Обухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

240
Директор центру:
Мотасова Світлана Іванівна

Контакти

Адреса відділу:
08700, м. Обухів, вул. Малишка, 6
E-mail:

Розпорядок роботи:
Понеділок–Четвер
08:00 до 17:00
П’ятниця
08:00 до 15:45
Обідня перерва
12:00 до 12:45

Завдання центру:

– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

– виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; Читати детальніше


Положення про Обухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


Центр підпорядкований заступнику міського голови

Директор центру – Мотасова Світлана Іванівна
Фахівець із соціальної роботи – Кириленко Яна Олександрівна
Фахівець із соціальної роботи – Щербак Лідія Віталіївна
Фахівець із соціальної роботи – Бойко Лілія Миколаївна

Обухівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі-центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Основні функції Центру

1) здійснює заходи щодо:

• виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
• контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;
• соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;
• соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;
• інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

• соціального супроводу;
• консультування;
• соціальної профілактики.
За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:
• соціальної інтеграції та реінтеграції;
• соціальної адаптації;
• соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
• кризового та екстреного втручання;
• представництва інтересів;
• посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та органу, який його утворив;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

Категорії громадян, які можуть звертатись до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

До центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді може звернутись будь-яка родина, яка опинилась у кризовій ситуації та не в змозі самостійно її подолати. Серед основних категорій отримувачів послуг можна виділити:

• Постраждалі від торгівлі людьми.
• Постраждалі від жорстокого поводження та насильства.
• Внутрішньо переміщені сім’ї.
• Постраждалі від збройних конфліктів.
• Мешканці маріупольських селищ, які знаходяться на лінії зіткнення.
• Учасники антитерористичної операції та члени їх сімей.
• Батьки, які самостійно виховують дитину.
• Сім’ї, в яких існує ризик соціального сирітства,
• Матері, які виявили намір відмовитись від новонародженої дитини.
• Родини, в яких діти тимчасово за заявою батьків влаштовані до інтернатних закладів.
• Родини, в яких діти повернуті з інтернатного закладу.
• Дорослі та діти з інвалідністю.
• Умовно-засуджені неповнолітні.
• Засуджені, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі м. Маріуполь.
• Особи, звільнені з місць позбавлення волі.
• Сім’ї з дітьми, в яких існує проблема залежності.
• Люди, що живуть з ВІЛ/СНІДом.
• Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
• Малозабезпечені сім’ї, які не можуть самостійно задовольнити власні потреби.
• Інші сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах.

Соціальні послуги, які можна отримати в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

• Консультування населення з соціальних питань.
• Надання психологічної підтримки.
• Юридичне консультування.
• Надання соціальних послуг сім’ям відповідно до виявлених потреб.
• Соціальний супровід сімей та осіб, які перебувають у кризовій ситуації.
• Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.
• Представництво інтересів сімей та осіб, які перебувають у кризовій ситуації.
• Організація дозвілля дітей.
• Проведення груп взаємодопомоги.
• Послуги з медіації.
• Вторинна та третинна соціальна профілактика.

Види соціальних послуг

(згідно Закону України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»):

інформаційні послуги – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації; розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги),

юридичні послуги – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та інтересів особи, інша правова допомога тощо);

соціально-побутові послуги – спільно з іншими органами держаної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями сприяють у забезпеченні продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, здійснення соціально-побутового патронажу, соціально-побутової адаптації, тощо;

психологічні послуги (у разі наявності психолога/залучений психолог) – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад;

соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, заінтересованих осіб;

соціально-медичні послуги – перенаправлення до медичних закладів;

соціально-економічні послуги – сприяють у наданні матеріальної та гуманітарної допомоги;

сприяння в працевлаштуванні – перенаправлення до центру зайнятості.

Перелік соціальних послуг, що надаються постраждалим особам від домашнього насилля та насилля за ознакою статі фахівцями із соціальної роботи Обухівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг (стаття 28 Закону України “Про соціальні послуги” ), а саме:

– соціальні послуги з інформування,
– консультування,
– сприяння в наданні притулку,
– представництва інтересів,
– соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

Управління та відділи