Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

В зв’язу з підвищенням цін та тарифів на житлово-комунальні послуги постановою КМУ від 28.02.2015 №106 внесені зміни до Порядку призначення житлової субсидії

Призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів – заяви та декларації (скасовується необхідність надання довідок про доходи, у тому числі й працюючих осіб).

При цьому запроваджуються спрощені форми заяви та декларації про доходи і витрати осіб для звернення за субсидією.

Зміни до Порядку призначення житлових субсидій

Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником.

При цьому перевірка достовірності даних здійснюватиметься органами соціального захисту вже після призначення субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, установ та організацій.

Кожне домогосподарство одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає спрощені форми бланків заяв та декларацій для звернення за призначенням субсидії.

Підприємства, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення мають забезпечити виготовлення бланків Заяви та Декларації і доставку їх до споживачів разом з рахунками на оплату послуг.

Скасовуються всі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій крім здійснення разової дорого вартісної покупки на суму понад 50,0 тис. грн.;
– наявність у власності двох житлових приміщень;
– наявність у власності двох автомобілів;
– наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні;
– здача в найм житлового приміщення;
– здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у т.ч. оплата медичних послуг та навчання ) на суму понад 10 прожиткових мінімумів = 12180,0 грн.

Запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше.

Встановлюється автоматичний принцип надання субсидій на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соцзахисту для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін.).

Також, надається право на оформлення субсидій особам, які не зареєстровані у житловому приміщенні, але орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла.

1. Кому призначається субсидія

Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особовий рахунок на оплату житлово – комунальних послуг.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово – комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, що не перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

2. Куди і як подають документи

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Документи про призначення субсидії можуть бути надіслані до управління поштою.

Перелік документів для призначення субсидії

– Заява

 Декларація про доходи

Всі інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соцзахисту будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду.
При цьому, забороняється вимагати від заявників інші документи, ніж передбачені Положенням про призначення житлових субсидій.

Субсидія на оплату ЖКП призначається на 12 місяців з місяця зверненням за її призначенням.

Для призначення житлової субсидії застосовуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків.

Після закінчення терміну отримання субсидії органи соц. захисту населення здійснюватимуть розрахунок субсидії на наступний період автоматично.

Для цього вони збиратимуть необхідну інформацію без звернення громадянина і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення (не призначення субсидії цим господарствам та письмово інформують про прийняте рішення громадян, які зверталися.

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, зміни у переліку отримуваних ЖКП, умов їх надання, про купівлю товарів або послуг) заявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соц. захисту.

Якщо подані неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

Зміни до порядку призначення житлових субсидій набувають чинності і будуть застосовуватись при наданні субсидій з 1 травня 2015 року.