Територіальний центр надання соціальних послуг Обухівської міської ради

334
Директор центру:
Короленко Зоя Анатоліївна

Контакти

Адреса відділу:
08700, м. Обухів, вул. Каштанова, 4
Телефон:
099 735 22 81
E-mail:

Розпорядок роботи:
Понеділок–Четвер
08:00 до 17:00
П’ятниця
08:00 до 15:45
Обідня перерва
12:00 до 12:45

Завдання центру:

– виявлення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визнані в такому порядку, затвердженому Міністерством охорони здров’я України;

– брати участь у здійсненні комплексних програм соціального обслуговування осіб з інвалідністю, одиноких та малозабезпечених громадян, осіб похилого віку та сприянню всебічного розвитку соціального обслуговування та надання соціальних послуг за місцем їх проживання;

– надання інформаційно-консультативної допомоги населенню міста з питань, що належать до компетенції відділення соціальної допомоги вдома.


Підрозділ підпорядкований заступнику міського голови

Директор центру – Короленко Зоя Анатоліївна

Відділення соціальної допомоги вдома
Завідувач відділенням – Сабурова Олена Володимирівна

Відділення денного перебування
Завідувач відділенням – Короленко Зоя Анатоліївна

Соціальні робітники відділення соціальної допомоги вдома управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

1. Григор’єва Галина Василівна
2. Басанець Людмила Петрівна
3. Комар Надія Василівна
4. Сабурова Олена Володимирівна
5. Кульбачна Людмила Володимирівна
6. Лопатюк Ірина Анатоліївна
7. Ложечник Олена Вікторівна
8. Олешко Валентина Павлівна
9. Погребнюк Любов Дмитрівна
10. Погоріла Катерина Василівна
11. Іщенко Алла Андріївна
12. Теліщук Любов Михайлівна

Фахівець із соціальної роботи відділення соціальної допомоги вдома Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради

  1. Андрєєва Лідія Михайлівна

З метою забезпечення якісного соціального обслуговування та надання соціальних послуг мешканцям Обухівської об’єднаної територіальної громади у місті Обухові працює Територіальний центр надання соціальних послуг, який складається з двох відділень.

Відділення соціальної допомоги вдома, яке обслуговує  одиноких та одиноко проживаючих осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та  осіб, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Відділення денного перебування, в рамках якого функціонує Університет третього віку, що створений для соціалізації людей старшого покоління, для залучення самотніх людей до цікавого життя. В Університеті працюють гуртки йоги та оздоровчих практик, рукоділля, хоровий, вивчення іноземних мов, комп»ютерної грамотності та інші клуби по інтересам.

Відділення соціальної допомоги вдома здійснює свою діяльність в межах затвердженого переліку соціальних послуг та умов їх надання, який ґрунтуються на принципах адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм.

Все це робиться для забезпечення високої якості надання соціальних послуг, гнучкості у виборі їх видів і форм, що в свою чергу стимулюватиме постійне вдосконалення системи якісних соціальних послуг та можливість швидкого реагування на потреби клієнтів.

Соціальні послуги спрямовані на підтримання життєдіяльності, соціальної активності та повноцінного життя непрацездатних одиноких громадян міста Обухів, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання.

Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

допомогу у веденні домашнього господарства – закупівлю та доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, дрібний ремонт одягу;

допомогу при пересуванні по квартирі;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами – виклик лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;

навчання навичкам самообслуговування;

обробіток присадибних ділянок для сільської місцевості (площа обробітку присадибних ділянок визначається окремо для кожного конкретного випадку, але не більше ніж 0,02 гектара);

допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

психологічну підтримку (бесіди, спілкування, мотивацію до активності, консультації психолога);

надання інформації з питань соціального захисту населення;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Відділення соціальної допомоги вдома здійснює безоплатне в обсягах, визначених державним стандартом, надання соціальної послуги догляду вдома:

Право на безоплатне обслуговування у відділенні мають:

громадян похилого віку, особам з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку.

інші громадяни похилого віку, інваліди, які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, особи з інвалідністю з дитинства, осіб похилого віку, особ з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Право на позачергове соціальне обслуговування відділенням соціальної допмоги вдома управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиі віднесені до 1, 2, 3 категорії.

Відділення соціальної допомоги вдома не здійснює соціального обслуговування громадян, які потребують цілодобового сторонього догляду.

Для отримання соціальних послуг громадяни подають письмову заяву до Територіального центру надання соціальних послуг Обухівської міської ради (м. Обухів, вул. Каштанова, буд. 4), яке в триденний строк після її надходження надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання/перебування громадянина для одержання медичного висновку про його здатність до самообслуговування та потребу в постійній сторонній допомозі (далі – медичний висновок), до відповідної установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, за місцем реєстрації громадянина для отримання довідки про склад сім’ї проживання/перебування або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і до територіального органу ДФС для отримання довідки про доходи громадянина (у разі потреби).

З метою встановлення наявності (відсутності) обтяжень речових прав на нерухоме майно громадян, які подали письмову заяву, а також наявності (відсутності) укладених такими громадянами договорів довічного утримання (догляду) посадова особа Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради в триденний строк після надходження відповідної письмової заяви отримує інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно шляхом безпосереднього доступу до нього відповідно до законодавства та долучає її до заяви громадянина.

У п’ятиденний строк після надходження запиту відповідні суб’єкти надають медичний висновок, довідку про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, довідку про доходи громадянина (у разі потреби) Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради, яке в одноденний строк після їх надходження приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг і надсилає такі документи відділення соціальної допомоги вдома разом із заявою громадянина та інформацією з Державного реєстру прав.

Після надходження зазначених документів відділення соціальної допомоги вдома протягом строку, визначеного у державних стандартах соціальних послуг, визначає індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, приймає рішення про необхідність надання соціальних послуг, про що видається відповідний наказ, та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

Управління та відділи