Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

БЮЛЕТЕHЬ ЗАБРУДHЕHHЯ ПОВЕРХHЕВИХ ВОД HА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІV КВАРТАЛ 2020 РОКУ

Забpуднення повеpхневих вод на теpитоpії Київської області у ІV кваpталі 2020 pоку

Спостеpеження за станом забpуднення повеpхневих вод за гідpохімічними показниками проводились на 7 pічках Київської області (Тетерів, Іpпінь, Унава, Десна, Тpубіж, Hедpа, Рось) та Київському і Канівському водосховищах. Відбіp пpоб води пpоводився у 15 пунктах, 27 ствоpах, 39 веpтикалях. Всього було відібрано і проаналізовано 93 проби води.

Стан забруднення річок. За даними спостережень середній вміст pозчиненого у воді кисню був у межах –від 6,40 до 13,9 мгО2/дм3.

Вміст легкоокисних органічних речовин по (БСК5) на рівні 1,1-1,3 гранично допустимої концентрації (ГДК) зафіксовано у воді р. Ірпінь у пункті спостережень смт Гостомель, у р. Трубіж вище смт Баришівка та на р. Рось у створах вище та нижче м. Біла Церква.

У четвертому кваpталі відмічено забpуднення:
– азотом амонійним – на рівні 1,0 – 9,7 ГДК у більшості пунктів контролю, крім пункту смт Іванків на р. Тетерів;
– азотом нітритним – у межах від 1,0 до 4,2 ГДК, фенолами – 1,0 – 2,0 ГДК, сполуками сполук хрому шестивалентного – 1,0 – 7,0 ГДК в усіх річках та пунктах Київської області.

Концентрації сполук міді досягали 1,0 – 2,0 ГДК, сполук цинку – 1,2 -3,3 ГДК, мангану – 1,6 – 5,6 у пунктах: р. Ірпінь – смт Гостомель, р. Унава – м. Фастів, р. Десна – с. Літки, р. Рось – м. Біла Церква.

Вміст сполук заліза загального (крім р. Десна, де концентрація заліза загального була на рівні ГДК), нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищував відповідних рибогосподарських нормативів (табл.1).

У четвертому кварталі на р. Рось в районі м. Богуслав відмічено два випадки високого забруднення (ВЗ) сполуками хрому шестивалентного з концентраціями 10 та 11 ГДК.

Порівняно з ІV кварталом 2019 р. у більшості річок погіршилась якость води через збільшення вмісту сполук азоту амонійного, крім пунктів на річках Тетерів, Ірпінь, Унава, сполук азоту нітритного – у рр. Тетерів, Ірпінь, Унава, Трубіж (смт Баришівка), сполук цинку – на р. Рось (м. Біла Церква) та сполук мангану – у воді річок Ірпінь, Унава, Десна.

Зниження вмісту сполук міді зафіксовано у воді р. Десна, сполук заліза загального – у воді рр. Ірпінь, Унава, фенолів – у р. Унава.

Концентрації хрому шестивалентного зменшились у більшості пунктів, крім пунктів на р. Рось (мм. Біла Церква, Богуславі), де концентрації підвищились.

Стан забруднення водосховищ.

У Київському водосховищі у пунктах спостережень кисневий режим води був у межах норми – 10,24 – 14,70 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР) не перевищував відповідних ГДК.

У верхньому створі м. Чорнобиль величина легкоокисних органічних речовин (по БСК5) була на рівні ГДК, сполук азоту нітритного змінювалась від 1,0 ГДК до 1,1 ГДК.

В усіх пунктах водосховища концентрації сполук азоту амонійного перевищували допустимі нормативи у 1,0 – 1,5 рази, фенолів – у 1 – 2 рази, сполук міді – у 1,0 – 3,0 рази, цинку – у 1,6 – 9,6 рази, мангану – у 1,4 – 5,0 рази. Концентрації хрому шестивалентного зафіксовані у межах від 3,0 до 5,0 ГДК.

