Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Інформація для громадян Обухівської міської територіальної громади щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану

Власники житла, які безкоштовно прихистили у себе вдома внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати грошову компенсацію від держави на покриття витрат та оплату комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану» . (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 490 від 29.04.2022).

Компенсація надається фізичним особам – громадянам України віком від 18 років, які є:
1. власниками житла або їх представниками (підтвердженням права власності є витяг Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, крім випадку набуття права власності до 1 січня 2013 року.

Для випадку набуття права власності до 1 січня 2013 року до інших документів, які встановлюють права на володіння нерухомістю відносяться:
– договори, на підставі, яких набувається право власності (купівлі-продажу, дарування, міни);
– свідоцтво про право власності, видане органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді;
– свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією;
– свідоцтво про право на спадщину;
– свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя;
– судове рішення, що набрало законної сили, щодо набуття права власності на нерухоме майно;
– інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття права власності на нерухоме майно, у т.ч. інформація з погосподарських книг.

2. наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності (підтвердженням проживання особи на умовах найму є договір найму жилого приміщення (між наймачем та органом, уповноваженим управляти відповідно державним або комунальним майном) та/або ордер на жиле приміщення, виданий на ім’я громадянина);

3. спадкоємцями, які прийняли спадщину і безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб, крім членів своєї сім’ї у розумінні Сімейного кодексу України.
Згідно зі статтею 3 Сімейного кодексу України (СК України) сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Окремо слід зазначити, що відповідно до положень глави 16 СК України батьки зобов’язані утримувати своїх повнолітніх дітей, зокрема якщо діти продовжують навчання (до досягнення ними 23 років).

Отже, компенсація не надається власникам житла за прихисток самого власника та членів сім’ї – дружини, чоловіка, їх неповнолітніх дітей, інших членів сім’ї, які спільно проживають та пов’язані спільним побутом (батьки, повнолітні діти, тощо).

1 крок

Для того, щоб отримати компенсацію, власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати заяву за встановленою формою (Додаток 1) у Відділ реєстрації фізичних осіб та ведення реєстру територіальної громади Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області (м. Обухів, вул. Каштанова, 13, тел. 04572 64049) або старості відповідного старостинського округу Обухівської міської ради Київської області (за місцем розташування жилого приміщення) у якій зазначається прізвище, ім’я та по батькові кожної з розміщених осіб та до якої додаються копії документів, що посвідчують їх особу. Власник жилого приміщення також зобов’язаний в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати заяву за встановленою формою (Додаток 2) з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у жилому приміщенні.

2 крок

Для отримання компенсації власник жилого приміщення не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця (у робочі дні) подає у відділ житлово-комунального господарства та транспорту Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області або старості відповідного старостинського округу Обухівської міської ради Київської області (за місцем розташування жилого приміщення) заяву за встановленою формою (Додаток 3)

Заява подається в паперовій формі або в електронній формі із зазначенням кількості днів та кількості переселенців, які проживали протягом звітного періоду, а також наявності у них соціального статусу (Особи з інвалідністю, особи старше шістдесяти років, одинокі матері, члени багатодітних сімей, члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України тощо.) Підтвердити соціальний статус особа може пред’явивши відповідні документи, які підтверджують її приналежність до вразливих груп населення, зокрема, довідки з медичних установ, органів державної влади, соціальних органів, відповідні посвідчення тощо.

Одночасно з подачею заяви власник надає згоду на обробку персональних даних. Компенсація здійснюється за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Пам’ятайте, що для отримання компенсації необхідно обов’язково подати заяву при заселенні ВПО і щомісяця подавати заяву на виплату.

Протягом строку розгляду заяви уповноважені особи Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення внутрішньо переміщених осіб, зокрема, з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, паперових та електронних документів, що посвідчують особу, а також свідоцтва про народження внутрішньо переміщеної особи, довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, документів, що підтверджують приналежність до вразливих груп населення або їх соціальний статус.

Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

Сума компенсації розраховується з моменту повідомлення про розміщення та з урахуванням кількості днів (далі – людино-день), протягом яких фактично проживали внутрішньо переміщені особи але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або через Портал Дія (за кожен людино-день – 14,77 грн.). Такі розрахунки проводяться за кожний звітній місяць окремо за окремо поданими заявами.

Місце прийняття заяв в паперовій формі на компенсацію за травень не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця у м.Обухів – Центр надання адміністративних послуг (місто Обухів, вулиця Каштанова, 13) (у робочі дні )
Понеділок- четвер з 8-00 до 17-00, пʼ ятниця з 8-00 до 15-45,

У селах для написання заяви можна звернутися до старости відповідного старостинського округу Обухівської міської ради Київської області за місцем розташування жилого приміщення.

Для заповнення бланку заяви власники житлових приміщень повинні мати при собі оригінали документів:
– які посвідчують їх особу (паспорт);
– що підтверджують право власності або право на користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
– номер банківського рахунка для перерахування суми компенсації (за стандартом IBAN);
– довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яку прихистили;
– документи ВПО, які підтверджують її приналежність до вразливих груп населення, зокрема довідки з медичних установ, органів державної влади, зокрема соціальних органів, відповідні посвідчення тощо.

Додаткову консультацію щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану можна отримати за тел. 04572 53066, 0457253481

Додатки (Завантажити)

Коментарі