Конкурс на заміщення вакантних посад

187

Відповідно до розпорядження Обухівського міського голови від 15.06.2021 року № 302 виконавчий комітет Обухівської міської ради Київської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника юридичного відділу виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області.

Вимоги до посади:
– вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
– вільне володіння державною мовою;
– стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посадах не менше трьох років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше п’яти років;
– знання законодавства України (Конституцію України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування»;
– володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію документа, який посвідчує особу;
5) копію військового квитка (для військовозобов`язаних);
6) довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
7) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
8) Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, у порядку визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

За довідками звертатися: м. Обухів, вул. Київська, 10; відділ організаційно – кадрової роботи виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області; телефон:
5-02-65.

Начальник відділу
організаційно – кадрової роботи                                                                  Л.М. Акусок

 

Перелік питань для підготовки до конкурсу на посаду
начальника юридичного відділу Виконавчого комітету
Обухівської міської ради Київської області

1. Порядок звернення до суду. Представництво у судовому процесі.
2. Поняття та види договору. Укладання, зміна і розірвання договорів.
3. Об’єкти оренди. Визначення вартості об’єкта оренди відповідно до Закону України «Про оренду державного та коммунального майна».
4. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин.
5. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок.
6. Склад земель водного фонду. Право на землі водного фонду.
7. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів.
8. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу.
9. Підстава для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу.
10. Порядок ліквідації юридичної особи.
11. Командитне товариство.
12. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.
13. Поняття особистого немайнового права. Види особистих немайнових прав.
14. Самочинне будівництво.
15. Встановлення сервітуту та його зміст.
16. Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
17. Об’єкт довірчої власності. Виникнення довірчої власності.
18. Припинення довірчої власності.
19. Лізинг.
20. Основні напрямки економічної політики держави.
21. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності.
22. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
23. Відносини суб’єктів господарювання з органами місцевого самоврядування.
24. Поняття суб’єкта господарювання.
25. Поняття державного унітарного підприємства.
26. Поняття казенне підприємство.
27. Поняття регуляторного акту та процедура його прийняття.
28. Відумерлість спадщини.
29. Участь органу опіки та піклування у захист і сімейних прав та інтересів.
30. Діти, над якими установлюється опіка, піклування. Особа, яка може бути опікуном , піклувальником дитини.

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи
Виконавчого комітету Обухівської міської ради
Київської області Лариса АКУСОК

Коментарі