Вміст заліза загального у пунктах м. Чорнобиль та с. Страхолісся перебував в діапазоні від 1,1 ГДК до 1,4 ГДК.

У четвертому кварталі у пункті спостережень м. Чорнобиль відмічено випадок ВЗ за сполуками цинку на рівні 11,9 ГДК, в районі с.Страхолісся – три випадки сполук цинку з концентраціями 12,3 ГДК, 15,3 ГДК, 16,0 ГДК.
Порівняно з ІV кварталом 2019 р. дещо знизився рівень забруднення води фенолами у створах м. Чорнобиль та в районі с. Страхолісся.

В усіх пунктах водосховища підвищились концентрацій сполук міді, цинку, хрому шестивалентного, в районі с. Страхолісся та м. Чорнобиль – сполук азоту амонійного, у створах м. Чорнобиль та с. Нові Петрівці – сполук мангану, у м. Чорнобиль – заліза загального, в районі с. Нові Петрівці – фенолів.

У Канівському водосховищі вміст розчиненого у воді кисню був у межах від 9,60 до 14,70 мгО2/дм3 (табл.2).

Вміст нафтопродуктів, сполук заліза загального, СПАР не перевищував рівня відповідних ГДК.

Середня концентрація легкоокисних органічних речовин (по БСК5) на рівні 1,2 ГДК зафіксована вище м. Ржищів, сполук азоту амонійного у межах 1,1 – 1,3 ГДК у нижньому створі м. Київ та у межах м. Українка.
Водосховище в усіх пунктах було забруднено азотом нітритним на рівні 1,0 – 2,1 ГДК, сполуками міді – 1,0 – 5,0 ГДК, цинку – 1,1 – 8,4 ГДК, мангану – 1,2 – 6,7 ГДК, хрому шестивалентного – 2,0 – 4,0 ГДК, фенолами – 1,0 – 3,0 ГДК.

Порівняно з ІV кварталом 2019 р. концентрації міді збільшились в усіх пунктах Канівського водосховища, сполук цинку та мангану в районі м. Українка та м. Ржищів, сполук азоту нітритного – в районі м. Ржищів, у верхньому створі та у межах м. Київ.

Поряд з цим у створах м. Київ зафіксовано покращення якості води через зменшення вмісту сполук цинку, мангану, заліза загального, в районі м. Українка – азоту нітритного та хрому шестивалентного.

Таблиця 1. Стан забруднення річок окремими хімічними речовинами у ІV кваpталі 2020 p. за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

з/п

Річка,

пункт

Створ

Розчи­нений кисень, мг/дм3* БСК5

в крат.

ГДК

Середній вміст забруднювальних речовин в кратності ГДК

Азот амоній-    ний Азот нітрит­ний Фе­но­ли Нафто­продук­ти СПАР

Мідь

Цинк Ман­ган За-лізо заг. Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Тетерів, Іванків 1 км нижче селища 12,3 0,5 0,8 2,5 2,0 0,2 0,1 3,0
2. Ірпінь, Гостомель 0,6 км вище селища 12,8 1,3 1,8 3,8 1,0 0,2 0,2 0,2 1,4 5,6 0,8 1,0
3. Унава, Фастів 1 км вище міста 8,22 0,8 2,3 1,9 1,0 0,2 0,1 1,0 1,7 4,4 0,3 6,0
1 км нижче міста 7,94 0,8 2,2 1,0 1,0 0,2 0,1 2,0 1,7 1,6 0,4 5,0
4. Десна, Літки 0,5 км нижче села 13,73 0,4 1,2 1,2 1,0 0,1 0,1 1,0 1,2 3,5 1,0 3,0
5. Трубіж, Баришівка 1 км вище селища 6,72 1,1 9,6 4,2 1,0 0,4 0,1 2,0
0,9 км нижче селища 6,40 0,7 9,7 4,0 1,0 0,1 0,2 2,0
6. Трубіж, Переяслав 0,5 км вище міста 6,40 0,6 2,7 0,5 1,0 0,1 0,1 1,0
1 км нижче міста 6,40 0,5 3,1 1,7 1,0 0,1 0,1 3,0
7. Недра,

