Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Змінено Порядок направлення Податкових вимог платникам податків податковими органами

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє про набрання чинності 09 серпня 2022 року наказом Міністерства фінансів України від 12.07.2022 №196, який затвердив зміни до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків (далі – Порядок).

Відповідні зміни внесені до Порядку з метою приведення його у відповідність до норм Закону України №1914-IX, яким встановлено, що податкові вимоги будуть направлятись платникам податків разом із детальним розрахунком суми податкового боргу.

Зокрема, внесеними змінами уточнено таке:
– протягом періоду оскарження платником, відповідно до статті 56 ПКУ суми грошових зобов’язань, визначених податковим органом, податкова вимога з податку, що оскаржується, не формується та не надсилається, а сума такого грошового зобов’язання вважається неузгодженою;
– до податкової вимоги додається детальний розрахунок суми податкового боргу;
– у разі направлення платнику податкової вимоги в Електронний кабінет, до реєстру вимог автоматично вноситься інформація про її доставку в Електронний кабінет з квитанції про доставку, а паперова копія вимоги та квитанції друкується та долучається до справи платника податків;
– інформація про відкликання податкової вимоги вноситься податковим керуючим до реєстру податкових вимог.

У зв’язку з викладеним змінено на нову редакцію форми податкових вимог “Ю” (для юридичної особа) та “Ф” (для фізичної особи) та доповнено їх розрахунком – деталізацією сум податкового боргу платника податків.

ГУ ДПС у Київській області

Зміни до форми Податкової декларації екологічного податку

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що 16.08. 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.07.2022 № 206 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку», який вніс зміни до форми Податкової декларації екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715.

Так, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (10 символів) змінено на код за КАТОТТГ (19 символів), визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2020 № 290 (у редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12.01.2021 року № 3).

Наказ №206 опубліковано 16.08.2022 року в Офіційному віснику України № 63.

ГУ ДПС у Київській області

19 серпня 2022 року завершується граничний термін сплати окремих податків та зборів

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що у п’ятницю, 19 серпня 2022 року завершується граничний термін сплати таких податків та зборів:
– податку на прибуток підприємства за півріччя 2022 року;
– податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за IІ квартал 2022 року;
– частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за результатами фінансово господарської діяльності за півріччя 2022 року;
– екологічного податку за ІІ квартал 2022 року;
– збору за місця для паркування транспортних засобів за ІІ квартал 2022 року;
– туристичного збору за ІІ квартал 2022 року;
– єдиного податку з юридичних осіб платниками третьої групи за півріччя 2022 року;
– рентної плати за ІІ квартал 2022 року;
– авансових внесків з єдиного податку фізособами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп за липень 2022 року;
– єдиного податку платниками ІІІ групи, за результатами декларацій, поданих за ІІ квартал 2022 року.

ГУ ДПС у Київській області

Під час війни благодійні організації можуть здійснювати на добровільних засадах благодійну підтримку на користь ЗСУ та низки інших організацій

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України № 2120-IX від 15.03.2022 (зі змінами, внесеними Законом України № 2173-IX від 01.04.2022), доповнено пунктом 63 підрозділ 4 розділу XX ПКУ, відповідно до якого неприбуткові організації, незалежно від ознаки неприбутковості, яку вони мали у період до 24.02.2022 року, та незалежно від цілей їх діяльності за їх установчими документами, під час війни, протягом дії воєнного стану, можуть здійснювати без додаткових наслідків на добровільних засадах благодійну підтримку на користь ЗСУ та низки інших організацій.

Так, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану не вважається порушенням вимог пункту 133.4 статті 134 ПКУ передача майна, надання послуг неприбутковою організацією, використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для фінансування видатків, не пов’язаних з реалізацією мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, за умови що такі послуги, майно добровільно перераховані (надані, передані) ЗСУ, Нацгвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, МВС України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення оборони держави, а також на користь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, та/або грошові кошти, перераховані на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для збору коштів, та/або наданням благодійної допомоги фізичним особам, які не є засновниками, учасниками таких організацій або пов’язаними з ними особами та які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або вимушено залишили місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах та, в тому числі, взяті у встановленому законодавством порядку на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Таким чином, неприбутковим організаціям, незалежно від ознаки неприбутковості, яку вони мали у довоєнний період, та незалежно від власних цілей, визначених установчими документами, не пов’язаних з підтримкою держави, надано можливість під час дії воєнного стану здійснювати без податкових наслідків на добровільних засадах таку підтримку.

ГУ ДПС у Київській області

ФО, які подають податкову декларацію про майновий стан і доходи з метою використання права на податкову знижку, повинні надавати довідку про отримані у звітному році доходи

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що фізичні особи, які відповідно до вимог Податкового кодексу України зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, або мають право скористатися податковою знижкою, повинні на вимогу контролюючого органу подавати разом із такою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи.

Так, на вимогу податкового органу, в межах його повноважень, встановлених законодавством, платники зобов’язані пред’являти документи та відомості, пов’язані з виникненням доходів або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.

Отже, фізична особа, яка зобов’язана подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, відповідно до вимог ПКУ, або має право скористатися податковою знижкою, повинна на вимогу контролюючого органу надати разом із такою декларацією довідку про отримані у звітному році доходи.

Підпунктом «в» пункту 176.2 статті 176 ПКУ передбачено, що особи, які згідно з ПКУ мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку.

ГУ ДПС у Київській області

Сплата земельного податку за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, земельні частки (паї), які перебувають у власності, та земельні ділянки державної та комунальної власності, які перебувають у володінні на праві постійного користування.

Земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх/неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

Відповідно до ст. 6 Сімейного кодексу України , правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

За дитину чи особу, дієздатність якої обмежена, які самостійно не можуть здійснювати свої права, ці права здійснюють їх батьки, опікуни, або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника – ст. 14 Сімейного кодексу.

Пунктом 99.2 ст. 99 ПКУ встановлено, що грошові зобов’язання малолітніх/неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття малолітніми/неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі.

Батьки (усиновителі) малолітніх/неповнолітніх і малолітні/неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань малолітніх/неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.

Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття) – п. 1 ст. 34 Цивільного кодексу України .

Статтею 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Звільнені від сплати земельного податку категорії фізичних осіб визначені в пункті 281.1 ст. 281 ПКУ, проте пільги щодо сплати земельного податку для малолітніх та неповнолітніх дітей не передбачені.

Таким чином, земельний податок за земельні ділянки, що знаходяться у власності малолітніх та неповнолітніх дітей, нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі