Підтверджуючим документом застосування спрощеної системи оподаткування є витяг з Реєстру платників єдиного податку

16

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника єдиного податку І-ІУ групи (ФОП) та оподатковані єдиним податком згідно з нормами ПКУ.

Реєстрація суб’єктів господарювання платниками єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників єдиного податку, який веде ДПС України.

У Реєстрі міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку, зокрема відомості про ФОП – платника єдиного податку:

– прізвище, ім’я, по батькові;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для ФО, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
– податкова адреса СГ;
– місце провадження господарської діяльності;
– ставка єдиного податку та група платника податку;
– дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
– дата реєстрації; види господарської діяльності.

Зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно у контролюючому органі за місцем податкової адреси отримати (у тому числі в електронному вигляді) витяг з Реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу для зареєстрованих платників єдиного податку не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту, а для СГ, які подали заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування, – двох робочих днів з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та форма витягу затверджені наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2019 № 308.

Витяг вручається особисто платнику податків (його представнику) в контролюючому органі за його податковою адресою.

Отже, документом, що підтверджує факт перебування ФОП на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності та обрані ним види господарської діяльності, є витяг з реєстру платників єдиного податку, копія якого за необхідності надається юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, з якими платник єдиного податку має господарські відносини.

ГУ ДПС у Київській області

Коментарі