Якщо бухгалтерський облік підприємства ведеться аудиторською фірмою, то у заяві за ф. № 1-ОПП вказуються дані про керівника підприємства

59

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники податків – юридичні особи та їх відокремлені підрозділи зобов’язані подати контролюючому органу відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, її відокремлених підрозділів, у 10-денний строк з дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання заяви у порядку, визначеному Міністерством фінансів України – таку норму передбачено п.66.4 ст.66 ПКУ.

Згідно Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, передбачено, що відомості про взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників подаються до контролюючих органів шляхом подання заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) за ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». При цьому заповнюються розділи 1, 2, 4 та 10 заяви за ф. № 1-ОПП.

Заяву ф. № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» платники можуть подати засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів. Для ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно, з дотриманням вимог Закону № 996-XIV, обирає форми його організації, зокрема, суб’єктом підприємницької діяльності, самозайнятою особою, що провадять діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності – част.3-4 ст. 8 розд. ІІІ Закону України № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 996-XIV).

Однією з форм ведення бухгалтерського обліку є введення до штату посади бухгалтера, іншою формою є ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах.

У розділі 10 заяви за ф. 1-ОПП має зазначатись інформація саме про таку особу та її прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для ФО, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), дата призначення на посаду та номера телефону, факсу.

Якщо на підприємстві таку особу не призначено, то лише керівник несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку підприємства.

Отже, якщо бухгалтерський облік на підприємстві ведеться аудиторською фірмою на договірних засадах із керівником, то у розд. 10 заяви за ф. № 1-ОПП вказуються дані про керівника підприємства.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі