Від’ємне значення ПДВ, сформоване у декларації, можна спрямувати на зменшення податкового боргу, що виник за попередні звітні періоди

13

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що у разі наявності у платника податку на дату подання ним податкової звітності з ПДВ податкового боргу з цього податку, такий платник має право зарахувати суму від’ємного значення ПДВ, сформовану за результатами такої податкової звітності, у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди та обліковувався в інтегрованій картці платника станом на перше число місяця, в якому було подано таку декларацію, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 Податкового кодексу України, такого платника на момент отримання контролюючим органом податкової декларації.

Сума від’ємного значення, яка зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, в частині, що не перевищує реєстраційної суми на момент подання податкової декларації, відображається у рядку 20.1 податкової декларації з ПДВ.

Облік платежів ведеться податковими органами в інтегрованій картці платника окремими обліковими операціями у хронологічному порядку. Кожна операція фіксується в окремому рядку із зазначенням виду операції та дати її проведення.

Під час погашення суми податкового боргу (його частини) кошти, які сплачує такий платник, у першу чергу зараховуються у рахунок податкового зобов’язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, які сплачує такий платник, у наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу – у рахунок пені згідно з черговістю їх виникнення.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі