ЗУПИНКА ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ З ТИМЧАСОВИМИ СПОРУДАМИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

119

Виконавчий комітет Обухівської міської ради оголошує конкурс по залученню інвестора щодо реалізації Інвестиційного проекту: «Встановлення зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм за адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16, зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району».

Основна мета конкурсу створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста Обухова, поліпшення умов обслуговування мешканців Обухова в сфері громадського транспорту .

Умови проведення інвестиційного конкурсу щодо реалізації Інвестиційного проєкту: «Встановлення зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм за адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16, зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району».

1. Характеристика об’єкту інвестування.

1 Об’єкт інвестування «Встановлення  зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм за  адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16,  зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району»
Площа земельної ділянки Орієнтована площа земельної ділянки – 0,015 га;

 

Площа забудови земельної ділянки з зупинкою громадського транспорту Орієнтовно – 50 м2.
Загальна площа зупинки громадського транспорту Визначити проєктом
Загальна площа благоустрою Орієнтовно – 50 м2.
2 Орієнтовна вартість інвестиційного проєкту всього  
3 Умови користування земельною ділянкою Оформлений на конкурсних засадах договір сервітуту земельної ділянки на 5 років для встановлення тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності
4 Термін реалізації проєкту 1 рік

 

2. Умови реалізації Інвестиційного проекту

Реалізація проєкту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів, пов’язаних з розбудовою території під встановлення зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм .

Перший етап:

Розроблення на пайових засадах за рахунок коштів інвестора (-ів):
– розроблення ескізного проєкту під встановлення зупинки громадського
транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм за адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16, зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району;
– врахування результатів інвестиційного конкурсу під час вирішення питання про погодження переможцеві місця розташування земельної ділянки комунальної власності під встановлення зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм;
– погодження місця розташування об’єкту.

Другий етап:
– розроблення та затвердження паспорту прив’язки тимчасової
споруди для ведення підприємницької діяльності у відповідності до вимог Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Третій етап:
– встановлення зупинки громадського транспорту з тимчасовими спорудами, повідомлення про виконання вимог паспорту прив’язки тимчасової споруди;
– термін реалізації інвестиційного проєкту: «Встановлення зупинки
громадського транспорту з тимчасовими спорудами для ведення підприємницької діяльності, з відповідним благоустроєм за адресою: м. Обухів, вулиця Київська, 16, зупинка громадського транспорту в напрямку Києва, поруч з районним Судом Обухівського району» складає 1 рік.
Зазначені позиції можуть бути протрактовані інвестором (інвесторами) на розсуд запропонованої ним (ними) пропозиції.

3.Основні умови конкурсу
3.1 Конкурс проводиться відповідно до вимог, визначених Положенням про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Обухівської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Обухівської міської ради від 28.01. 2021 № 113-4-VIІI.
3.2 Учасниками конкурсу можуть бути фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності або група фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та юридичні особи.
3.3 Фінансування усіх витрат, пов’язаних з проєктуванням, встановленням, також його благоустроєм відбувається за рахунок інвестора (інвесторів).
3.4 Відповідно до п. 6.2.22 розділу 6.2. Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Обухівської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Обухівської міської ради від 28.01.2021 № 113-4-VIІI., фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності або юридичні особи подають заяви на участь в інвестиційному конкурсі та додаткові документи, а саме:

Заява на участь в інвестиційному конкурсі (подається у трьох примірниках).

Заява на участь в інвестиційному конкурсі, повинна зокрема містити:
Для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності Для юридичних осіб
Дата заповнення заяви
Назва об’єкта інвестування згідно з даними оголошення про конкурс
Прізвище, ім’я, по батькові, інші паспортні дані Повна назва заявника відповідно до Статуту, прізвище, ім’я по батькові керівника
Місце реєстрації та фактична адреса із зазначенням номерів телефону, факсу дані про інші засоби зв’язку Юридична адреса, номери телефонів, факсу, дані про інші засоби зв’язку
Ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків Дата, місце і орган реєстрації
Номери розрахункових рахунків  у банківських установах Номери розрахункових рахунків  у банківських установах
  Загальні відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасників конкурсу, та які мають право підписувати юридичні документи (доручення)
Підпис заявника Підпис уповноваженої особи і головного бухгалтера (завірений його печаткою при її наявності)
Примітка: Всі дії фізичної особи, пов’язані з заповненням заяви на участь в аукціоні, конкурсі виконують безпосередньо заявник або його представник.

 

Примітка: Всі дії щодо представлення заяви юридичної особи на участь у конкурсі виконує уповноважена особа заявника – юридичної особи. При поданні заяви уповноважена особа заявника – юридичної особи пред’являє паспорт та документ, що посвідчує її повноваження.

