Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

Новини ГУ ДПС у Київській області

Місцеві бюджети Київщини отримали 616 млн грн акцизного податку

Від сплати акцизного податку бюджети територіальних громад отримали 616 млн грн за період січень-листопад 2021 року. Такі дані навела начальник ГУ ДПС у Київській області Олена Виноградова. За наданою інформацією, цей показник збільшився на 25% або 122 млн грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Разом з тим, повідомляємо, Верховною Радою України 30.11.2021 прийнято законопроект № 5600, яким з 2022 року змінюється механізм справляння акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах (далі – акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів), а саме переноситься на виробників та імпортерів обов’язок сплати 5% акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів, який на сьогодні сплачують суб’єкти роздрібної торгівлі.

Одночасно законопроектом «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів» (реєстр. № 5719) пропонується змінити механізм зарахування та розподілу надходжень акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів між територіальними громадами, який передбачає пропорційний розподіл акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів між територіальними громадами в залежності від вартості реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі на відповідній території на основі даних РРО/ПРРО. При цьому ДПС буде щомісячно визначати частки для зарахування акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів та оприлюднювати їх на своєму офіційному порталі.

Враховуючи викладене, наголошуємо на необхідності дотримання суб’єктами господарювання вимог Закону №265, зокрема, в частині проведення розрахункових операції через реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій для підакцизних товарів із використанням режиму програмування із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, найменування товарів, цін товарів та обліку їх кількості.

ГУ ДПС у Київській області

За яких умов ФОП можуть бути платниками ЄП першої – третьої груп

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що суб’єкти господарювання, зокрема, ФОП можуть обирати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.

Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) до платників єдиного податку, можуть відноситись СГ , які відповідають таким критеріям:
– до першої групи платників ЄП, належать ФОП, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (у 2021 – 1002000,0 грн.).
– до другої групи платників ЄП належать ФОП, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (у 2021 – 5004000,0грн.).

Зазначена вимога не поширюється на ФОП, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі ФОП належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.
-до третьої групи платників ЄП, належать ФОП, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (у 2021 – 7002000грн.).

Водночас, умови, відповідно до яких ФОП не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп, зазначені у п. 291.5 ст. 291 ПКУ.

ГУ ДПС у Київській області

Відображення у податковому обліку з ПДВ операцій списання товарів у межах норм та/або понад норми природного убутку

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що при списанні у межах норм природного убутку товарів, при придбанні яких суми ПДВ були віднесені до податкового кредиту та які втратили товарний вигляд, податкові зобов’язання платником ПДВ не нараховуються (за умови, що вартість таких товарів включається до вартості готової продукції, яка підлягає оподаткуванню). В інших випадках ПДВ нараховується за основною ставкою.

Якщо такі товари списуються понад норми їх природного убутку, в зв’язку з чим вони не можуть бути використані в межах господарської діяльності платника ПДВ, то не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому відбувається їх списання, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу України та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися, зокрема, в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

ГУ ДПС у Київській області

Порядок видачі коштів у разі повернення товару/відмови від послуги, скасування помилково проведеної суми розрахунку через РРО та/або ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що реєстрація видачі коштів у разі скасування помилково проведеної через реєстратор розрахункових операцій (далі – РРО) суми розрахунку здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми.

При цьому забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції «сторно».

Суб’єкти господарювання, які застосовують програмні РРО (далі – ПРРО), можуть використати операцію «сторно», однак до моменту реєстрації наступного розрахункового документа таким ПРРО.

За фактом видачі коштів та скасуванням помилково проведеної через РРО та/або ПРРО суми розрахунку або помилкової форми оплати, складаються акти. Якщо сума коштів, які видаються при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100,0 грн., то матеріально відповідальна особа господарської одиниці чи особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів.

Такий самий акт складається під час скасування помилково проведеної через РРО та/або ПРРО суми розрахунку або помилково вибраної форми оплати (готівка, картка, кредит тощо).

В акті зазначаються дані про помилкову суму та реквізити розрахункового документа.

Акти про видачу коштів та про скасування помилково проведеної через РРО та/або ПРРО суми розрахунку, помилкової форми оплати зберігаються протягом 3-ох років.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний надати зазначені акти контролюючим органам під час проведення перевірки.

ГУ ДПС у Київській області

Право на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року на наступні податкові роки не переноситься

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що для використання права на податкову знижку за наслідками звітного (податкового) 2020 року у платників податків залишається час по 31 грудня 2021 року включно.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься – п.п. 166.4.3 п. 166.4 ст. 166 Податкового кодексу України.

Використайте своє право на податкову знижку, подавши податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкового органу за місцем реєстрації (прописки).

