприємницької діяльності інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Допомога, надана за рахунок бюджетних коштів іноземних держав особам, постраждалим внаслідок збройної агресії РФ проти України та скористалися правом на тимчасовий захист

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що за 2022 та 2023 податкові (звітні) роки до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у вигляді коштів чи безоплатно наданих товарів/послуг, наданих за рахунок бюджетних коштів іноземних держав та їх державних фондів такому платнику та членам його сім’ї першого ступеня споріднення як особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України і скористалися правом на тимчасовий захист відповідно до законодавства такої іноземної держави.

Ця норма передбачена п.27 підрозд.1 розд.ХХ, яким Податковий кодекс України доповнено Законом України від 15.08.2022 №2520-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку волонтерської діяльності та діяльності неприбуткових установ та організацій в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України».

Залишаємось на зв’язку:
Контакти гарячих ліній https://kyivobl.tax.gov.ua/kontakti/
Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua
Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі