Обухівська міська рада

 Меню
CLOSE

ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ (СЛУХАНЬ) ПРО РОЗРОБКУ «ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ С. ТАЦЕНКИ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Share on facebook
Share on telegram
Share on google
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print

30.11.2019                                                                                                 с. Таценки

Всього присутні 13 осіб.
Громадські слухання (обговорення) розпочалися о 12:10 годині в приміщенні сільського клубу за адресою: вул. Лісна буд.80, село Таценки Обухівська міська рада Київської області
Для участі в громадських слуханнях (обговореннях) зареєструвалося 13 осіб.

Заслухали:
Цельору В.В. запропонував наступний порядок денний та регламент:
1. Обрання голови слухань – Цельору В.В.

Результати голосування
За – 12
Проти – 0
Утримались – 0
Не голосували- 1

2. Обрання секретаря слухань – Божко С.В.

Результати голосування
За – 12
Проти – 0
Утримались – 0
Не голосували- 1

3. Заслухати голову комісії.

4. Питання та обговорення (до 2 хв).

Результати голосування
За – 12
Проти – 0
Утримались – 0
Не голосували- 1

Виступили:
Цельора В.В.

Генеральний план населеного пункту села ТАЦЕНКИ Обухівської міської ради Київської області розроблений на підставі рішення сесії Обухівської міської ради №59-3-VII від 24.12.2015.

Генеральний план розроблений з метою обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території.
Генеральний план села Таценки визначає потреби в територіях для житлової забудови та іншого функціонального використання, обґрунтовує доцільність зміни меж села, межі функціональних зон, планувальну структуру, загальний стан довкілля (фактори, що його формують), а також містобудівні заходи щодо поліпшення санітарно – гігієнічного стану території, що мають природоохоронні, санітарно – гігієнічні, інженерно – будівельні обмеження при використанні.

Склад та зміст містобудівної документації відповідає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

Відповідно до розділу IV Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 №296 СЕО обов’язково проводиться щодо проектів документів державного планування, які одночасно відповідають двом критеріям, що визначені ст.. 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

У зв’язку з тим, що в межах розробки генерального плану с. Таценки Обухівської міської ради Київської області відсутні об’єкти щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно – заповідного фонду та екологічної мережі, дана містобудівна документація, а саме: «Генеральний план с. Таценки Обухівської міської ради Київської області», що розробляється, відповідає лише одному з критеріїв, що визначені ст.. 2 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» та не підлягає здійсненню стратегічної екологічної оцінки.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ:

з/п

Назва показника Одиниця виміру Існуючий стан Розрахунковий строк

(етап 15-20 років)

1 Населення осіб 485 906
2 Територія в межах населеного пункту, всього: га 62,04 96,22
  у т.ч.: житлової забудови, всього га 30,38 49,16
садибної га 30,38 49,16
Громадської забудови, всього га 2,64 3,63
  Комунальноскладської, всього га 0,53 1,57
     у т.ч.        – інженерних споруд га 0,07 1,17
  Комунальної (кладовища), всього га 0,25 0,25
Транспортної інфраструктури, всього га 7,92 18,64
  у т.ч. вулично-дорожньої мережі га 2,46 13,18
          зовнішнього транспорту га 5,46 5,46
Ландшафтно-рекреаційної та озелененої, всього га 10,43 19,82
  у т.ч. зелених насаджень загального користування га 5,07 8,02
зелених насаджень спеціального призначення га 7,34
лісів, лісопарків га 5,17
         заболочених га 1,28
         трав`яної рослинності га 3,96
         індивідуального садівництва га 0,12
Водних поверхонь га 1,02 2,14
  Сільськогосподарських угідь га 8,59
3 Житловий фонд, всього тис.м2 18,433 33,168
  кількість квартир/буд. 262 489
262 489
  Розподіл житлового фонду за видами забудови:      
  садибна тис.м2 18,433 33,168
  кількість буд. 262 489
  Середня житлова забезпеченість населення загальною площею м2/чол. 38 36,5
4 Нове житлове будівництво, всього тис.м2 18,78
кількість квартир/буд. 227/227
одноквартирне садибне тис.м2 14,735

Обговорення питань:
Щодо водовідведення.
Щодо місця розташування населеного пункта.
Забудова території села Таценки, санітарна зона, межі.
Оприлюднення листа Київської обласної державної адміністрації від 08.11.2019 №11-21/6560/06/31-2019 «Про визначення державних інтересів для розроблення генерального плану с. Таценки»

КОПІЯ ЛИСТА:

 

Під час обговорення учасниками громадських слухань були озвучені наступні запитання та пропозиції:
1. Грищенок Н.В : поцікавилася перспективою розвитку та забезпечення централізованого водопостачання та водовідведення, задала питання щодо належності земельних ділянок до комунальної власності на яких розміщенні об’єкти водопостачання та водовідведення, які розташовані згідно проекту генплану за садовими товариствами «Уют» і «Урожай».
В. Цельора: прокоментував, що даним проектом генплану передбачалась можливість розміщення даних споруд на землях комунальної власності, але це питання потребує додаткового вивчення.

