Чайковська Тетяна Михайлівна

199

Радник міського голови
Чайковська Тетяна Михайлівна

Контакти

Телефон:
(04572) 
E-mail:

Радник міського голови

Здійснення аналітичного забезпечення діяльності міського голови при вирішенні ним завдань, що покладені на міську раду.

Здійснення аналізу стану справ за напрямами роботи міської ради, розробка проектів рішень, вибір засобів обґрунтування цих рішень, оцінка наслідків їх запровадження, розробка завдань, програм, методів і методик підготовки та реалізації управлінських рішень.

Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності роботи міського голови.

Участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій; участь в організації та підготовці пленарних засідань міської ради.

Виконання дорадчої роботи.

Підготовка для міського голови необхідних інформаційно-аналітичних записок, оглядів, звітів, проектів доповідей, доповідних записок, промов тощо.

Підтримка робочих контактів з підрозділами органів державної влади, виконавчого комітету Обухівської міської ради, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення.

Надання методичної допомоги працівникам апарату міської ради, органам самоорганізації населення та проведення консультацій з основних питань функціонування та розвитку сфери управління міської ради та інших органів місцевого самоврядування.

Забезпечення розвитку інформаційних зв’язків апарату міської ради з виконавчим комітетом міської ради, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями, органами самоорганізації населення, провідними вченими, державними та політичними діячами, населенням з метою вчасного та якісного виконання посадових обов’язків.

Здійснення роботи з документами, що надходять на ім’я міського голови та виходять за його підписом.

Підготовка спільно із працівниками апарату міської ради проектів поточних та перспективних планів роботи, а також пропозицій щодо виконання доручень.

Редагування документів, що виходять за підписом міського голови.

Підготовка проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, матеріалів для розгляду на сесіях ради, нарадах, семінарах.

Супроводження міського голови під час робочих поїздок, оформлення за їх результатами протокольних доручень, інформування міського голови про їх виконання.

Узагальнення матеріалів про стан виконання документів, розпоряджень, доручень міського голови.

Підготовка матеріалів, організація та проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів» та зустрічей за участю Обухівського міського голови, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

Вирішення організаційних питань, пов’язаних з участю міського голови в заходах, що проводяться міською радою, органами місцевого самоврядування , органами державної влади.

Здійснення моніторингу подій, що стосуються публічного оприлюднення роботи міської ради, її виконавчого комітету, структурних підрозділів виконавчого комітету, діяльності Обухівського міського голови.

Підготовка та організація випуску інформаційних матеріалів (статей, буклетів, спеціалізованих програм і видань) стосовно діяльності міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

Підготовка інтерв’ю, прямих ефірів, виступів міського голови у засобах масової інформації стосовно діяльності міського голови, міської ради та її виконавчого комітету.

Своєчасна підготовка прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про події та заходи, що стосуються сфери діяльності міського голови, міської ради та виконавчого комітету міської ради.

Виконання інших доручень міського голови.