Березань

1 км нижче міста 10,6 0,4 1,1 1,7 1,0 0,0 0,1 4,0
3,08. Рось,

Біла Церква

9 км вище міста 7,82 1,2 2,8 1,3 1,0 0,1 0,1 1,0 3,3 1,9 0,6 3,0
1 км вище міста 8,32 0,9 2,2 2,4 1,0 0,1 0,1 0,0 1,7 1,8 0,3 6,0
3 км нижче міста 8,34 1,2 4,1 4,2 2,0 0,1 1,0 1,0 2,8 1,9 0,6 6,0
9. Рось,

Богуслав

1 км вище міста 12,8 0,5 1,2 1,8 2,0 0,3 0,2 7,0
0,5 км нижче міста 13,9 0,8 1,0 1,6 1,0 0,2 0,2 7,0

* Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.
“-“ – програмою не передбачено визначення даного інгредієнту.

Таблиця 2. Стан забруднення Київського і Канівського водосховищ окремими хімічними речовинами у ІV кварталі 2020 року за даними мережі спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

 

№№ з/п

 

 

 

Водосховище, пункт

 

 

 

Створ

 

 

 

Верти-каль*

 

 

Го-ри-зонт**

 

Розчи-нений кисе-нь,***

мг/дм3

 

БСК5

в крат.

ГДК

 

Середній вміст  забруднювальних речовин в кратності ГДК
Азот амо-нійний Азот нітрит-ний Фено-ли Нафто про-дукти СПАР Мідь Цинк Ман ган Залізо

зага­льне

Хром (6+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Київське, Чорнобиль 1 км

вище

міста

0,5 1 13,45 1,0 1,3 1,1 1,0 0,2 0,1 1,0 2,5 1,6 1,1 4,0
2 13,15 0,8 1,5 1,0 1,0 0,3 0,1 2,0 3,3 4,0 1,1 4,0
0,9 1 14,10 0,8 1,4 0,9 1,0 0,2 0,1 3,0 3,9 5,0 1,2 3,0
1 км нижче міста 0,5 1 13,45 0,7 1,3 0,8 1,0 0,2 0,1 2,0 2,4 1,4 0,8 3,0
2 13,15 0,7 1,3 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0 6,6 2,1 1,4 3,0
0,9 1 12,45 0,8 1,4 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0 3,0 3,2 1,3 3,0
3,5 км нижче міста 0,5 1 12,65 0,7 1,3 0,9 1,0 0,3 0,1 2,0 1,9 2,5 1,3 3,0
2 14,70 0,8 1,3 0,8 1,0 0,3 0,1 2,0 2,5 1,9 1,2 4,0
0,9 1 11,70 0,8 1,5 0,9 1,0 0,3 0,1 2,0 1,6 1,8 1,3 4,0
2. Київське, Страхолісся у межах села 0,1 1 10,24 0,6 1,2 0,8 1,0 0,2 0,1 2,0 1,8 2,1 0,5 4,0
0,5 1 13,10 0,7 1,5 0,8 1,0 0,2 0,1 2,0 8,6 1,9 0,8 4,0
2 12,65 0,7 1,1 0,9 1,0 0,2 0,1 1,0 7,4 1,6 0,7 4,0
0,9 1 12,65 0,8 1,1 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0 9,6 2,1 1,3 4,0
3. Київське,

Нові Петрівці

0,5 км

нижче села

0,5 1 12,20 0,6 0,9 0,7 2,0 0,2 0,1 1,0 2,9 2,6 0,6 4,0
2 11,20 0,6 1,0 0,6 2,0 0,0 0,1 1,0 5,7 3,2 0,6 5,0
0,9 1 12,00 0,8 1,0 0,6 2,0 0,2 0,1 1,0 1,7 4,3 0,5 5,0
4. Канівське,