ГУ ДПС у Київській області

Хто сплачує до бюджету екологічний податок, який справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними:
– первинні водокористувачі – це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води;
– вторинні водокористувачі (абоненти) – це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їхні системи на підставі договору про водопостачання (поставку води) та/або про водовідведення без отримання дозволу на спеціальне водокористування.

Вторинні водокористувачі здійснюють скидання стічних вод у водні об’єкти на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком, зокрема є обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти -п.п. 242.1.2 п. 242.1 ст. 242 ПКУ.

Екологічний податок за здійснення скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти сплачується до бюджету первинними водокористувачами, оскільки ними, на підставі дозволів на спеціальне водокористування здійснюються скиди у водні об’єкти стічних вод з умістом забруднюючих речовин.

Водночас, вторинний водокористувач є платником екологічного податку у разі якщо ним отримано дозвіл на спеціальне водокористування, на підставі якого здійснюється скидання стічних вод у водні об’єкти.

ГУ ДПС у Київській області

Суб’єкт господарювання може завантажити програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій»

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що суб’єкти господарювання мають можливість завантажити програмне забезпечення «Програмний реєстратор розрахункових операцій» скориставшись вебпорталом Державної податкової служби України за посиланням: Головна>БАНЕР>Програмні РРО>Програмний реєстратор розрахункових операцій.

Для завантаження програмного забезпечення потрібно скористатись будь-яким браузером (для Google Chrome існують окремі налаштування для завантаження файлів з ftp).

ГУ ДПС у Київській області

Спеціальні умови оподаткування резидентів «ДІЯ СІТІ»

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що 18 грудня Президент Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1946-ІХ Верховна Рада ухвалила 14 грудня 2021 року.

Закон було опубліковано в «Голосі України» №243 від 18.12.2021 р. Але він набере чинності з 1 січня 2022 року. Цей документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів «Дія Сіті», функціонування яких визначене Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ, ухваленим у липні цього року.

Такі умови мають стимулювати діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій, зокрема шляхом встановлення ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ІТ-компаній на зовнішньому ринку.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів «Дія Сіті»:
– можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах – за принципом податку на виведений капітал;
– оподаткування ПДФО спеціалістів – резидентів «Дія Сіті» у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тис. євро за рік;
– сплата ЄСВ резидентом «Дія Сіті» (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів «Дія Сіті».

Впровадження положень закону забезпечить дієві стимули для активного розвитку інформаційних технологій та інновацій в Україні, збільшення інвестицій в ІТ-індустрію та створення нових робочих місць.

ГУ ДПС у Київській області

Документи для підтвердження акредитації відокремленого підрозділу іноземної компанії на території України

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що у разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється також взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента.

Перелік документів для акредитації (реєстрації, легалізації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України такий:
– свідоцтво про реєстрацію представництва, видане Мінекономіки, – для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України від 16 квітня 1991 року №959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» із змінами та доповненнями;
– банківська ліцензія – для філій іноземних банків;
– погоджене, прошите та засвідчене у порядку, встановленому Національним банком України, положення про представництво іноземного банку – для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу або нотаріально засвідчена копія такої сторінки у разі подання документів поштовим відправленням);
– документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, – для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;
– свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або відомості Реєстру громадських об’єднань – для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації.

Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України, реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України здійснює Мінекономіки, державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій здійснює Міністерство юстиції України.

Платники єдиного податку, які не ведуть облік товарних запасів

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що ведення обліку товарних запасів не передбачено для платників єдиного податку ІІ-ІV групи, які не зареєстровані платниками ПДВ та не здійснюють реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння,.

Не передбачено ведення обліку товарних запасів або якогось іншого додаткового обліку і для платників єдиного податку І групи

ГУ ДПС у Київській області

Порядок ведення обліку товарних запасів у ФОП

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що згідно з п. 12 ст. 3 Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний надати контролюючим органам під час проведення перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті).

Такі вимоги не поширюються на ФОП – платників єдиного податку які не зареєстровані платниками податку на додану вартість (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння).

Порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2021 № 496, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.11.2021 за №1411/37033 (далі – Порядок №496).

Пунктом 2 розд. I Порядку № 496 встановлено, документи, які підтверджують облік та походження товарів – це Форма ведення обліку товарних запасів, визначена додатком до Порядку №496 (далі – Форма обліку), та первинні документи.

Первинні документи – опис залишку товарів на початок обліку, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару (найменування суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або код згідно з ЄДРПОУ суб’єкта господарювання, серія та номер паспорта/номер ID картки для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті), дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару.

Опис залишку товарів на початок обліку складається у довільній формі, він має містити інформацію про: найменування товарів, наявних у ФОП, у тому числі платника єдиного податку на дату набуття ним обов’язку щодо ведення обліку товарних запасів, кількості таких товарів (із зазначенням одиниці виміру) та їх вартості, самостійно визначеної ФОП.