 

До заяви на участь у конкурсі додаються, завірені належним чином копії документів:

Для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності:
1. Копія паспорту, що посвідчує особу учасника інвестиційного конкурсу.
2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі платників податків та обов’язкових платежів.
3. Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.
4. Документ, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску участі у конкурсі. Визначену суму реєстраційного внеску можна дізнатися у комісії.
5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
6. Дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проєктів.
7. Згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі.
8. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу (надається в окремому запечатаному конверті з надписом «Пропозиція учасника»).

Для юридичних осіб:
1. Нотаріально посвідчені копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Засвідчені у встановленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів.
2. Дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності.
3. Баланс підприємства – для резидентів.
4. Звіт про фінансові результати – для резидентів.
5. Звіт про рух грошових коштів – для резидентів (якщо підприємство відноситься до розряду великих підприємств).
6. Звіт про власний капітал – для резидентів (якщо підприємство відноситься до розряду великих підприємств).
7. Довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом.
8. Документ, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску участі у конкурсі. Визначену суму реєстраційного внеску можна дізнатися у комісії.
9. Дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проєктів.
10. Згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі.
11. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу (надається в окремому запечатаному конверті з надписом «Пропозиція учасника»).

Примітка: Усі документи повинні бути відповідно оформлені і заповнені. Підчищення і виправлення не допускаються. Невідповідність документів пред’явленим вимогам тягне визнання їх недійсними і є підставою для відхилення претендента від участі у конкурсі.
Подання фізичною або юридичною особою конкурсних пропозицій у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою в окремому запечатаному конверті.

Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право зняти свою пропозицію з розгляду.

Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після затвердження результатів конкурсу направляє переможцю запрошення на переговори для узгодження умов інвестиційного договору та кінцевого варіанта інвестиційного договору.

Якщо протягом тридцяти днів з моменту отримання запрошення переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу організатор конкурсу протягом п’яти календарних днів готує відповідний проект рішення виконавчого комітету про скасування результатів інвестиційного конкурсу та оголошує новий конкурс.

Підписання інвестиційного договору між виконавчим комітетом Обухівської міської ради та переможцем конкурсу здійснюється протягом трьох робочих днів після узгодження остаточного варіанта інвестиційного договору. У випадку, коли переможець конкурсу має бажання виступити замовником та інвестором, він повинен попередити про це організатора конкурсу, зазначивши про це в своїй пропозиції. Інвестиційний договір погоджує начальник Управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, начальник юридичного відділу та начальник відділу розвитку інфраструктури, містобудування та архітектури виконавчого комітету.

Інвестиційний договір вважається укладеним з дня підписання сторонами тексту договору і його реєстрації в Управлінні економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради.

У процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, передбачити компенсаційні заходи по відшкодуванню вартості об’єктів тощо, за винятком умов, що визначені в результаті проведення інвестиційного конкурсу.

Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір з інвестором у встановленому законом порядку, якщо інвестор порушує умови інвестиційного договору, зокрема порушує встановлені договором обсяги та строки фінансування, не виконує або виконує неналежним чином будь-які інші інвестиційні обов’язки

4. Основні критерії визначення переможця

Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого Комісія приймає рішення про переможця конкурсу та подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про проведення конкурсу, або за рішенням Комісії проводиться другий етап конкурсу, якщо брав участь в конкурсі один учасник.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності, відповідно до умов конкурсу, виконав усі необхідні умови конкурсу та запропонував найкращі пропозиції, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;
– найкращі пропозиції, спрямовані на створення сучасної зупинки громадського транспорту з відповідним переліком громадських закладів, з метою надання послуг населенню, у тому числі громадських туалетів;
– найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об’єкта інвестиції;
– найкращі умови використання об’єкта інвестиції;
– інші критерії, які є важливими на думку більшості членів конкурсної Комісії.

Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності, відповідно до умов конкурсу, виконав усі необхідні умови конкурсу та запропонував найкращі пропозиції, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

5. Подання заявки та конкурсної пропозиції:

Місце подання заявки: (організатор інвестиційного конкурсу) управління економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради, 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Малишка, 6, тел: (04572) 5-02-22)
Термі подачі: з 31.05.2021 року в місячний термін.

6. Розкриття конкурсних пропозицій:
Місце: виконавчий комітет Обухівської міської ради, 08700, Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, 10
Дата: 02 липня 2021 року.

7. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Цельори В.В. за адресою: місто Обухів, вулиця Київська, 10, каб. №8, 08700, Київська область, тел: (04572) 5-02-64 та в управлінні економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради за адресою: місто Обухів, вулиця Малишка, 6, 08700, Київська область, тел: (04572) 5-02-22.

Коментарі