Київ

1,5 км вище

міста

0,1 1 10,60 0,8 0,9 0,8 2,0 0,4 0,2 4,0 1,8 6,7 0,6 2,0
2 9,92 0,7 0,8 0,9 2,0 0,2 0,2 3,0 2,3 6,4 0,5 2,0
0,5 1 9,60 0,4 0,7 1,0 1,0 0,2 0,2 5,0 1,2 6,2 0,6 2,0
2 10,60 0,4 0,8 1,0 1,0 0,2 0,2 3,0 1,1 4,0 0,6 2,0
0,9 1 12,57 0,5 0,9 0,6 1,0 0,1 0,1 3,0 1,3 2,8 0,5 4,0
2 11,80 0,5 0,8 0,9 1,0 0,2 0,2 2,0 1,8 4,3 0,7 3,0

Продовження таблиці 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4. Канівське, Київ у межах міста 0,1 1 13,33 0,7 0,8 0,5 1,0 0,1 0,1 2,0 1,5 3,8 0,4 3,0
2 10,9 0,8 0,7 0,6 2,0 0,4 0,3 4,0 1,6 1,2 0,5 2,0
0,5 1 9,60 0,4 0,6 0,7 1,0 0,2 0,3 3,0 1,9 1,8 0,6 2,0
2 9,92 0,5 0,9 0,9 2,0 0,2 0,3 2,0 1,8 1,7 0,5 3,0
0,9 1 13,43 0,6 0,8 0,7 1,0 0,1 0,1 2,0 2,4 4,6 0,4 4,0
2 9,92 0,4 0,7 1,0 2,0 0,2 0,3 4,0 1,4 2,8 0,5 2,0
6 км

нижче міста

0,1 1 12,57 0,7 1,3 1,7 2,0 0,3 0,2 2,0 2,2 3,1 0,7 4,0
2 9,60 0,9 0,6 0,6 2,0 0,4 0,4 1,0 1,3 1,7 0,3 3,0
0,5 1 10,90 0,8 1,1 2,1 2,0 0,4 0,4 3,0 2,7 1,8 0,5 3,0
2 10,20 0,7 1,1 2,0 3,0 0,4 0,5 0,0 1,9 2,8 0,4 4,0
0,9 1 12,30 0,6 0,8 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 1,5 3,2 0,8 3,0
2 11,20 0,8 0,8 1,4 3,0 0,4 0,5 0,0 1,3 1,7 0,3 3,0
5. Канівське,

Українка

у межах

міста

0,9 1 11,20 0,5 1,1 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0 4,2 4,4 0,3 2,0
2 12,20 0,7 0,6 1,0 1,0 0,2 0,1 4,0 8,4 2,8 0,6 2,0
4 км ниж-че міста 0,9 1 12,50 0,7 0,8 1,0 1,0 0,2 0,1 2,0 4,7 2,2 0,4 2,0
2 12,80 0,5 0,9 1,2 1,0 0,2 0,1 2,0 5,9 4,2 0,5 2,0
6. Канівське, Ржищів 1 км вище міста 0,9 1 14,7 1,2 0,8 1,3 1,0 0,0 0,0 2,0 3,2 2,3 0,4 2,0
2 13,8 0,8 0,6 1,3 1,0 0,2 0,1 2,0 7,0 2,9 0,4 3,0
у межах міста 0,9 1 13,1 0,5 0,8 1,2 1,0 0,0 0,0 2,0 4,3 2,5 0,4 4,0
2 12,5 0,8 0,7 0,9 1,0 0,2 0,1 2,0 6,8 2,0 0,5 4,0

* Вертикаль: 0,1 – лівий берег; 0,5 – на середині водосховища; 0,9 – правий берег
** Горизонт: 1 – поверхневий; 2- придонний.
*** Розчинений кисень в пробі води не повинен бути менш 4,0 мгО2/дм3 у будь-який період року.

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Коментарі