У первинних документах, які засвідчують знищення, втрату або використання товарів на власні потреби, зазначається вартість товару за ціною придбання, підтвердженою обліком товарів, визначеним Порядком №496, та не зазначаються реквізити постачальника і отримувача товару.

Форма обліку, первинні документи на товари повинні зберігатись у місці продажу (господарському об’єкті) до моменту вибуття останньої одиниці товару, відображеної у первинних документах.

Такі документи щомісячно групуються в хронологічному порядку їх відображення у Формі обліку та/або підшиваються для подальшого зберігання разом із Формою обліку, в якій інформацію про такі документи відображено.

Форма обліку, первинні документи, які підтверджують облік та походження товарів, надаються посадовій особі контролюючого органу на її вимогу під час проведення перевірки.

Якщо оригінали первинних документів відсутні у місці продажу, то посадовій особі контролюючого органу можуть бути надані копії таких первинних документів із подальшим пред’явленням їх оригіналів до закінчення перевірки (за потреби).

Документи надаються особисто ФОП або особою, яка фактично здійснює продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такої ФОП.

Форма обліку в електронній формі на вимогу посадових осіб контролюючого органу має бути візуалізована у форматі, який дозволяє такій особі здійснити його перегляд та/або копіювання -11 розд. II Порядку № 496.

ГУ ДПС у Київській області

Перший звітний період для подання податкової декларації рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі – юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи – підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

Базовий податковий (звітний) період, зокрема для рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, дорівнює календарному кварталу.

Платник рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, протягом 40 календарних днів, о настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, подає до контролюючого органу за місцезнаходженням лісової ділянки за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 № зі змінами та доповненнями, яка містить, зокрема додаток з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Лісокористувачі щокварталу складають податкову декларацію з рентної плати та сплачують рівними частинами від суми рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, зазначеної в отриманих лісорубних квитках (спеціальних дозволах), протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової декларації, виданих у відповідному календарному році, крім сум, сплачених згідно з підпунктами «а» і «б» п.п. 256.11.6 п. 256.11 ст. 256 ПКУ, а саме:
а) лісокористувачами, якими до отримання лісорубних та лісових квитків рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають:
– фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, яким видано лісорубні та лісові квитки;
– лісокористувачами (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня року, в якому сплачується рентна плата;
б) лісокористувачами з іншої області, які сплачують рентну плату повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини.

Суб’єкт господарювання, у разі отримання спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) та/або укладання договору довгострокового тимчасового користування лісами є платником рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та повинен подавати податкову декларацію з рентної плати (в частині рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), вперше за квартал, у якому такий суб’єкт господарювання отримав спеціальний дозвіл (лісорубний квиток або лісовий квиток) або уклав договір довгострокового тимчасового користування лісами.

ГУ ДПС у Київській області

Платники єдиного податку І групи з 01.01.2022 року не зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що платники єдиного податку І групи з 01.01.2022 року не зобов’язані реєструвати та застосовувати РРО/ПРРО.

Уряд України та органи виконавчої влади не планують запровадження РРО/ПРРО для платників І групи Єдиного податку з 01.01.2022 року.

Ведення обліку товарних запасів або якогось іншого додаткового обліку з 01.01.2022 року для платників Єдиного податку І групи не передбачається.

Платники Єдиного податку ІІ-ІV групи, які не зареєстровані платниками ПДВ та не здійснюють реалізацію технічно-складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, облік товарних запасів не ведуть.

ГУ ДПС у Київській області

Пільги для ФОП – платників ЄП, які належать до певних соціальних категорій громадян, щодо зменшення встановлених ставок ЄП, законодавчо не передбачені

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що податковим законодавством передбачено такі способи оподаткування доходів, що одержують фізичні особи – підприємці:
– у разі застосування загальної системи оподаткування – податком на доходи фізичних осіб оподатковується чистий оподатковуваний доход, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ;
– у разі застосування спрощеної системи оподаткування – здійснюється сплата єдиного податку, який встановлюється у відсотках (фіксованих ставках) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року або розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, та у відсотках до доходу (відсоткові ставки) згідно з п. 293.1 ст. 293 ПКУ.
ФОП самостійно обирає систему оподаткування.

Податковим кодексом України не передбачено зменшення встановлених ставок єдиного податку для ФОП для осіб, які належать до певних соціальних категорій громадян.

Згідно зі ст. 128 Господарського кодексу України, громадянин – підприємець зобов’язаний, зокрема сплачувати податки та інші обов’язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом.

Отже, законодавчо не передбачено зменшення встановлених ставок єдиного податку для ФОП незалежно від приналежності особи до певної соціальної категорії громадян.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі