Міський голова

Обухівський міський голова
Левченко Олександр Миколайович

Контакти

Телефон:
(04572) 5-02-46
E-mail:

Прізвище, власне ім’я та по батькові: Левченко Олександр Миколайович.
Число, місяць, рік народження: 20 жовтня 1956 року.
Місце народження: с. Красне – 1, Обухівського району Київської області.
Громадянство: України.
Відомості про освіту: вища освіта.
Відомості про навчання:
закінчив Київський політехнічний інститут, отримавши кваліфікацію інженера-електрика.
Досвід роботи:
В 1974 році працював слюсарем Обухівського районного об’єднання «Сільгосптехніка». З листопада 1974 року по листопад 1976 року служив в лавах Радянської Армії. Після закінчення служби став студентом Київського політехнічного інституту здобувши вищу освіту за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», присвоєна кваліфікація «інженер-електрик».
3 вересня 1980 по липень 1984 року працював в Обухівському райкомі ЛКСМ на посаді завідуючого відділом комсомольських організацій.
З серпня 1984 року працював на Обухівському заводі вентиляційних виробів та конструкцій на посадах інженера, старший інженер, начальник цеху.
З січня 1987 року по квітень 1991 року працював головним інженером даного заводу.
В квітні призначений директором даного заводу.
З травня 1994 року зборами акціонерів обрався головою Правління ЗАТ «Обухівський вентиляційний завод». В зв’язку з перетворенням закритого акціонерного товариства в товариство з обмеженою відповідальністю, а в 2010 році був призначений генеральним директором ТОВ «Обухівський вентиляційний завод».
За вагомий внесок у розвиток економіки країни та за досягнення значних успіхів у виробництві в 2003 році нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. В 2009 році присвоєно звання «Почесний громадянин міста Обухова».
В жовтні 2010 року обраний депутатом Київської обласної ради. З 2004 року обраний головою правління Обухівської організації роботодавців.
2012 року обраний мером міста Обухів.
Посада: Обухівський міський голова.
Місце роботи: Обухівська міська рада Київської області.
Партійність: безпартійний.
Відомості про наявність чи відсутність судимості: судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення не маю.
Склад сім’ї: одружений, маю двох дочок.
Адреса місця проживання: місто Обухів, Київська область.

Міський голова

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (далі – Закон):

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення територіальною міською виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень, передбачених ст. 42 цього Закону.

Міський голова:

Забезпечує здійснення у межах наданих Законом повноважень міської ради та її виконавчого комітету на території Обухівської міської територіальної громади (далі – територіальна громада), додержання Конституції України, законів України, виконавчих актів Президента України та вищих органів законодавчої та виконавчої влади.

Очолює міську раду, її виконавчий комітет, органи виконавчої влади та координує в межах, визначених Законом, їх діяльність.

Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост громад та кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого комітету міської ради, інших виконавчих органів міської ради.

Здійснює керівництво міською радою та її виконавчим комітетом, старостами громад.

Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на її пленарних засіданнях.

Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, бюджету територіальної громади та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет територіальної громади та звіти про їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників управлінь, відділів, служб виконавчого комітету, працівників виконавчого комітету, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства України.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, рішень міської ради та її виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним рішенням міської ради.

Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до компетенції міської ради, подає їх на розгляд та затвердження міською радою.

Веде особистий прийом громадян та забезпечує на території громади додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань установами, підприємствами, організаціями територіальної громади незалежно від їх форми власності.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчого комітету.

Видає розпорядження з питань ради та виконавчого комітету у межах своїх повноважень.

Визначає основні напрями здійснення у територіальній громаді державної кадрової політики.

Взаємодіє з осередками політичних партій та громадських організацій, релігійних конфесій, аналізує та узагальнює їх позиції з найважливіших питань суспільного життя територіальної громади, сприяє їх консолідації в проведенні соціально-економічної реформи та побудови демократичної правової держави.

Очолює цивільну оборону територіальної громади та спрямовує мобілізаційну роботу в територіальній громаді.

Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень, є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним виконавчому комітету міської ради.

Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради звітується перед міською радою про роботу виконавчого комітету міської ради у будь-який визначений ними термін.

Міський голова координує та контролює діяльність всіх підрозділів міської ради та її виконавчого комітету щодо виконання покладених на них завдань.

Керує роботою по формуванню кадрового резерву керівників виконавчих органів міської ради, підприємств комунальної власності територіальної громади.

Сприяє відповідно до законодавства реалізації повноважень виконавчого комітету у сфері соціально-економічного розвитку, забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку територіальної громади, здійснення державної економічної політики, дотримання податкового законодавства, сприяння розвитку малого бізнесу і підприємництва, промисловості, торгівлі, побутового обслуговування, громадського харчування, виробництва товарів народного споживання, приватизації та оренди комунального майна, наповнення державного та місцевого бюджетів.

Здійснює контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

Керує роботою та контролює діяльність:
фінансового управління;
відділу фінансово-господарського забезпечення;
юридичного відділу;
відділу оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту;
відділ житлово-комунального господарства та транспорту.

Координує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з управліннями, відділами, установами, підприємствами та організаціями:
– Обухівським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області;
– Обухівським районним судом;
– Обухівським міжрайонним відділом СБУ в м. Києві та Київській області;
– Вiддiлом обслуговування громадян № 13 (сервiсний центр) управління обслуговування громадян Головного управлiння Пенсiйного фонду України у Київськiй областi;
– Управлінням державної казначейської служби в Обухівському районі Київської області;
– Обухівським районним військовим комісаріатом;
– Обухівським районним управлінням поліції ГУ НП в Київській області;
– Обухівською державною нотаріальною конторою;
– Обухівським районним управлінням ДСНС України в Київській області;
– Обухівською міськрайонною філією Київського обласного центру зайнятості;
– Обухівським управлінням Головного управління ДПС у Київській області;
– Територіальним сервісним центром МВС 3244 м. Обухів;
– Комунальними підприємствами Обухівської міської ради.

Керує роботою консультативних, дорадчих органів відповідно до розпорядчих документів.

перша, третя середа щомісяця з 09.00-12.00
Адреса: м.Обухів, вулиця Київська, 10 (кабінет № 2)