2. Обговорення питань : поцікавилася стосовно пролягання в межах с. Таценки загальнодержавної траси Н-01 «Київ – Знам’янка»: обслуговування, перспективи транспортної розв’язки.
В. Цельора: відповів, що влаштування ділянки автомобільної дороги місцевого значення з села Таценки до автодороги державного значення Н- 01 Київ – Знам’янка можливо за рахунок земель загального користування Обухівської міської об’єднаної територіальної громади Київської області, також доповів, що будівництво нових доріг – це складне питання. Одна із основних проблем – це звичайно брак коштів, але враховуючи позитивну динаміку зростання бюджету розвитку Обухівської міської ради, дане питання може буде розглянуте найближчим часом Обухівською міською радою сьомого скликання.

3. Матус І.: щодо розміщення та розширення кладовища в межах населеного пункту.
В.Цельора: відповів, що Відповідно до ДержСанПіНу місцезнаходження кладовищної ділянки та її розміри передбачаються генеральним планом розвитку населеного пункту; проекти улаштування нових кладовищ, розширення і реконструкції діючих підлягають експертизі. Згідно з п.7.3. ДСанПіНу при повному використанні територій під захоронення і неможливості проведення повторного поховання кладовище закривається. Так, відповідно до частини восьмої статті 23 Закону, орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про часткове або повне припинення поховання померлих (закриття) кладовища в разі, якщо на території кладовища немає вільних місць для облаштування нових могил (колумбарних ніш), а поховання померлих можливе лише на місцях родинного поховання або шляхом підпоховання в могилах за згодою користувачів місць поховання. Також зазначив, що у селі Таценки виникла необхідність в облаштуванні нового кладовища у зв’язку з тим, що наразі діюче кладовище вже переповнене. У межах населеного пункту села Таценки вільних земельних ділянок немає. Практика виділення земельних ділянок для влаштування місць поховання в останні роки свідчить про можливість відведення таких ділянок й за межами населеного пункту.

4. Обговорення питань : Стосовно вузлу зв’язку зазначеному у генплані.
В. Цельора: доповів, що дане питання потребує доопрацювання.

5. Хмеляр М.С.: Обговорення аварійних об’єктів на території населеного пункту, зокрема т. зв. «Корчма» та використання земельної ділянки, що перебуває у користуванні Бабича А.І.

В. Цельора: доповів, що дане питання може бути вирішене після затвердження генерального плану, отримання вихідних даних на проектування та розроблення проекту будівництва або реконструкції на існуючі будівлі.

6. Обговорення питань : щодо розроблення детального плану території села Таценки.

В. Цельора: доповів, що дане питання може бути вирішене після затвердження генерального плану, зазначив про доцільність розроблення плану зонування для села Таценки.

7. Обговорення питань : щодо культурної спадщини на території села (археологічні дослідження).

В. Цельора: в зв’язку з необхідністю постійної актуалізації стану об’єктів культурної спадщини, для отримання детальної письмової інформаційної довідки щодо належності до об’єктів культурної спадщини, будь-якого об’єкта на території села Таценки, зазначив про необхідність звернення до управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Київської обласної державної адміністрації.

8. Обговорення питань : бліц-обговорення ключових питань, що турбують громаду села: централізоване водопостачання та водовідведення, проекти розвитку інфраструктури та закладів соціально-побутового обслуговування населення.

В. Цельора: запропонував всі озвучені питання опрацювати, при необхідності внести відповідні зміни в генеральний план села, з моменту їх врахування повторно озвучити та обговорити орієнтовно в січні місяці наступного року.

Голова слухань                                                                                     Цельора В.В.

Секретар слухань                                                                                  Божко С.В.

 

Оприлюднення громадських обговорень щодо пропозицій та зауважень до проекту генерального плану с. Таценки Обухівської міської ради Київської області (Завантажити)

(ЗАВАНТАЖИТИ)

 

 

Коментарі